for. SP Pielgrzymowice

Inwestycje w oświatę, kulturę i infrastrukturę w gminie Pawłowice

Pawłowice05.12.2019, 07:05

Po zakończeniu kilku bieżących inwestycji w gminie szykują się kolejne. W ostatnich tygodniach zostały zakończone remonty dróg. Planowana jest m. in. przebudowa Szkoły Podstawowej w Pielgrzymowicach i odnowienie elewacji ODK. Modernizacje planuje za ponad 11 mln Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji.

W SP w Pielgrzymowicach w miejscu zielonego dziedzińca ma powstać w 2020 roku zadaszona scena plenerowa, widownia, plac zabaw oraz ścieżki tematyczne z fazami księżyca. Tutaj odbywać się będą uroczystości szkolne oraz lekcje w plenerze. Gmina złożyła wniosek o pozwolenie na budowę w Starostwie Powiatowym, jednak realizacja inwestycji będzie uzależniona od pozyskania środków zewnętrznych. 

Wizualizacja projektu szkolnego dziedzińca.

Pawłowice otrzymały w tym roku w formie darowizn z Fundacji JSW ponad 50 tys. zł na wsparcie dziennego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących na dodatkowe wyposażenie pracowni technicznych do nauki chłodnictwa, klimatyzacji oraz logistyki.  Pracownie zostały zrealizowane również z pieniędzy unijnych oraz środków własnych.

W tym roku 50 uczniów otrzymało stypendia naukowe i sportowe wypłacane z budżetu gminy. Jak się okazuje, o 810 tys. zł wzrosły wydatki na oświatę po wprowadzeniu od września podwyżek dla nauczycieli. Otrzymana w 2019 roku subwencja rządowa nie zabezpieczyła środków na wynagrodzenia dla nauczycieli. Pieniądze dla szkół gmina przesunęła z przebudowy Szkoły Podstawowej w Warszowicach. Oferta złożona w przetargu i tak znacznie przekroczyła środki zaplanowane w tegorocznym budżecie, więc zadanie będzie realizowane w przyszłym roku. 

Plany przewidują wykonanie elewacji Osiedlowego Domu Kultury. Gotowy jest już projekt. Budynek otrzyma nowoczesny wygląd w jasnoszarych barwach, a jako element dekoracyjny pojawią się kolory przy oknach i wejściu. Prace przewiduje się sfinalizować do końca września na 25-lecie ODK. Początkiem roku zostanie ogłoszony przetarg na wykonawcę. 

W ostatnim czasie zakończone zostały w gminie remonty kolejnych dróg. Odnowiono ul. Kruczą i Dąbkową w Pniówku, Wiśniową i Widokową w Pielgrzymowicach, Ks. Kuboszka w Krzyżowicach. Powstał chodnik przy ul. Wiejskiej w Jarząbkowicach. Gmina przeprowadziła uzgodnienia z zarządcami dróg powiatowych w sprawie budowy chodnika wzdłuż ul. Ligonia w Krzyżowicach, zarządcami dróg wojewódzkich w sprawie budowy ścieżki do siedziby zakładu PKP Cargo w Pawłowicach oraz zarządcami dróg krajowych dotyczące dróg gospodarczych m.in. na odcinku w Dębinie i Warszowicach oraz bezpiecznych przejść przez dwupasmówkę. 

Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji zgodnie z wieloletnim planem rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2020 – 2023 planuje przeznaczyć na inwestycje ponad 11 mln zł. Na początku roku przedsiębiorstwo zmieni nazwę na Wodociągi Pawłowice. 

ar

T G+ F

Zobacz także

Stypendia dla najlepszych sportowców z gminy Pawłowice
Stypendia dla najlepszych sportowców z gminy Pawłowice
Weekend spod znaku folkloru i sportu w Gminie Pawłowice
Weekend spod znaku folkloru i sportu w Gminie Pawłowice
Świąteczny Weekend Zakupów w Pszczynie
Świąteczny Weekend Zakupów w Pszczynie
35 lat Muzeum Prasy Śląskiej
35 lat Muzeum Prasy Śląskiej
Uhonorowani przez Sybiraków
Uhonorowani przez Sybiraków
Pszczyna: Budżet na 2021 rok przyjęty
Pszczyna: Budżet na 2021 rok przyjęty
Apel w sprawie trudnej sytuacji Uzdrowiska
Apel w sprawie trudnej sytuacji Uzdrowiska

Komentarze:

treść:
autor:

SQL: 18