(fot. powiat)

Jak zarejestrować samochód? - instrukcja krok po kroku

Powiat05.06.2020, 06:54

Rejestracja pojazdów to jedna z najczęściej załatwianych spraw przez klientów Starostwa Powiatowego w Pszczynie. Ponieważ ograniczenia w funkcjonowaniu urzędów przedłużają się, podpowiadamy, jak krok po kroku, szybko i sprawnie złożyć w Wydziale Komunikacji i Transportu wymagane dokumenty i tablice.

W związku z tym, że do rejestracji pojazdów wymagane są oryginały dokumentów, możliwość realizacji tego zadania odbywa się na dwa sposoby, poprzez:

• przesłanie wniosku, dokumentów i tablic (jeśli są tablice) pocztą za potwierdzeniem odbioru lub przesyłką kurierską za zwrotnym pokwitowaniem odbioru, na koszt właściciela pojazdu;
• pozostawienie wniosku, dokumentów i tablic (jeśli są tablice) w specjalnych skrzynkach w budynku urzędu w godzinach pracy Starostwa Powiatowego:
- poniedziałek: 7.30 - 17.00
- wtorek - czwartek: 7.30 - 15.30
- piątek: 7.30 - 14.00

- W obu przypadkach prosimy o pozostawienie na wnioskach, oprócz wymaganych danych, numeru telefonu lub adresu mailowego, ponieważ po załatwieniu danej sprawy, telefonicznie zaprosimy Państwa po odbiór dokumentów oraz tablic rejestracyjnych - mówi Szymon Sekta, sekretarz powiatu pszczyńskiego.

W celu zarejestrowania pojazdu należy do rejestracji przedłożyć następujące dokumenty:

- dowód rejestracyjny - w przypadku, gdy minął termin ważności badania technicznego, należy udać się na stację kontroli pojazdów celem wykonania badania okresowego przed zgłoszeniem się do rejestracji;

- kartę pojazdu, jeżeli była wydana;

- umowę kupna-sprzedaży / umowę darowizny / umowę zamiany / fakturę zakupu / rachunek, itp. wraz z tłumaczeniem tłumacza przysięgłego, jeśli jest w obcym języku (dla pojazdów z zagranicy);

- tablice rejestracyjne - nawet tablice o numerze SPS…, ponieważ tablice rejestracyjne o numerze SPS… zostają, ale trzeba je przynieść celem zmiany znaku legalizacyjnego;

- fakturę zakupu z salonu sprzedaży - dla pojazdu nowego z salonu;

- wyciąg ze świadectwa homologacji lub odpis decyzji zwalniającej pojazd z homologacji lub świadectwo zgodności wraz z oświadczeniem zawierającym informacje o pojeździe - dla pojazdu nowego z salonu, wraz z:
a) dokumentem potwierdzającym zapłatę akcyzy lub oświadczeniem z salonu sprzedaży, że są w posiadaniu kopii tego dokumentu (oświadczenie to może być zawarte na fakturze) - dotyczy samochodów osobowych;
b) dowodem odprawy celnej przywozowej lub adnotacją na fakturze z datą i numerem dokumentu celnego oraz nazwą organu, który dokonał odprawy celnej, w przypadku pojazdów wyprodukowanych w krajach spoza UE;

- dowód odprawy celnej przywozowej, jeżeli pojazd został sprowadzony spoza Unii Europejskiej (dla pojazdów z zagranicy);

- dokument potwierdzający zapłatę akcyzy, jeżeli pojazd został sprowadzony z krajów UE - dotyczy samochodu osobowego, „czterokołowca" lub "czterokołowca lekkiego" (dla pojazdów z zagranicy);

- tablice rejestracyjne zgodne z zagranicznym dowodem rejestracyjnym lub oświadczenie sprowadzającego pojazd, że pojazd został sprowadzony do kraju bez tablic rejestracyjnych (dla pojazdów z zagranicy);

- zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu lub ważne badanie techniczne w dowodzie rejestracyjnym zagranicznym - zgodne z przepisami obowiązującymi w naszym kraju;

- zagraniczny dowód rejestracyjny - należy pamiętać, że właściciel pojazdu nie ma obowiązku przedłożenia tłumaczenia dowodu rejestracyjnego wydanego przez właściwy organ państwa członkowskiego, z tym że organ rejestrujący może w przypadku wątpliwości wymagać tłumaczenia danych i informacji krajowych zawartych w tym dokumencie, dla których kody nie zostały określone w załączniku I do dyrektywy Rady 1999/37/WE z dnia 29 kwietnia 1999 r. w sprawie dokumentów rejestracyjnych pojazdów.

