Podczas marcowego spotkania informacyjnego z mieszkańcami ws. PONE

Goczałkowice: 6,7 mln zł na inwestycje ekologiczne

Goczałkowice-Zdrój10.07.2018, 09:34

Rada Gminy przyjęła Program ograniczenia niskiej emisji dla gminy Goczałkowice-Zdrój. Przewiduje on szereg działań mających na celu poprawę jakości powietrza w gminie.

Program został opracowany w oparciu o ankiety, które mieszkańcy mogli składać w pierwszej połowie roku. Zainteresowani mogli zadeklarować chęć zamontowania nowego kotła c.o., kolektorów słonecznych do przygotowania ciepłej wody użytkowej, ogniw fotowoltaicznych do wytwarzania energii elektrycznej oraz prac termoizolacyjnych.

Ostatecznie złożono 397 ankiet. Mieszkańcy najczęściej zgłaszali potrzebę wykonania prac termoizolacyjnych (51,5%) oraz potrzebę wymiany źródła ciepła (30,8%). Kolektorami słonecznymi jest zainteresowanych 7,3% mieszkańców, a ogniwami fotowoltaicznymi – 10,4%.

Gmina planuje realizację programu do roku 2020, a jeśli możliwości dofinansowania, zainteresowanie mieszkańców i możliwości finansowe gminy na to pozwolą, program będzie kontynuowany przez kolejne trzy lata. Na każdy rok zaplanowano konkretne inwestycje. Łącznie ma zostać wymienionych 67 kotłów węglowych na te lepszej klasy, 122 kotłów węglowych na gazowe. W planach jest także m.in. montaż 50 instalacji solarnych, 72 ogniw fotowoltaicznych, a także docieplenie ścian (104 budynki), stropodachu lub dachu (81 budynków) czy wymiana okien w 36 budynkach. Szacowany koszt 555 inwestycji to ponad 6,7 mln zł. Ostateczny zakres i koszty zależą jednak od liczby wniosków o udział w PONE, które zostaną złożone przez mieszkańców.

Zadania te mają być finansowane ze środków pozyskanych przez gminę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz ze środków mieszkańców. Szczegółowe zasady udzielania dotacji mają zostać określone w uchwale Rady Gminy. Program przewiduje dofinansowanie do działań ekologicznych w latach 2018-2023 pod warunkiem otrzymania przez gminę na ten cel dofinansowania z WFOŚiGW, w formie dotacji i pożyczki.

 

Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

pako

T G+ F

Zobacz także

Goczałkowicka biblioteka świętowała 70-lecie istnienia
Goczałkowicka biblioteka świętowała 70-lecie istnienia
Goczałkowice: oczyszczacze w przedszkolach
Goczałkowice: oczyszczacze w przedszkolach
Grudniowe potrącenie na pasach: kierowca i pasażer z zarzutami
Grudniowe potrącenie na pasach: kierowca i pasażer z zarzutami

Komentarze:

treść:
autor:

SQL: 18