(fot. Powiat Pszczyński)

Dofinansowanie do remontu ul. Głównej

Goczałkowice-Zdrój10.08.2018, 12:34

Koszt inwestycji oszacowano na 2 mln zł, ale aż 1,6 mln zł pochodzić będzie z dotacji pozyskanej na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Pozostałą kwotę zabezpieczą samorządy - gmina Goczałkowice-Zdrój oraz powiat pszczyński.

- Wyremontujemy nawierzchnię jezdni z miejscową wymianą podbudowy na odcinku blisko 1,5 km od DK 1 do skrzyżowania z ul. św. Anny. Trwa przetarg na wyłonienie wykonawcy - informuje starosta pszczyński, Paweł Sadza. Inwestycja będzie polegać także na remoncie chodników, utwardzeniu poboczy i remoncie wpustów deszczowych.

Od 2010 r. dzięki pozyskanemu dofinansowaniu na usuwanie skutków klęsk żywiołowych powiat pszczyński zrealizował aż 50 inwestycji. Wartość tych prac wyniosła niemal 20 mln zł, z czego ponad 16 mln zł pochodziło ze źródeł zewnętrznych, a 3,5 mln zł z budżetu powiatu.

Dzięki dofinansowaniu powiat wyremontował m.in. ul. Sportową we Frydku, ul. Zawadzkiego w Ćwiklicach, ul. Kosów w Studzienicach, ul. Szkolną w Goczałkowicach-Zdroju, ul. Słowackiego w Piasku czy ul. Wiejską i Gerberów w Łące i Goczałkowicach-Zdroju. Ponadto, wyremontowano liczne przepusty i odwodnienia m.in. w Pszczynie, Wiśle Wielkiej, Goczałkowicach-Zdroju czy Studzienicach. Remontu doczekały się też mosty w ciągu ul. Łącka Grobla w Łące, ul. Pokoju w Brzeźcach, ul. Katowickiej w Pszczynie czy ul. Jedności w Studzionce.

(źródło: Powiat Pszczyński)

jack

T G+ F

Zobacz także

Trwa IV Festiwal Fotografii Ojczystej w Goczałkowicach-Zdroju
Trwa IV Festiwal Fotografii Ojczystej w Goczałkowicach-Zdroju
Goczałkowice: nabór wniosków o dofinansowanie w PONE
Goczałkowice: nabór wniosków o dofinansowanie w PONE
Będzie projekt przebudowy ul. Lipowej w Wiśle Wielkiej
Będzie projekt przebudowy ul. Lipowej w Wiśle Wielkiej
Pszczyński PUP dobrze realizuje instrumenty tarczy
Pszczyński PUP dobrze realizuje instrumenty tarczy
Mobilny punkt wymazowy dla osób w kwarantannie
Mobilny punkt wymazowy dla osób w kwarantannie

Komentarze:

treść:
autor:

SQL: 18