Ile zapłacimy od lipca?

17.01.2013, 12:50

Powiat

Ile mieszkańcy zapłacą za wywóz śmieci według nowych zasad? Gminy w większości uchwaliły stawki opłat za odbiór odpadów komunalnych, które będą obowiązywać od lipca tego roku. Zebraliśmy dla was, jak w gminach przebiega śmieciowa rewolucja.
PSZCZYNA
W gminie Pszczyna stawek opłaty śmieciowej nie ustalono. - Ustalanie stawki w oparciu o mgliste kalkulacje wydaje się mało zasadne – mówi Katarzyna Huptys, naczelniczka Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Pszczynie. W ratuszu trwa przetarg, który wyłoni firmę, która będzie odbierać śmieci na nowych zasadach (oferty można składać do 16 stycznia). Katarzyna Huptys podkreśla, że już przetarg, w którym wyłoniono obecnego odbiorcę śmieci (Remondis) przygotowywano tak, by spełniał on jak najwięcej wymogów nowej ustawy. – Mamy nadzieję, że nowa stawka znacznie nie wzrośnie, bo to, ze wzrost będzie, jest raczej pewne – mówi naczelniczka. Przypomnijmy, że obecnie mieszkańcy gminy Pszczyna płacą 7,75 zł od osoby miesięcznie.

GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ
Pod koniec 2012 r. radni wybrali metodę ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami. Wysokość opłaty będzie iloczynem liczby osób zamieszkujących nieruchomość i stawki opłaty. Opłata ma być wnoszona przez właścicieli nieruchomości kwartalnie, w następujących terminach: do 10 kwietnia, do 10 lipca, do 10 października oraz do 18 grudnia danego roku. Pierwsza opłata będzie do uiszczenia w terminie do 10 października br. i obejmie należności za okres od 1 lipca do 30 września br. W gminie wstrzymano się jednak z ustaleniem wysokości stawki opłaty. Jeszcze w styczniu ma zostać ogłoszony przetarg na wybór firmy, która będzie odbierać odpady. Dopiero stawki oferowane przez wybranego wykonawcę będą podstawą do ustalenia wysokości opłat miesięcznych za gospodarowanie odpadami, które rada gminy przyjmie w formie uchwały.

KOBIÓR
Radni uchwalili stawki opłat za odbiór odpadów komunalnych, ale wójt zapowiedział, że uchwały nie wykona i zaskarży ją do nadzoru pranego wojewody śląskiego.
W przygotowanym przez wójta projekcie uchwały opłaty wynosiły: 16 zł na miesiąc od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość, jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane selektywnie oraz 12 zł na miesiąc od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny. W toku dyskusji wójt zgodził się wprowadzić do projektu autopoprawkę i obniżył drugą stawkę opłaty do 11 zł. To jednak dla radnych było ciągle za dużo, dlatego przedstawili własne propozycje, nad którymi wcześniej dyskutowali podczas obrad Komisji Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Rolnictwa – 10 zł oraz 8 zł. Ostatecznie do projektu uchwały zostały wpisane stawki 16 i 8 zł. Uchwała przeszła przy 10 głosach za, 3 przeciw i jednym wstrzymującym się. - Nie jestem w stanie wykonać tej uchwały i zaskarżę ją do wojewody śląskiego – mówił zaraz po jej uchwaleniu wójt Stefan Ryt. - Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi to wielkie przedsięwzięcie logistyczne, związane z zatrudnieniem, z weryfikacjami deklaracji, w wywozem śmieci, z prowadzeniem punktu systemowego zbierania odpadów komunalnych, jak również sprawy związane z odzyskiem i przetwarzaniem odpadów, z czego gminy będą rozliczane. Te 12 zł nie wzięliśmy z sufitu. Wykonaliśmy rzetelną analizę kosztów. Za 8 zł tego zadania nie wykonamy – tłumaczył wójt, ale radnych nie przekonał.
Zgonie z wcześniej przyjętą uchwałą opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość i stawki opłaty. Miesięczna opłata wnoszona będzie przez właścicieli nieruchomości za każdy miesiąc z dołu w terminie 7 dni po upływie danego miesiąca.
Wójt póki co uchwały o stawkach opłat nie zaskarżył, bo jak tłumaczy zwrócił się do rady o ponownie rozważenie kosztów. - Spróbuję przekonać radnych, że przyjęta stawka jest za niska i będę oczekiwał ich uzasadnienia, dlaczego taka kwota, a nie inna, bo to tej pory takiego uzasadnienia nie usłyszałem. Zaskarżenie uchwały tu ostateczność – mówi wójt.

MIEDŹNA
11 lub 20 zł – takie stawki za wywóz śmieci od osoby zaproponowano w projekcie uchwały w gminie Miedźna. Wynikały one z obliczeń, jakich dokonał specjalny zespół (ustalił miesięczną stawkę na osobę za śmieci segregowane 11,75 zł, ale zaokrąglono ją w dół). Propozycja ta wywołała oburzenie części radnych oraz mieszkańców, którzy pojawili się na sesji i skrytykowali założenia ustawy. Padła nawet sugestia, by opóźnić przyjęcie uchwały, by dać sobie jeszcze czas na rozmowy na ten temat.
Po burzliwej dyskusji kwoty zostały zmniejszone. Za uchwałą mówiącą o stawce odpowiednio 9 zł za odpady segregowane i 15 zł za niesegregowane głosowało 13 radnych, 1 się wstrzymał, 1 był przeciw. Jeden z mieszkańców obecnych na sesji zapowiedział, że zaskarży tę uchwałę. Na tej samej sesji uchwalono wzór deklaracji o wysokości opłaty.

PAWŁOWICE
Tutaj stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalono na 14 zł i 7,50 zł (jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny) miesięcznie od mieszkańca.
Z pobranej stawki opłaty gmina będzie musiała pokryć koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w tym odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych, stworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, a także obsługi administracyjnej systemu.

SUSZEC
Nowy system gospodarowania odpadami przyjmowany był w gminie etapami. Najpierw wycofano uchwały z porządku obrad, z uwagi na wiele niejasności i sprzeczności. Radni podjęli decyzję, że o tym, ile, jak i z jaką częstotliwością wywożone będą odpady, zadecydują w grudniu. Ostatecznie przyjęto, że opłata naliczana będzie w oparciu o liczbę mieszkańców w danym gospodarstwie domowym. Ci, którzy będą śmieci segregować, zapłacą miesięcznie 8 zł. Dla tych, którzy wolą wyrzucać do kosza wszystko jak leci, zapłacą więcej, bo 15 zł od osoby.

agw

T G+ F

Zobacz także

Mniejsza kara, gdy zapłacimy od razu
Mniejsza kara, gdy zapłacimy od razu
Upały jeszcze do 15 lipca
Upały jeszcze do 15 lipca
Świąteczny Weekend Zakupów w Pszczynie
Świąteczny Weekend Zakupów w Pszczynie
35 lat Muzeum Prasy Śląskiej
35 lat Muzeum Prasy Śląskiej
Uhonorowani przez Sybiraków
Uhonorowani przez Sybiraków
Pszczyna: Budżet na 2021 rok przyjęty
Pszczyna: Budżet na 2021 rok przyjęty
Apel w sprawie trudnej sytuacji Uzdrowiska
Apel w sprawie trudnej sytuacji Uzdrowiska

Komentarze:

treść:
autor:

SQL: 18