Dyspozytornia już nie w Pszczynie

25.05.2012, 09:17

Pszczyna

Nowy system organizacji ratownictwa medycznego w województwie śląskim to 150 zespołów ratownictwa medycznego zgrupowanych w 15 rejonach, 23 szpitalne oddziały ratunkowe i 6 dyspozytorni medycznych. Jeszcze działa ich 13. W tym jedna w Stacji Pogotowia Ratunkowego w Pszczynie.


Pojawiło się pytanie, czy połączone dyspozytornie będą potrzebowały mniej pracowników.Podczas ubiegłorocznej konferencji, na której dysponenci zespołów ratownictwa medycznego spotkali się z wojewodą śląskim Zygmuntem Łukaszczykiem, powiedziano, że ograniczona zostanie liczba stanowisk dyspozytorów medycznych z 51 do 32 lub nawet 25.

Nim w lipcu 2011 r. system wszedł w życie, jeszcze w styczniu przewodniczący Związku Zawodowego Pracowników Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach, Zygmunt Michalik, skierował pismo do minister zdrowia, Ewy Kopacz z prośbą o zaliczenie pracy dyspozytorów do świadczeń uprawniających do przejścia na wcześniejszą emeryturę. Pani minister odesłała odpowiedź odmowną. Po roku pytamy Zygmunta Michalika o losy dyspozytorów na Śląsku. - Sama likwidacja dyspozytorni nie oznacza zwolnień, ale to po prostu przeniesienie. Na ten moment nie mam pełnej wiedzy na temat ilości pracowników, których ewentualnie miałby ten problem dotyczyć – przewodniczący podkreśla, że zmiany są potrzebne.

W pszczyńskiej stacji pracuje pięć pań. Najmłodsza ma 40 lat, najstarsza 54. - Wszystkie panie otrzymają zatrudnienie w Katowicach – zapewnia Klaudia Bartosiak, pielęgniarka koordynująca stacji. Przybędzie im pracy? - Myślę, że nie. Przewidziane są dla nich szkolenia. Zresztą cały czas doskonalą się zawodowo – dodaje kierownik stacji, Michał Rupik, uspokajając przed ewentualnymi obawami, że odległość wpłynie negatywnie na działania pogotowia ratunkowego. - Dyspozytorzy rozpoczną pracę według nowego systemu, kiedy wszystko zostanie przygotowane, przetestowane – dodaje Rupik. Ale ani on, ani nawet sam wojewoda nie są w stanie dokładnie określić, kiedy nastąpi przeniesienie. W Katowicach – Szopienicach trwa remont pomieszczeń. Tutaj obsługiwany będzie rejon, w który wchodzi powiat pszczyński bez Pawłowic. Te podlegać będą pod Jastrzębie Zdrój.

Michał Rupik, ratownik medyczny, od 20 lat pracuje w pogotowiu, od lutego 2012 r. kierownik obszaru Tychy, w który wchodzą Tychy, Bieruń, Lędziny, Mikołów, Orzesze i Pszczyna: Skonsolidowanie dyspozytorni medycznych ma wiele plusów. To łatwiejsza koordynacja zadań, szybszy przepływ informacji. Tak naprawdę cały czas to praktykujemy, zespoły stacji ościennych, czyli Jastrzębie, Mikołów, Tychy, współpracują ze sobą. Teraz będzie się to odbywało w jednym miejscu. Pacjent nawet nie odczuje, że cokolwiek się zmieniło.

Ireneusz Ryszkiel, dyrektor Wydziały Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego: Zgodnie z koncepcją Ministerstwa Zdrowia w „Wojewódzkim Planie Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne” województwa śląskiego została umieszczona koncepcja utworzenia 6 skonsolidowanych dyspozytorni medycznych mieszczących się w: Częstochowie, Sosnowcu, Katowicach, Gliwicach, Jastrzębiu Zdroju i Bielsku-Białej. Każda z tych dyspozytorni obejmowała będzie swym zasięgiem jeden lub kilka rejonów operacyjnych zespołów ratownictwa medycznego. Obszary działania poszczególnych, tymczasowych dyspozytorni medycznych będą sukcesywnie włączane do rejonów skonsolidowanych dyspozytorni, wskazanych w planie jako docelowych. Jest to początek procesu organizacji systemu powiadamiania ratunkowego według nowego modelu, dokonywany w zależności od sprawności tworzenia i organizacji systemu wspomagania dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM). Termin zakończenia reorganizacji planowany jest do dnia 31 grudnia 2013 r. (co nie oznacza, że obecne dyspozytornie mogą być zlikwidowane w terminie znacznie wcześniejszym). Dopiero po uzyskaniu pełnej wydolności skonsolidowanej dyspozytorni medycznej związanej z zapewnieniem infrastruktury łączności radiowej i telekomunikacyjnej w całym obszarze jej działania tj. we wszystkich przyłączonych rejonach operacyjnych, możliwe będzie uruchomienie nowego modelu organizacji systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego na obszarze województwa śląskiego. Odnosząc się do kwestii dyspozytorni medycznej w Pszczynie informuję, iż szczegółowe informacje w zakresie spraw organizacyjnych i pracowniczych Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach posiada Dyrektor tej jednostki. Zwracam również uwagę, że likwidacja dyspozytorni nie wpływa negatywnie na bezpieczeństwo mieszkańców, bowiem jest to jedynie zmiana miejsca dysponowania zespołami ratownictwa medycznego, które nadal będą stacjonowały w tych samych miejscach i obsługiwały ten sam obszar. Tworzenie skonsolidowanych dyspozytorni medycznych umożliwia koordynację działań większej liczby zespołów ratownictwa medycznego z jednego miejsca ich dysponowania, co wpływa na poprawę jakości i efektywności wykorzystania będących w dyspozycji sił i środków oraz usprawnienie w skali całego województwa systemu przyjęcia i obsługi telefonicznych zgłoszeń na numery ratunkowe. To także pewniejszy dobór wolnego zespołu znajdującego się najbliżej miejsca zdarzenia oraz brak konfliktu na granicach rejonów i konieczności zgłoszenia do lekarza koordynatora ratownictwa medycznego.


agw

T G+ F

Zobacz także

Żubry już w Pszczynie
Żubry już w Pszczynie
W Pszczynie już dializują!
W Pszczynie już dializują!
W Kobiórze stanęły EkoSłupki. Pokażą jakość powietrza i stężenie pyłów zawieszonych
W Kobiórze stanęły EkoSłupki. Pokażą jakość powietrza i stężenie pyłów zawieszonych
W czasie mrozów zwracajmy uwagę na osoby bezdomne i samotne
W czasie mrozów zwracajmy uwagę na osoby bezdomne i samotne
Policjanci specgrupy „Speed” podsumowali miniony rok w Śląskiem
Policjanci specgrupy „Speed” podsumowali miniony rok w Śląskiem

Komentarze:

treść:
autor:

SQL: 18