(fot. powiat)

Dwa lata pracy Zarządu Powiatu Pszczyńskiego

Powiat20.11.2020, 08:19

Choć w obecnej kadencji trzeba mierzyć się z dużymi trudnościami w kluczowych dziedzinach działania samorządu, dzięki dobrej współpracy Zarząd Powiatu Pszczyńskiego realizuje wiele działań, wpływających na rozwój powiatu.

Dokładnie 19 listopada 2018 roku Rada Powiatu Pszczyńskiego powołała Zarząd Powiatu na kadencję 2018-2023. Tworzą go: Barbara Bandoła (starosta pszczyński, przewodnicząca zarządu), Damian Cieszewski (wicestarosta pszczyński) oraz Grzegorz Nogły, Stefan Ryt i Grzegorz Wanot (członkowie).

- Mijają właśnie dwa lata naszej wspólnej pracy na rzecz mieszkańców. W tym czasie wiele rzeczy zostało zrobionych, ale też pojawiło się wiele nieprzewidzianych problemów, które przyszło rozwiązywać w trudnej sytuacji pandemicznej. Dziękuję członkom zarządu za to, że jesteśmy rozumiejącym się zespołem. Robimy wszystko, by zapewnić mieszkańcom opiekę zdrowotną, by uczniowie mieli miejsca w szkołach zgodnie ze swoimi aspiracjami, żeby poprawiać infrastrukturę i bezpieczeństwo. Zawsze to będzie priorytet - żeby praca powiatu, urzędników zmierzała do zaspokajania potrzeb naszych mieszkańców - mówi starosta Barbara Bandoła i dziękuje kierownikom i pracownikom starostwa oraz powiatowych jednostek za wspólną pracę na rzecz rozwoju powiatu pszczyńskiego. Starosta podkreśla, że w ramach powiatu ważna jest współpraca z gminami, bo mieszkańcy powiatu to mieszkańcy każdej z gmin.

Szpital
Priorytetem Zarządu Powiatu jest rozwijanie Szpitala Powiatowego w Pszczynie. Obecna kadencja rozpoczęła się w momencie, kiedy placówkę dopiero co udało się ponownie uruchomić pod sterami powiatowej spółki Centrum Przedsiębiorczości. W latach 2019-2020 Zarząd Powiatu podjął decyzję o wsparciu szpitala kwotą ponad 10 mln zł. Najwięcej pieniędzy przeznaczono na bieżące wydatki, na które nie starczają środki z NFZ (5,6 mln zł) oraz prace remontowe, zakup nowego sprzętu i przygotowanie dokumentacji projektowej przebudowy całego budynku i dostosowania go do wymogów przeciwpożarowych. Dzięki tej dokumentacji prace modernizacyjne dzielone są na etapy i systematycznie prowadzone.

Kluczowe było także podjęcie rozmów z gminami o przyszłości placówki i przyłączeniu samorządów gminnych do spółki prowadzącej szpital. Obecnie rozmowy wkraczają w decydującą fazę, otwierając drogę do stworzenia samorządowego szpitala, który dzięki stałemu wsparciu kilku samorządów będzie mógł się rozwijać.

Inwestycje
W ciągu mijających dwóch lat powiat pszczyński przeznaczył na zadania inwestycyjne ponad 41 mln zł. W tym czasie oddano do użytku Powiatowe Centrum Przesiadkowe, zrealizowano inwestycje drogowe, remonty budynku oraz wymianę trzech wind w szpitalu, a także remont w budynku Poradni Chorób Płuc i Gruźlicy, wymianę źródła ciepła w obiekcie PZS nr 2, modernizację internatu, remont w szkole w Woli, wykonano pracownie programowania i cukierniczą w powiatowych szkołach czy modernizację nawierzchni boiska sportowego.

Komunikacja
W listopadzie 2019 r. przy ul. Sokoła zostało uruchomione nowoczesne Powiatowe Centrum Przesiadkowe, a mieszkańcy powiatu i turyści zyskali infrastrukturę na miarę XXI wieku. Każdego dnia z sześciu stanowisk autobusowych odjeżdża ok. 180 autobusów w kierunku wszystkich gmin powiatu pszczyńskiego. Z infrastruktury korzystają autobusy linii lokalnych, dalekobieżnych i międzynarodowych. Obiekt integruje wszystkie środki komunikacji - autobusy, transport kolejowy, taksówki, samochody i rowery - to tutaj dzięki parkingom samochodowym i rowerowym mieszkańcy i turyści mogą przesiadać się pomiędzy środkami transportu. Budowa centrum przesiadkowego oraz prowadzący do niego układ drogowy, kosztowały ponad 17,8 mln zł, z czego niemal 15,2 mln zł powiat pszczyński pozyskał na ten cel z Unii Europejskiej.

Edukacja
Kolejnym ogromnym wyzwaniem obecnego zarządu było przygotowanie powiatowych szkół na przyjęcie podwójnego rocznika. Po przeprowadzonej reformie edukacji we wrześniu 2019 r. naukę w szkołach średnich rozpoczęli uczniowie z dwóch roczników jednocześnie - absolwenci gimnazjów oraz szkół podstawowych. Do klas pierwszych powiatowych szkół przyjętych zostało blisko 1300 uczniów. To ponad dwa razy więcej niż w ubiegłych latach. Dlatego konieczne było przeprowadzenie kosztownych remontów i utworzenie nowych sal do zajęć dydaktycznych. Dzięki modernizacji internatu Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 w Pszczynie, utworzone zostały nowe pracownie, a na poddaszu powstała część mieszkalna dla uczniów. Nowe pracownie wykonano także w budynku warsztatów szkolnych PZS nr 1. Łącznie powiat pszczyński tylko w 2019 roku przeznaczył ponad milion złotych na przystosowanie placówek do przyjęcia podwójnego rocznika.

