(fot. UM)

Edukacyjny Oskar dla ZSP w Studzienicach

Studzienice14.10.2020, 10:45

2 października podczas III Kongresu Rozwoju Systemu Edukacji w Studiu POLSATU w Warszawie Zespół Szkolno - Przedszkolny w Studzienicach odebrał nagrodę EDUINSPIRACJE 2020 dla najlepszego w Polsce projektu europejskiego realizowanego w latach 2014-2020 w kategorii: Projekt Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój.

Konkurs był przeznaczony dla beneficjentów instytucjonalnych programów: Erasmus+, PO WER, Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży, Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży oraz dla organizacji i instytucji należących do sieci Eurodesk Polska.

Tegoroczny konkurs odbywał się po hasłem „Działam-Upowszechniam-Inspiruję”, a jego celem było upowszechnianie rezultatów projektów edukacyjnych, promocja dobrych praktyk oraz pokazanie, jak ważną rolę w życiu odgrywa proces uczenia się oraz dzielenia się swoimi doświadczeniami i wiedzą.

Konkurs odbywał się w tzw. trybie oscarowym. Oznacza to, że Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji nominowała pięciu kandydatów do nagrody w każdej kategorii. Zainteresowani nie mogli sami zgłosić kandydatury swojego projektu. Nominowani beneficjenci brali udział w pogłębionym wywiadzie, dotyczącym wpływu projektu na beneficjenta i jego środowisko oraz przeprowadzonych działań upowszechniających.

ZSP w Studzienicach w latach 2016-2018 realizowało projekt europejski "Mobilność kadry edukacji szkolnej" - pod tytułem: "ENTER dla TIK - podniesienie jakości kształcenia poprzez rozwijanie kompetencji informacyjno - komunikacyjnych nauczycieli Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Studzienicach". Autorkami projektu były mgr Iwona Przemyk (koordynator projektu) oraz dr Halina Nocoń (dyrektor ZSP w Studzienicach).

Uczestnicami projektu było dziesięć nauczycielek szkoły i przedszkola: mgr Mariola Bałuch, mgr Agnieszka Chlebek-Rolska, mgr Joanna Chlebek- Zakrajewska, mgr Aleksandra Gregorczyk, mgr Halina Kokot, dr Halina Nocoń, mgr Joanna Pławecka, mgr Katarzyna Pławecka, mgr Iwona Przemyk, mgr Regina Witoszek.
Głównym celem projektu było podniesienie kompetencji informacyjno-komunikacyjnych nauczycieli, niezbędne do przygotowania i realizacji innowacji pedagogicznych i projektów międzyprzedmiotowych oraz doskonalenie umiejętności pracy zespołowej w grupach międzynarodowych.

Kluczowym elementem projektu był udział dziesięcioosobowej grupy nauczycieli w tygodniowym kursie pt. "ICT for Collaborative Project Based Teaching and Learning" w Saint Julian's na Malcie w sierpniu 2016r.

W czasie realizacji projektu nauczyciele m.in. realizowali innowacje pedagogiczne, konkursy międzyprzedmiotowe, projekty interdyscyplinarne, uczyli programowania i kodowania, tworzyli blogi klasowe, organizowali wideokonferencje międzynarodowe, dzielili się wiedzą z nauczycielami innych szkół, a także nauczycielami z zagranicy. Projekt w sposób znaczący rozwinął umiejętnosci ICT nauczycieli i wpłynął na podniesienie jakości kształacenia w naszej placówce.

Projekt był szeroko promowany. Na zaproszenie FRSE o naszym projekcie opowiedzieliśmy nauczycielom z całej Polski na konferencji "Rewolucja 4.0. - Kompetencje 4.0." w Warszawie w czerwcu 2018 roku. Promowaliśmy także projekt na targach podczas Kongresu Rozwoju Systemu Edukacji na Stadionie Narodowym w Warszawie we wrześniu 2018 roku. W grudniu 2018 roku ZSP w Studzienicach został laureatem konkursu Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji „EDUispiracje 2018”. Na Zamku Królewskim w Warszawie odebraliśmy nagrodę za najlepszy projekt w Polsce w 2018 roku w programie PO WER.

W tym roku nasz projekt uznano za najlepszy w Polsce w całej perspektywie finansowej lat 2014-2020. Nagrody zwycięzcom wręczała m.in. wiceminister Marzena Machałek, sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej oraz dyrektor FRSE dr Paweł Poszytek.

ZSP w Studzienicach otrzymał statuetkę, nagrodę rzeczową - drukarkę 3D oraz listy gratulacyjne. Specjalnym listem gratulacyjnym uhonorowano koordynatora projektu Panią Iwonę Przemyk za szczególny wkład i zaangażowanie w rozwój systemu edukacji.

To wielkie wyróżnienie dla naszych nauczycieli oraz dla naszej placówki. Dziękujemy wszystkim: nauczycielom, uczniom, rodzicom, pracownikom, partnerskim szkołom europejskim, Gminie Pszczyna i wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób włączyli się w realizację tego projektu.

(źródło: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Studzienicach, UM)

 

KK

T G+ F

Zobacz także

Nauczyciele odebrali akty mianowania
Nauczyciele odebrali akty mianowania
Strajkuje ponad 90 procent nauczycieli
Strajkuje ponad 90 procent nauczycieli
Świąteczny Weekend Zakupów w Pszczynie
Świąteczny Weekend Zakupów w Pszczynie
35 lat Muzeum Prasy Śląskiej
35 lat Muzeum Prasy Śląskiej
Uhonorowani przez Sybiraków
Uhonorowani przez Sybiraków
Pszczyna: Budżet na 2021 rok przyjęty
Pszczyna: Budżet na 2021 rok przyjęty
Apel w sprawie trudnej sytuacji Uzdrowiska
Apel w sprawie trudnej sytuacji Uzdrowiska
Konkurs "Pierwsze zdjęcie na Instagramie"
Konkurs "Pierwsze zdjęcie na Instagramie"

Komentarze:

treść:
autor:

SQL: 18