Obecnie szkoła znajduje się jeszcze przy ul. Kazimierza Wielkiego

III LO w nowej siedzibie jednak od 2020 r.

Pszczyna07.02.2019, 10:27

Rada Miejska w Pszczynie zdecydowała, że szkoła zacznie działać przy ul. Batorego nie w 2019, a w 2020 roku

Przypomnijmy, w styczniu mimo protestów i próśb uczniów, rodziców i nauczycieli Rada Miejska wyraziła zgodę na przeniesienie III Liceum Ogólnokształcącego do budynku przy ul. Batorego, a także na przekazanie szkoły powiatowi. Więcej pisaliśmy na ten temat TUTAJ.

Sprawa powróciła na sesji Rady Miejskiej w Pszczynie, 7 lutego. W porządku obrad ponownie znalazły się dwie uchwały w tym temacie. Zmieniono w nich jednak termin planowanych zmian. W myśl nowych zapisów, siedzibę III Liceum Ogólnokształcącego w Pszczynie w Zespole Szkół nr 1 w Pszczynie przy ul. Kazimierza Wielkiego 5 zmienia się na siedzibę przy ul. Stefana Batorego 24 od 1 września 2020 r. Wtedy też ma nastąpić przekazanie przez gminę szkoły powiatowi pszczyńskiemu.  W myśl przyjętych wcześniej uchwał, zmiany miałyby zacząć obowiązywać od 1 września 2019 r.

Za przyjęciem uchwał glosowało 16 radnych, sześciu przeciw,  a jedna osoba wstrzymała się od głosu. 

"Decyzja ta jest kompromisem uzyskanym w wyniku rozmów i uzgodnień z Radą Rodziców, Samorządem Uczniowskim, Radą Pedagogiczną oraz przedstawicielami Śląskiego Kuratorium Oświaty" - napisano pierwotnie w uzasadnieniu do projektu uchwały. Autopoprawką burmistrza słowo "kompromisem" zmieniono jednak na słowo "propozycją". Obecni na obradach Rady Miejskiej uczniowie i ich rodzice jeszcze raz wyrazili sprzeciw wobec przenosin III LO. Głębokie zaniepokojenie zmianami ponownie wyraziła Rada Pedagogiczna III LO.

 

Reklama

Reklama

pako

T G+ F

Zobacz także

Radni powiatowi za przejęciem III LO
Radni powiatowi za przejęciem III LO
Kurator oświaty negatywnie o przenosinach III LO
Kurator oświaty negatywnie o przenosinach III LO
Zakaz spalania liści i innych odpadów zielonych na posesjach. Co z nimi zrobić?
Zakaz spalania liści i innych odpadów zielonych na posesjach. Co z nimi zrobić?
gorący temat
Kontenery na liście w Pszczynie. Zobacz lokalizacje
Kontenery na liście w Pszczynie. Zobacz lokalizacje

Komentarze:

treść:
autor:

SQL: 20