pixabay

Gminny program wymiany kotłów 2020 w Kobiórze

Kobiór09.01.2020, 15:37

Gmina Kobiór uruchamia kolejną edycję gminnego programu wymiany kotłów. Dofinansuje wymianę starych kotłów na paliwo stałe na ekologiczne kotły gazowe, elektryczne lub pompy ciepła. Dotacja może wynieść nawet 5 tys. zł.

Gmina będzie udzielać dotacji celowych na dofinansowanie inwestycji związanych ze zmianą systemu ogrzewania w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na terenie gminy. Program zakłada dofinansowanie do 50 % kosztów wymiany - maksymalnie 5 tys. zł dla jednego budynku jednorodzinnego mieszkalnego. Nie dofinansowuje się montażu kotłów na paliwo stałe ani kotłów "przenośnych" typu koza itp.

Wnioski należy składać w terminie od 15 stycznia do 31 lipca 2020r., w sekretariacie urzędu gminy. Będą rozpatrywane na bieżąco według daty wpływu, do wyczerpania środków. Druki dostępne są w urzędzie (pok. 16) lub można je pobrać na stronie urzędu gminy: LINK 

Do wniosku powinny być dołączone następujące dokumenty: 

- w przypadku współwłasności budynku, wnioskujący załącza do wniosku oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania i zawierania umów, udzielonego przez wszystkich współwłaścicieli budynku. Spadkobierca nieruchomości dołącza postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku;

- kosztorys lub wycena zawierająca wykaz prac przewidzianych do realizacji w ramach złożonego wniosku wraz z wartością prac (brutto)

- zdjęcie aktualnego (istniejącego) źródła ciepła

Po weryfikacji wniosku zostanie przygotowana umowa o dofinansowanie. Ważne: dokumenty potrzebne do rozliczenia i faktury za wykonaną pracę nie mogą być wcześniejsze niż data podpisania umowy z gminą. Po podpisaniu umowy i wykonaniu prac należy złożyć do urzędu wniosek o wypłatę, najpóźniej do 20 listopada 2020r. Wniosek jest dostępny w urzędzie gminy i na stronie urzędu.

Do wniosku o wypłatę dotacji wnioskodawca musi załączyć następujące dokumenty wystawione po dacie zawarcia umowy o dotację: 

- rachunek/ faktura VAT/ inny dokument księgowy zawierający koszty inwestycyjne objęte dotacją, wystawiony na wnioskodawcę wraz z potwierdzeniem zapłaty całości;

- dokument potwierdzający zakończenie zadania inwestycyjnego (np. protokół odbioru końcowego) wystawiony i podpisany przez wykonawcę nie później niż do 20 listopada 2020r;

- kopia końcowej opinii kominiarskiej

Więcej informacji na stronie: http://www.kobior.pl/gminny-program-wymiany-kotlow

(UG Kobiór)

 

ar

T G+ F

Zobacz także

Kobiór: Kotłów nie będzie
Kobiór: Kotłów nie będzie
100 dodatkowych kotłów
100 dodatkowych kotłów
Wymieniamy nietrafione lub zdublowane prezenty świąteczne - piąta wyprzedaż garażowa
Wymieniamy nietrafione lub zdublowane prezenty świąteczne - piąta wyprzedaż garażowa
Starostowie za budową węzła drogowego na skrzyżowaniu DK 1 i DW 933
Starostowie za budową węzła drogowego na skrzyżowaniu DK 1 i DW 933
Zielone światło dla bezpieczeństwa
Zielone światło dla bezpieczeństwa
III poziom alarmu smogowego dla woj. śląskiego
III poziom alarmu smogowego dla woj. śląskiego

Komentarze:

treść:
autor:

SQL: 18