(fot. UG Pawłowice)

I Kongres Samorządów Szkolnych Gminy Pawłowice

Pawłowice01.10.2020, 16:41

30 września 2020 r. w Gminnym Ośrodku Kultury Młodzieżowa Rada Gminy Pawłowice zorganizowała I Kongres Samorządów Szkolnych. Celem Kongresu było zachęcenie młodych ludzi do wzięcia udziału w różnorodnych inicjatywach, które przyczynią się do ich samorozwoju, wzrostu pewności siebie, a także pozwolą na przeżycie niezapomnianej przygody. Kongres miał zatem trzy aspekty - edukacyjny, integracyjny, inspirujący.

Wzięli w nim udział członkowie Fundacji Wspierania Rozwoju Wsi z Warszawy, uczestnicy programu wymiany międzynarodowej FLEX Alumni Program, Wójt Gminy Pawłowice, radni MRG, przedstawiciele sześciu szkół wraz z opiekunami Samorządów Szkolnych.

Kongres otwarła przewodnicząca MRG Marta Gajda. Następnie przybyłych gości powitał Wójt Gminy Pawłowice Franciszek Dziendziel oraz uroczyście wręczył powołania na kolejną, dwuletnią kadencję dla opiekunek MRG Moniki Klyszcz-Kaczmarek i Heleny Wosińskiej – nauczycielek ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka.W kolejnej części Kongresu przewodnicząca MRG Marta Gajda opowiedziała o programie "Pole działania" oraz innych akcjach i działaniach aktywizujących młodzież, w których czynnie uczestniczy. Zaprezentowała też "Europejski portal młodzieżowy" zawierający informacje o możliwościach rozwoju dla młodych ludzi w całej Europie. Później głos zabrali zaproszeni goście - Mateusz Górecki i Mikołaj Knopek, którzy opowiedzieli zebranym o międzynarodowej wymianie młodzieży w ramach FLEX Alumni Program.
Z wielkim zainteresowaniem zebrani wysłuchali wystąpienia Jędrzeja Godlewskiego - przedstawiciela Fundacji Wspomagania Rozwoju Wsi z Warszawy, który zobrazował działanie fundacji interesującą prezentacją multimedialną. Zaprosił uczniów do udziału w programie "Pole działania", który cyklicznie organizuje w Warszawie warsztaty dla młodzieży aktywnej społecznie.

Następnie Monika Wosińska - wiceprzewodnicząca MRG opowiedziała o historii powstania młodzieżowej rady i zachęcała zebranych do kandydowania w zbliżających się wyborach do MRG. Na zakończenie Monika Klyszcz-Kaczmarek, opiekunka MRG, podsumowała Kongres i serdecznie podziękowała wszystkim uczestnikom tego wydarzenia, objętego honorowym patronatem Wójta Gminy Pawłowice oraz prezesa Oddziału ZNP w Pawłowicach.

Młodzieżowa Rada Gminy Pawłowice składa serdecznie podziękowania dla sześciu szkół uczestniczących w I Kongresie Samorządów Szkolnych. Dziękujemy za docenienie naszych całorocznych wysiłków, celem organizacji kongresu oraz za udział w tym ważnym wydarzeniu następującym placówkom oświatowym i opiekunom Samorządów Szkolnych: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Krzyżowicach z mgr Justyną Zawieruchą, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pawłowicach z mgr Kamilą Kwiatek, Szkoła Podstawowa im. K.Makuszyńskiego w Golasowicach z mgr Anną Pękal, Szkoła Podstawowa im. J. Piłsudskiego w Warszowicach z mgr Mariolą Pustelnik, Szkoła Podstawowa nr 1 im. J.Korczaka w Pawłowicach z mgr Heleną Wosińską, Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Pawłowicach z mgr Anną Kurpas-Adamską.

(źródło: UG Pawłowice)

KK

T G+ F

Zobacz także

Stypendia dla 3 uczniów ZSO w Pawłowicach
Stypendia dla 3 uczniów ZSO w Pawłowicach
Uczeń z Pawłowic laureatem konkursu „Nauka z recyklingu”
Uczeń z Pawłowic laureatem konkursu „Nauka z recyklingu”
Autorka książki o Pszczynie nominowana do kolejnej nagrody
Autorka książki o Pszczynie nominowana do kolejnej nagrody
Zasady bezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim
Zasady bezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim
Rusza budowa przedszkola w Goczałkowicach
Rusza budowa przedszkola w Goczałkowicach
Wyburzanie płyty wiaduktu w Suszcu
Wyburzanie płyty wiaduktu w Suszcu
Nauczanie hybrydowe w powiatowych szkołach
Nauczanie hybrydowe w powiatowych szkołach

Komentarze:

treść:
autor:

SQL: 18