Firma na start

08.01.2013, 14:24

Powiat

Od 14 stycznia 2013 r. na terenie powiatu pszczyńskiego, mikołowskiego oraz tyskiego będzie realizowany projekt pod nazwą „Firma na start”.


Liderem projektu jest Okręgowa Izba Przemysłowo-Handlowa w Tychach, natomiast partnerami Powiatowe Urzędy Pracy w Pszczynie, Mikołowie i Tychach.

Projekt będzie współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, poddziałanie 8.1.2 „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie”.

W ramach projektu osoby zakwalifikowane do udziału będą mogły skorzystać ze wsparcia szkoleniowo-doradczego (pozyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do prowadzenia firmy) oraz finansowego (dotacja do 35 tys. zł na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej).

Grupą, która może przystąpić do projektu są osoby w wieku 18-65 lat, posiadające co najmniej wykształcenie zawodowe, zarejestrowane w PUP Pszczyna/Mikołów/Tychy i zamieszkujące na terenie podregionu tyskiego, które utraciły pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy (przechodzącego procesy adaptacyjne i modernizacyjne) w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu. 60% uczestników będą stanowiły kobiety.

Szczegółowe informacje udzielane są w Powiatowym Urządzie Pracy w Pszczynie pod nr telefonu: (32) 210 47 20, (32) 210 46 32 wew. 38.

jack

T G+ F

Zobacz także

Narciarze na start
Narciarze na start
Alpejczycy na start
Alpejczycy na start
Świąteczny Weekend Zakupów w Pszczynie
Świąteczny Weekend Zakupów w Pszczynie
35 lat Muzeum Prasy Śląskiej
35 lat Muzeum Prasy Śląskiej
Uhonorowani przez Sybiraków
Uhonorowani przez Sybiraków
Pszczyna: Budżet na 2021 rok przyjęty
Pszczyna: Budżet na 2021 rok przyjęty
Apel w sprawie trudnej sytuacji Uzdrowiska
Apel w sprawie trudnej sytuacji Uzdrowiska

Komentarze:

treść:
autor:

SQL: 18