Inwestycja, na którą czekała cała gmina, znów się odwlecze

29.11.2011, 11:59

Goczałkowice-Zdrój

3 listopada br. Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach ogłosił przetarg na opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej inwestycji, na którą czekała cała gmina Goczałkowice-Zdrój. Chodziło o priorytetowe zadanie w zakresie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego czyli śluzę wałową w lewym wale Wisły, odprowadzającą wody ze zbiornika Rontok do rzeki.


Zakres zamówienia obejmował projekt śluzy zakończonej umocnionym wylotem z klapą zwrotną ora komorę czerpną, tymczasowe obwałowanie lub grodzę uniemożliwiającą przedostanie się wód wezbraniowych z koryta rzeki Wisły do stawu Rontok oraz odbudowę rowu odpływowego.


Zgodnie ze specyfikacją zadaniem wykonawcy było również opracowanie szczegółowych technologii wykonania śluzy oraz sposobu jej uszczelnienia, a także zaprojektowanie drogi technologicznej o odpowiednich parametrach i trasie. Na wykonanie dokumentacji, w tym uzyskanie ostatecznych decyzji wykonawca miał 12 miesięcy od podpisania umowy.

Po wielu miesiącach starań i interwencji władz gminy, jednostek odpowiedzialnych za zarządzanie kryzysowe oraz samych mieszkańców informacja o ogłoszeniu przetargu została przyjęta z wielką radością i nadzieją na poprawę bezpieczeństwa przeciwpowodziowego. Niestety, radość nie trwała długo. Termin składania ofert upłynął 15 listopada br. Otwarcie ofert nastąpiło w tym samym dniu. Trzy dni później zamawiający czyli Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach unieważnił przetarg.

W uzasadnieniu zamawiający wskazał, iż cena ofertowa jedynej złożonej oferty przekroczyła znacząco posiadane przez ŚZMiUW środki na realizację zadania. Skutkiem tego było obligatoryjne unieważnienie postępowania na podstawie art. 93 ust.1 pkt 4 ustawy - Prawo zamówień publicznych.

W piśmie skierowanym do Urzędu Gminy ŚZMiUW zapewnia, że będzie się starał pozyskać pieniądze na realizację tego kluczowego dla Gminy przedsięwzięcia w zakresie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego, w 2012r. (źródło: UG Goczałkowice)

ram

T G+ F

Zobacz także

Szansa na remont świetlic w 3 szkołach w gminie Pszczyna - konkurs
Szansa na remont świetlic w 3 szkołach w gminie Pszczyna - konkurs "Się gra się ma... Bezpieczny Playroom!"
Znów zajmą się azbestem
Znów zajmą się azbestem
Świąteczny Weekend Zakupów w Pszczynie
Świąteczny Weekend Zakupów w Pszczynie
35 lat Muzeum Prasy Śląskiej
35 lat Muzeum Prasy Śląskiej
Uhonorowani przez Sybiraków
Uhonorowani przez Sybiraków
Pszczyna: Budżet na 2021 rok przyjęty
Pszczyna: Budżet na 2021 rok przyjęty
Apel w sprawie trudnej sytuacji Uzdrowiska
Apel w sprawie trudnej sytuacji Uzdrowiska

Komentarze:

treść:
autor:

SQL: 18