Opłaty całkowite za rejestrację pojazdów:
• samochód sprowadzony z zagranicy - 256,00 zł
• samochód krajowy z wymianą tablic - 180,50 zł
• motocykl sprowadzony z zagranicy - 197,00 zł
• motocykl krajowy - 121,50 zł
• przyczepa - 121,50 zł
• ciągnik rolniczy - 121,50 zł
• motorower - 111,50 zł
• wszystkie pojazdy na tablicy/tablicach SPS… - 81 zł

Jak załatwić sprawę - krok po kroku:

Krok 1: otworzyć zakładkę jak załatwić sprawę na stronie powiatu pszczyńskiego: www.powiat.pszczyna.pl/jak-zalatwic-sprawe/

Krok 2 : wejść na Wydział Komunikacji i Transportu, gdzie znajdują się wszystkie procedury wraz z plikami do pobrania typu: wzór wniosku oraz wzór pełnomocnictwa ogólnego

Wpłat dotyczących rejestracji wykonujemy na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Pszczynie (np. na poczcie, przelewem bankowym):
nazwa banku: Bank Spółdzielczy w Pszczynie
nr rachunku: 94 8448 0004 0006 1229 2011 0001
Potwierdzenie dokonanej opłaty należy wydrukować i dołączyć do wniosku.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wpłat z tytułu opłaty skarbowej wykonujemy na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Pszczynie (np. na poczcie, przelewem bankowym):
nazwa banku: ING Bank Śląski w Pszczynie
nr rachunku: 50 1050 1070 1000 0001 0136 6540
Potwierdzenie dokonanej opłaty należy wydrukować i dołączyć do wniosku
UWAGA! Ten rachunek służy wyłącznie do uiszczania opłaty skarbowej!

Kary...

Uwaga! Kierowcy nie muszą się już spieszyć z rejestracją pojazdu sprowadzonego z kraju członkowskiego UE. Do tej pory mieli na to 30 dni, a jeżeli nie wywiązali się z tego obowiązku, były na nich nakładane kary. Teraz termin został wydłużony do 180 dni. Co ważne, kary nakładane są wyłącznie za niezarejestrowanie w terminie pojazdu sprowadzonego z kraju członkowskiego UE. Nie są nimi obciążani kierowcy, którzy nie zarejestrują pojazdu zakupionego w Polsce. W przypadku kupna/sprzedaży pojazdu na rynku krajowym trzeba dokonać zgłoszenia kupna lub sprzedaży pojazdu (niedopełnienie tego obowiązku w terminie podlega karze).

(źródło: powiat)

 

KK

T G+ F

Zobacz także

Prawo jazdy i rejestracja samochodu przez internet
Prawo jazdy i rejestracja samochodu przez internet
Rejestracja przedpoborowych
Rejestracja przedpoborowych
PALP: sezon oficjalnie zakończony
PALP: sezon oficjalnie zakończony
Samochodowe Kino Objazdowe zawita do Pszczyny
Samochodowe Kino Objazdowe zawita do Pszczyny
Kolejna odsłona akcji "Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą"
Kolejna odsłona akcji "Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą"
Wybierz powiatową szkołę i zadbaj o swoją przyszłość
Wybierz powiatową szkołę i zadbaj o swoją przyszłość
Już dziś pierwszy bezpłatny przejazd kulturalny!
Już dziś pierwszy bezpłatny przejazd kulturalny!
Przy Starym Dworcu stanie ławka solarna
Przy Starym Dworcu stanie ławka solarna
Nocny wypadek z udziałem pijanego kierowcy
Nocny wypadek z udziałem pijanego kierowcy
50% dofinansowania na wymianę nawierzchni Orlika
50% dofinansowania na wymianę nawierzchni Orlika

Komentarze:

treść:
autor:

SQL: 18