Art. spons. Efektywnie łączą tradycje z nowoczesnymi technikami kształcenia

Brzeszcze09.02.2018, 11:50

Powiatowy Zespół nr 6 Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Brzeszczach to miejsce, w którym doświadczenie nauczania, nowoczesność i kreatywny program zajęć zapewnia najlepszą szansę na znalezienie swojej wymarzonej drogi zawodowej.

Placówka wychowuje swoich uczniów zgodnie z wartościami istotnymi dla starszego jak i współczesnego pokolenia Polaków. - Zadaniem naszych pedagogów jest rozbudzanie w młodzieży zdolności, które pomogą im bez obaw odnaleźć się w dorosłym życiu. Rozwijamy ich talent, pewność siebie i poczucie bezpieczeństwa, dzięki którym w przyszłości podejmą odpowiednią dla siebie pracę, którą będą szanować. Fundamentalną zasadą naszej szkoły jest kształtowanie osobowości poprzez naukę i wychowanie w duchu patriotyzmu - mówi dyrektorka Powiatowego Zespołu nr 6 Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Brzeszczach, Anna Kasprzyk-Hałat.

Przykładem tych słów są m.in. wystąpienia uczniów w pocztach sztandarowych na różnego rodzaju ceremoniach, a przede wszystkim coroczne uroczyste ślubowanie kadetów szkoły, organizowane w ramach obchodów Święta Niepodległości. Młodzi mundurowi świadomie przyrzekają wtedy miłość, wierność i poświęcenie dla Ojczyzny.

Warto zwrócić również uwagę na zaangażowanie w wydarzenia charytatywne, takie jak finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, w którym Samorząd Uczniowski PZ nr 6 SZiO wraz z kołem Wolontariatu zbierali datki dla potrzebujących. Natomiast  w czasie międzynarodowego „Dnia Życzliwości” uczniowie apelowali przeciwko problemom i często smutnej rzeczywistości, rozwieszając plakaty tematyczne i zbierając cegiełki na zakup upominków dla osób niepełnosprawnych. Odpowiedzialność za swoje życie to również uczestnictwo klas w mitingach profilaktycznych z ludźmi mediów oraz psychologami, których celem jest uświadamianie młodzieży o konsekwencjach uzależnienia od narkotyków, przedwczesnego współżycia i przemocy w rodzinie.

Powiatowa „Szóstka” jako jedyna w okolicy kształci uczniów w zawodach górniczych, a oficjalny patronat nad trzema kierunkami technicznymi pełni Spółka Akcyjna TAURON Wydobycie S.A zajmująca się eksploatowaniem węgla kamiennego. Dla absolwentów szkoły współpraca ta jest gwarancją podjęcia pracy na kopalniach. Swojego zainteresowania nimi nie kryją też inne zakłady, takie jak KWK „Silesia”, KWK „Piast”, czy KWK „Ziemowit” doceniając tym samym ich wysokie kompetencje.

- Zależy nam, aby uczniowie osiągali wysokie wyniki z egzaminów teoretycznych, ale i praktycznych. Wiedza z przedmiotów zawodowych jest bardzo istotna. Interesując się poczynaniami naszych absolwentów, wiem że program zajęć merytorycznych i rzemieślniczych technikum oraz szkoły branżowej pozwala im na sprawne znalezienie dobrze płatnej pracy - podkreśla Anna Kasprzyk-Hałat.

W programie kształcenia Szkoły znajduje się wiele atrakcji dla klas górniczych, elektrycznych i mechanicznych. Podczas wycieczek przedmiotowych uczniowie poznają m.in. Kopalnianą Stację Ratownictwa Górniczego funkcjonującą przy ZG „Brzeszcze”. Bezpośrednio zgłębiają tajniki przyszłego zawodu i przeprowadzania akcji ratunkowych, przyswajają obsługę takich urządzeń jak: aparaty regeneracyjne, powietrzno-butlowe, ewakuacyjne, kamery termowizyjne, czy przyrządy kontrolno-pomiarowe. Nie lada wyzwaniem dla młodzieży jest także próba pokonania zadymionego chodnika ćwiczebnego. Natomiast w czasie wizyt w zabytkowej Kopalni GUIDO w Zabrzu młodzi adepci zjeżdżając 170 i 320 metrów pod ziemię, poznają historię górnictwa, zaznajamiają się z podziemnymi korytarzami, przemieszczają się podwieszaną kolejką i biorą udział w pokazach pracy maszyn górniczych.  

Rozwój naukowy to również spotkania z wykładowcami wyższych uczelni i konferencje naukowe. Na ostatnich międzynarodowych wykładach pt. „Inżynier XXI wieku” w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej uczniowie przyswajali wiedzę z zakresu technologii druku 3D, ewolucji struktur pojazdów mechanicznych, zobaczyli ciekawe ekspozycje techniczne.  

Wychowankowie szkoły mają okazję skorzystać z miesięcznych międzynarodowych praktyk zawodowych ERASMUS+ finansowanych w całości ze środków unijnych (w tym roku planowany jest wyjazd do Włoch).

Atutem Powiatowej „Szóstki” jest ścisły kontakt oraz wizyty w uczelniach wyższych i w jednostkach wojskowych, m.in. w Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie, w Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie, w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, czy w Jednostce Strzeleckiej w Oświęcimiu.

