Dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni ścieków

17.08.2011, 09:07

POWIAT

26 lipca ruszył finansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej nowy program obejmujący dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego. Program będzie realizowany do roku 2015.Program adresowany jest do jednostek samorządu terytorialnego, ich związków oraz spółek komunalnych świadczących usługi kanalizacyjne. Jednakże jego finalnymi odbiorcami są właściciele domów, którzy do tej pory nie mieli możliwości skorzystania z instalacji kanalizacyjnych i w najbliższych latach nie mają szans na podłączenie się do oczyszczalni komunalnych.


NFOŚiGW gwarantuje dofinansowanie do 90% kosztów kwalifikowanych inwestycji, w tym:

45% jako dotacja bezzwrotna,
45% jako preferencyjna pożyczka z oprocentowaniem 3,5% w skali roku, udzielona na okres nie dłuższy niż 15 lat.

Program obejmuje tylko te przydomowe oczyszczalnie, w których oczyszczanie ścieków zachodzi na drodze biologicznej (biologiczne oczyszczalnie ścieków) i które obsługiwać będą maksymalnie 50 użytkowników .

Producenci przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków będą musieli posiadać certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską EN 12566-3:2005+A1:2009, wydawaną przez laboratorium notyfikowane przez Komisję Europejską.

Pomocą nie będą objęte:

niezabudowane działki oraz budynki, które nie są użytkowane,
tereny, na których można podłączyć się do istniejącego systemu kanalizacyjnego,
tereny, dla których przed 2020 r. będzie wykonany zbiorczy system odprowadzania ścieków.

Gmina będzie mogła wystąpić o dofinansowanie jedynie w przypadku, gdy do programu przystąpi minimum 50 właścicieli gospodarstw zainteresowanych budową przydomowych oczyszczalni ścieków.

Zainteresowanych prosimy o składanie zgłoszeń według wzoru w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Pszczynie (pok. nr 4) bądź drogą elektroniczną na adres os@pszczyna.pl.

O dofinansowanie nie będą mogli ubiegać się właściciele posesji położonych na obszarach skanalizowanych i dla których planowana jest budowa sieci kanalizacyjnej do roku 2020 (według załączników mapowych).

>>> Załączniki oraz więcej informacji o programie - wejdź

(źródło: UM Pszczyna)

akm

T G+ F

Zobacz także

Chcą przydomowych oczyszczalni
Chcą przydomowych oczyszczalni
Nabór do programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
Nabór do programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
Świąteczny Weekend Zakupów w Pszczynie
Świąteczny Weekend Zakupów w Pszczynie
35 lat Muzeum Prasy Śląskiej
35 lat Muzeum Prasy Śląskiej
Uhonorowani przez Sybiraków
Uhonorowani przez Sybiraków
Pszczyna: Budżet na 2021 rok przyjęty
Pszczyna: Budżet na 2021 rok przyjęty
Apel w sprawie trudnej sytuacji Uzdrowiska
Apel w sprawie trudnej sytuacji Uzdrowiska

Komentarze:

treść:
autor:

SQL: 18