- Do podwójnego naboru przygotowywaliśmy się solidnie przez cały rok i stworzyliśmy dwa razy więcej miejsc dla uczniów, niż dotychczas. Udało się zagospodarować wszystkie dostępne pomieszczenia w szkołach, czasem zmieniając ich przeznaczenie - podkreśla Damian Cieszewski, wicestarosta pszczyński, zajmujący się m.in. sprawami oświatowymi.

To jednak nie koniec działań - reforma oświaty przeniosła cały rocznik uczniów z gimnazjów do szkół podstawowych i wydłużyła okres nauki w szkołach średnich - w liceum do czterech lat, a w technikum - do pięciu. To powoduje, że w najbliższym czasie w szkołach powiatowych będzie uczyło się o 50% więcej uczniów niż do tej pory. Dlatego władze powiatu szukają dalszych rozwiązań, które pozwolą uniknąć wielozmianowości w powiatowych placówkach.

Drogi powiatowe
Powiatowa infrastruktura drogowa to ok. 215 km dróg, 18 obiektów mostowych, ścieżki pieszo-rowerowe i chodniki. W mijających dwóch latach powiat pszczyński przeprowadził zadania inwestycyjne i remonty na drogach w powiecie o wartości ponad 26 mln zł. Powiat modernizuje bardzo dużo odcinków dróg dzięki skuteczności w pozyskiwaniu środków zewnętrznych - przede wszystkim z budżetu państwa, funduszy unijnych oraz dzięki współpracy z gminami.

- To dziesiątki godzin rozmów, planowanie działań, jednak wszystko z myślą o bezpieczeństwie i komforcie mieszkańców, dla których nie jest ważne, kto zarządza drogą, ale czy samorządy dbają o infrastrukturę. Mamy plan na kolejne lata tej kadencji i jeszcze wiele km dróg przejdzie modernizację, wybudujemy także kolejne odcinki chodników - mówi Grzegorz Nogły, członek Zarządu Powiatu Pszczyńskiego, odpowiedzialny m.in. za infrastrukturę drogową.

Do najważniejszych zadań należą: przebudowa ul. Pawiej w Wiśle Małej (ponad 6 mln zł), remont odwodnienia i nawierzchni ul. Wiejskiej w Grzawie (ponad 1,2 mln zł), remont ul. Łącznej w Brzeźcach (niemal 1 mln zł), przebudowa odwodnienia ul. Sznelowiec w Pszczynie (850 tys. zł), przebudowa ul. Rodzinnej w Kobiórze (zadanie w trakcie, finansowanie dwuletnie - 4,3 mln zł), przebudowa obiektu mostowego w Suszcu (zadanie w trakcie, finansowanie dwuletnie - 2,4 mln zł), przebudowa ulic Szkolnej w Porębie i Porębskiej w Radostowicach (do 2022 r. finansowanie wyniesie 5,8 mln zł).

Wsparcie dla bezrobotnych, przedsiębiorców i pozostałe obszary
Zadania powiatu związane z w kulturą, sportem, pomocą społeczną, pieczą zastępczą i pozostałymi obszarami mają odzwierciedlenie w kolejnych działaniach i nowych inicjatywach. - Znaczną część obecnej kadencji realizujemy w sytuacji pandemii, dlatego podjęliśmy wiele działań, by wesprzeć mieszkańców. Przykładem jest tu wsparcie Powiatowego Urzędu Pracy w Pszczynie, który rozdysponował instrumenty pomocowe dla przedsiębiorców w wysokości ponad 40 mln zł - mówi Barbara Bandoła.

(źródło: powiat)

KK

T G+ F

Zobacz także

W 2019 roku powiat pszczyński przeznaczył ponad 31 mln zł na inwestycje
W 2019 roku powiat pszczyński przeznaczył ponad 31 mln zł na inwestycje
Omówili stan bezpieczeństwa w naszym powiecie
Omówili stan bezpieczeństwa w naszym powiecie
Świąteczny Weekend Zakupów w Pszczynie
Świąteczny Weekend Zakupów w Pszczynie
35 lat Muzeum Prasy Śląskiej
35 lat Muzeum Prasy Śląskiej
Uhonorowani przez Sybiraków
Uhonorowani przez Sybiraków
Pszczyna: Budżet na 2021 rok przyjęty
Pszczyna: Budżet na 2021 rok przyjęty
Apel w sprawie trudnej sytuacji Uzdrowiska
Apel w sprawie trudnej sytuacji Uzdrowiska
Konkurs "Pierwsze zdjęcie na Instagramie"
Konkurs "Pierwsze zdjęcie na Instagramie"
Budżet powiatu na trudne czasy uchwalony
Budżet powiatu na trudne czasy uchwalony
12 wzruszających historii pszczyńskich Sybiraków spisanych w książce
12 wzruszających historii pszczyńskich Sybiraków spisanych w książce
W czwartek i piątek utrudnienia na ul. Bielskiej w Pszczynie
W czwartek i piątek utrudnienia na ul. Bielskiej w Pszczynie

Komentarze:

treść:
autor:

SQL: 18