Zapraszamy na kierunki w roku szkolnym 2018/2019:

TECHNIKUM

·  Technik logistyk - klasa mundurowa. Uczniowie ściśle współpracują z największymi operatorami logistycznymi w kraju i na świecie, a prestiż kierunku poparty jest m.in. międzynarodową nagrodą Gold Award przyznaną przez firmę DB Schenker. Patronat nad klasą otoczyła Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie. Absolwenci mogą podejmować pracę w działach logistyki przedsiębiorstw przemysłowych, handlowych, dystrybucyjnych, usługowych oraz transportowo-spedycyjnych.

·  Technik górnictwa podziemnego z przysposobieniem pożarniczym. Uczeń zdobywa wiedzę w dziedzinie nauk o ziemi, technice strzelniczej, miernictwie górniczym, eksploatacji złóż podziemnych z wykorzystaniem odpowiednich maszyn i urządzeń. Umiejętnie kieruje procesami wydobywczymi z uwzględnieniem BHP oraz wartości proekologicznych. Uczniowie mają możliwość odbycia odpowiednich praktyk zawodowych w ZG Brzeszcze.

·  Technik mechanik z przysposobieniem pożarniczym. Uczniowie uzyskują umiejętności wykonywania i naprawy elementów maszyn, urządzeń i narzędzi oraz organizacji i nadzorowania procesów ich produkcji. Program przysposobienia pożarniczego umożliwia zdobycie uprawnień strażaka uczestniczącego w akcjach ratowniczo-gaśniczych. Kierunek pod patronatem Szkoły Aspirantów Pożarnictwa w Krakowie. Klasa współpracuje z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Oświęcimiu. Absolwent może podjąć pracę w przemyśle maszynowym i samochodowym, budownictwie, górnictwie, transporcie, rolnictwie.

·  Technik elektryk. Wykonuje prace związane z montowaniem instalacji, podzespołów i urządzeń elektrycznych, lokalizuje uszkodzenia oraz wykonuje naprawy maszyn i urządzeń elektrycznych. Zatrudnienie może uzyskać w elektrowniach, zakładach energetycznych, kopalniach, firmach handlowych i serwisujących sprzęt elektryczny oraz w biurach projektowych.

SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA

·  Klasa wielozawodowa. Szkoła trzyletnia dla młodocianych pracowników. Każdy uczeń otrzymuje wynagrodzenie za pracę na podstawie umowy z pracodawcą. Oferujemy naukę w atrakcyjnych zawodach poszukiwanych na rynku pracy.

·  Magazynier logistyk. Może pracować w magazynie handlowym bądź przemysłowym. Do jego zadań należy kontrola jakości i ilości przyjmowanego i wydawanego towaru oraz rozmieszczanie towarów w magazynie.

·  Kucharz. Uczeń przygotowywany jest do sporządzania potraw i napojów, estetyki ich przygotowania i podania, odpowiedniego przechowywania żywności, przestrzegania procedur i zasad bezpieczeństwa w zakładach żywienia zbiorowego.

Brzeszcze, ul. Kościuszki 1, tel. 32 210 93 40

 www.pz6.brzeszcze.pl

W ramach umowy podpisanej 3 marca 2017 r. z TAURON Wydobycie S.A. gwarantujemy pracę dla absolwentów technikum górniczego, mechanicznego i elektrycznego.  

tog

T G+ F

Zobacz także

Dożynki Gminno-Powiatowe w tym roku w Goczałkowicach-Zdroju
Dożynki Gminno-Powiatowe w tym roku w Goczałkowicach-Zdroju
Festiwal Jazz&Literatura w Muzeum Zamkowym
Festiwal Jazz&Literatura w Muzeum Zamkowym
Dni Pszczyny: pierwszy dzień zakończy Agnieszka Chylińska
Dni Pszczyny: pierwszy dzień zakończy Agnieszka Chylińska
W Suszcu obniżono pensję wójta
W Suszcu obniżono pensję wójta
gorący temat
Śmierć w centrum Pszczyny. Zatrzymano podejrzanego
Śmierć w centrum Pszczyny. Zatrzymano podejrzanego
Głosujcie na rolników z Poręby
Głosujcie na rolników z Poręby
Będzie nowe ogrzewanie w budynku liceum im. Chrobrego
Będzie nowe ogrzewanie w budynku liceum im. Chrobrego
Święto ziół w pszczyńskim skansenie
Święto ziół w pszczyńskim skansenie
Konkurs Gazety Pszczyńskiej i portalu pszczynska.pl!
Konkurs Gazety Pszczyńskiej i portalu pszczynska.pl!
Na Dni Pszczyny autobusem, ale bez roweru
Na Dni Pszczyny autobusem, ale bez roweru
Wycieczka rodzinna w Beskid Mały
Wycieczka rodzinna w Beskid Mały
Dni Pszczyny 2018: stwórzmy niepowtarzalny klimat!
Dni Pszczyny 2018: stwórzmy niepowtarzalny klimat!
Nowy numer Gazety Pszczyńskiej już w sklepach!
Nowy numer Gazety Pszczyńskiej już w sklepach!
Wiemy już kiedy odbędą się wybory samorządowe
Wiemy już kiedy odbędą się wybory samorządowe
Dodatkowy nabór wniosków do PONE
Dodatkowy nabór wniosków do PONE
Dożynki Gminne w Porębie
Dożynki Gminne w Porębie
Szlachetna Paczka poszukuje wolontariuszy
Szlachetna Paczka poszukuje wolontariuszy
SQL: 16