(fot.pixabay)

Dofinansowanie do zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych

Pszczyna19.08.2020, 10:20

Burmistrz Pszczyny informuje o możliwości ubiegania się o pomoc uczniowi niepełnosprawnemu w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w roku szkolnym 2020/2021 w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022.

Termin składania wniosków do: 11.09.2020 r.

Programem będą objęci uczniowie klas I i II czteroletniego liceum ogólnokształcącego, klas II i III dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego prowadzonych w czteroletnim liceum ogólnokształcącym, klas I i II pięcioletniego technikum, klas II-IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonych w pięcioletnim technikum, branżowej szkoły I stopnia lub klasy I branżowej szkoły II stopnia oraz szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy - posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, albo kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe.

Szczegółowe informacje i wniosek znajdą Państwo na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Pszczynie: https://bip.pszczyna.pl/rzadowy-program-pomocy-uczniom-niepelnosprawnym-w-formie-dofinansowania-zakupu-podrecznikow-materialow-edukacyjnych-i-materialow-cwiczeniowych-w-latach-2020-2022-rok-szkolny-2020-2021.

(źródło: UM)

KK

T G+ F

Zobacz także

Dofinansowanie na podręczniki
Dofinansowanie na podręczniki
Szansa na dofinansowanie
Szansa na dofinansowanie
Jedź za darmo autobusem! Europejski Dzień bez Samochodu
Jedź za darmo autobusem! Europejski Dzień bez Samochodu
Powiat edukuje rodziców i nauczycieli z zagrożeń w sieci
Powiat edukuje rodziców i nauczycieli z zagrożeń w sieci
Noc Bibliotek w pszczyńskiej bibliotece
Noc Bibliotek w pszczyńskiej bibliotece
Udany finał „Przesiądź się na kulturę”
Udany finał „Przesiądź się na kulturę”

Komentarze:

treść:
autor:

SQL: 18