(fot. powiat)

Informacja Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku

Powiat02.07.2020, 13:53

Przewodnicząca Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku informuje, że przyjmowanie wniosków o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności i legitymacji osoby niepełnosprawnej odbywa się za pośrednictwem poczty tradycyjnej. Można również zostawić dokumenty w skrzynce podawczej siedzibie zespołu.

Ogłoszenie przewodniczącej Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku o wprowadzeniu ograniczeń w funkcjonowaniu Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku

Drodzy Klienci, znaleźliśmy się w bardzo trudnym dla nas wszystkich okresie. Z uwagi na specyfikę naszej działalności zdajemy sobie sprawę, iż Jesteście w grupie osób najbardziej zagrożonej zakażeniem koronawirusem. W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo Wasze, Waszych bliskich jak również pracowników Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku zmuszeni zostaliśmy do wprowadzenia ograniczeń kontaktów osobistych z Wami. Życzymy wzajemnej wyrozumiałości, wytrwałości oraz optymizmu na szybki powrót do stanu sprzed epidemii.

Na podstawie § 15 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 1066) wprowadzam od dnia 1 lipca 2020 roku do odwołania ograniczenia w funkcjonowaniu Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania
o Niepełnosprawności w Rybniku:

Przyjmowanie wniosków o wydanie:
- orzeczenia o niepełnosprawności
- orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub o wskazaniach do ulg i uprawnień
- legitymacji osoby niepełnosprawnej

odbywa się wyłącznie za pośrednictwem poczty tradycyjnej bądź pozostawienie przesyłki w skrzynce podawczej w siedzibie Zespołu.

Bezpośrednia obsługa klientów odbywa się tylko w przypadkach wymagających osobistego stawiennictwa w siedzibie Zespołu, tzn. w sprawie złożenia wniosku o wydanie karty parkingowej i jej odbioru, odbioru legitymacji osoby niepełnosprawnej - po wcześniejszym, telefonicznym ustaleniu daty i godziny, przy założeniu, że dopuszczalna liczba klientów, przebywających w tym samym czasie, w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż jedna osoba na jedno stanowisko obsługi, z wyłączeniem osób realizujących zadania w zakresie obsługi interesantów.

Informację telefoniczną w zakresie składania wniosków o wydanie orzeczenia, o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej, umawianie terminu wizyty w siedzibie jednostki celem złożenia wniosku o kartę parkingową czy odbioru karty parkingowej i / lub legitymacji osoby niepełnosprawnej oraz pomoc w wypełnianiu wniosków można uzyskać, w godzinach od 8:00 do 14:00, pod numerami telefonu:
- 517 219 410
- 733 440 133

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz.U. z 2020 poz.534) z przyczyn związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, w przypadku gdy lekarz przewodniczący składu orzekającego uzna dołączoną do wniosku dokumentację medyczną za wystarczającą do wydania oceny, skład orzekający może rozpoznać sprawę i wydać orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności bez uczestnictwa w posiedzeniu składu orzekającego osoby zainteresowanej lub dziecka i jego przedstawiciela ustawowego. O terminie posiedzenia składu orzekającego osoby zostają informowane telefonicznie, w przypadku braku kontaktu telefonicznego strona informowana jest listownie.

Obecnie wszystkie posiedzenia składów orzekających odbywają się bez uczestnictwa osoby orzekanej. Zawieszona zostaje możliwość osobistego składania skarg i wniosków.

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku
ul. Bolesława Chrobrego 39
44-200 Rybnik
E-Mail: zonr@pzon.rybnik.pl

(źródło: Powiat, Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku)

KK

T G+ F

Zobacz także

PZON: Wnioski należy składać za pośrednictwem poczty lub skrzynki podawczej
PZON: Wnioski należy składać za pośrednictwem poczty lub skrzynki podawczej
Wprowadzono ważne zmiany dla niepełnosprawnych
Wprowadzono ważne zmiany dla niepełnosprawnych
Wielki sukces GKS-u Pniówek
Wielki sukces GKS-u Pniówek
Samorządowcy pytają o czerwoną strefę
Samorządowcy pytają o czerwoną strefę
Nowa nawierzchnia na "Orliku" przy POSiRze
Nowa nawierzchnia na "Orliku" przy POSiRze
Chatka żubra przy Pokazowej Zagrodzie
Chatka żubra przy Pokazowej Zagrodzie
Komunikat Burmistrza Pszczyny
Komunikat Burmistrza Pszczyny

Komentarze:

treść:
autor:

SQL: 18