Hospicjum podsumowuje 20. rok działalności

Pszczyna13.03.2020, 10:17

Na dorocznym walnym zebraniu członków Hospicjum św. Ojca Pio w Pszczynie podsumowano 20. rok działalności. 2019 był wyjątkowym rokiem w rozwoju organizacji − ogromnym nakładem pracy udało się zdobyć pieniądze i wdrożyć w życie dwa projekty oferujące osobom starszym niesamodzielnym usługi opiekuńcze i zdrowotne w ich miejscach zamieszkania.

Walne zgromadzenie

Po raz pierwszy hospicjum otrzymało także znacznie lepszy kontrakt z NFZ na opiekę nad chorymi w terminalnym okresie choroby nowotworowej. Praca hospicjum została także wnikliwie sprawdzona przez Najwyższą Izbę Kontroli - nie znaleziono żadnych uchybień.

W 2019 r. hospicjum otoczyło całościową opieką 214 chorych i ich rodziny (blisko tysiąc osób). Pomoc jest całkowicie bezpłatna i praktycznie natychmiastowa − nie ma kolejek. Jeśli chorzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej otrzymują od hospicjum bezpłatnie leki, artykuły higieniczne, opatrunkowe i odżywki. Dzięki wypożyczalni sprzętu medycznego, działającej przy hospicjum, mają zapewnione specjalistyczne łóżka, materace, koncentratory tlenu i inne urządzenia niezbędne do właściwej opieki.

W hospicjum najważniejsze są jednak kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób odpowiedzialnych za stan chorych. Obecnie w organizacji etatowo pracuje 3 lekarzy i 4 pielęgniarki, a na umowach cywilnoprawnych 5 lekarzy, 7 pielęgniarek, 3 psychologów/terapeutów i 2 fizjoterapeutów. Profesjonalizm tych osób oraz spełniane przez hospicjum standardy przekładają się na zasięg nowego kontraktu na usługi medyczne z Narodowym Funduszem Zdrowia. Umowa na lata 2019-2023 gwarantuje świadczenia dla aż 46 chorych, a nie jak dotychczas dla 9.

− W każdym domu mamy do czynienia z inną sytuacją. Żeby odpowiedzieć na rzeczywiste problemy, czyli pomóc naprawdę trzeba doświadczenia i wiedzy wielu osób, dlatego od wielu lat hospicjum pracuje w zespołach składających się z lekarza, pielęgniarki, psychologa, fizjoterapeuty i osoby wspierającej. W wypadku usług opiekuńczych członkiem zespołu jest także opiekunka − wyjaśnia Teresa Buczak, prezes pszczyńskiego hospicjum.

Pozycję hospicjum jako podmiotu leczniczego wzmacnia również uzyskany w 2019 r. Certyfikat ISO 9001, który potwierdza sprawne zarządzanie organizacją we wszystkich jej obszarach.

20. rok działalności hospicjum to również rozwój oczekiwanych przez mieszkańców powiatu usług opiekuńczych i medycznych dla osób starszych (po 60 roku życia) niesamodzielnych ze względu na choroby przewlekłe, niepełnosprawność czy różnego rodzaju wykluczenia. Hospicjum zdobyło na prowadzenie tej działalności dofinansowanie z UE w wys. ponad 3,5 mln zł. Z nowej formy opieki skorzystało już 67 chorych i ich rodziny na terenie całego powiatu. Projekty są kontynuowane, najdłuższy z nich potrwa do 2022 roku. Chorzy mają zapewnioną opiekę pielęgnacyjną, pielęgniarską, lekarską, psychologiczną i fizjoterapeutyczną natomiast ich opiekunowie rodzinni mają szansę na czasowy odpoczynek, poprawę własnych umiejętności opiekuńczych oraz udział w grupach wsparcia
z udziałem terapeuty/psychologa.

Nadal ogromnym wyzwaniem dla organizacji − przy jednocześnie rozwijającej się opiece medycznej − jest kontynuacja budowy Domu Ojca Pio, a w najbliższym czasie uruchomienie pierwszego wzniesionego budynku, w którym działać będzie ośrodek dziennego pobytu dla osób starszych niesamodzielnych oraz specjalistyczne poradnie. Jak dotąd jedyną formą finansowania tego przedsięwzięcia, na którą hospicjum może realnie liczyć, są darowizny, zbiórki pieniężne i 1%.

− Dlatego co roku zwracamy się do mieszkańców całego powiatu o przekazywanie 1% . Wpisanie wybranej Organizacji Pożytku Publicznego do PIT-u jest jedyną szansą, aby 1% z budżetu państwa trafił do Pszczyny na cel społeczny, czyli taki, który niesie pomoc osobom potrzebującym, a jednocześnie jest społecznie wspierany na przykład przez bezinteresowną pracę wolontariuszy - wyjaśnia Teresa Buczak.

Obecnie grono wolontariuszy hospicjum to około 60 osób profesjonalnie przygotowanych i przeszkolonych do pomocy chorym i ich rodzinom. Bardzo często hospicyjni wolontariusze działają w swoim najbliższym otoczeniu, niemal po sąsiedzku.

W ciągu minionego roku żaden z przyjętych przez hospicjum chorych nie został bez pomocy. Każdego dnia pracowników hospicjum można spotkać w kilkudziesięciu miejscach na terenie całego powiatu. Całokształt pracy pokazuje porównanie, iż w ciągu 365 dni roku - codziennie - pod opieką organizacji jest ponad 70 chorych, a wraz z nimi najbliżsi członkowie rodziny, niejednokrotnie tak samo jak chory − zdruzgotani chorobą, pozbawieni sił, niepewni. Misją hospicjum było i pozostaje, by działać tak, aby załagodzić każdy ból − fizyczny, psychiczny i duchowy.

(źródło: Hospicjum Ojca Pio)

Reklama

 

KK

T G+ F

Zobacz także

Zakupy w Rossmannie to pomoc dla pszczyńskiego hospicjum!
Zakupy w Rossmannie to pomoc dla pszczyńskiego hospicjum!
Każdy się nadaje, czyli rzecz o pomaganiu
Każdy się nadaje, czyli rzecz o pomaganiu
Szpital potrzebuje szczególnej uwagi i wsparcia nas wszystkich
Szpital potrzebuje szczególnej uwagi i wsparcia nas wszystkich
Śląski Związek Gmin i Powiatów apeluje o zmianę terminu wyborów Prezydenta RP
Śląski Związek Gmin i Powiatów apeluje o zmianę terminu wyborów Prezydenta RP
W Pawłowicach będzie miejsce dla ratowników medycznych
W Pawłowicach będzie miejsce dla ratowników medycznych
Wniosek do CEIDG on-line i w dowolnym terminie
Wniosek do CEIDG on-line i w dowolnym terminie
gorący temat
W sklepie mniej osób, ograniczenia w poruszaniu nieletnich, zamknięte parki, plaże i bulwary
W sklepie mniej osób, ograniczenia w poruszaniu nieletnich, zamknięte parki, plaże i bulwary
Konkurs "Wielkanocne Jajo"
Konkurs "Wielkanocne Jajo"
Pracownicy stacji paliw uniemożliwili dalszą jazdę pijanemu kierowcy
Pracownicy stacji paliw uniemożliwili dalszą jazdę pijanemu kierowcy
2020 bez Motoserca i Żubrowiska
2020 bez Motoserca i Żubrowiska

Komentarze:

treść:
autor:

SQL: 19