Dofinansowanie do budowy łącznika

Goczałkowice-Zdój24.07.2020, 17:37

Kolejny sukces gminy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych! Budowa łącznika ul. Borowinowej z ul. Zieloną zostanie w 50% sfinansowana z Funduszu Dróg Samorządowych.

Pierwotnie inwestycja, która poprawi komunikację w gminie oraz znacznie ułatwi mieszkańcom dojazd do i z uzdrowiska, znalazła się na 2. miejscu listy rezerwowej w ramach dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych w 2020 r. - Liczyliśmy, że nasze zadanie wejdzie na listę podstawową dzięki oszczędnościom w programie po rozstrzygnięciu przetargów projektów z listy podstawowej. Dziś otrzymaliśmy bardzo dobrą informację, że tak właśnie się stało. Otrzymamy prawie 800 tys. zł dofinansowania, dzięki czemu budowa łącznika w 50% finansowana będzie ze środków zewnętrznych – mówi Gabriela Placha, wójt gminy Goczałkowice-Zdrój.

Prace za 1 mln 561 tys. 908 zł 74 gr wykona firma Drogród z Ćwiklic. Pierwotnie miały ruszyć w maju. Procedury uległy jednak wydłużeniu ze względu na odwołanie jednej z firm. Odwołanie nie zmieniło wyniku przetargu ogłoszonego przez Urząd Gminy.

W ramach inwestycji wybudowana zostanie droga o szerokości 6 m i długości 263 mb – od końca ul. Borowinowej do ul. Zielonej, gdzie powstanie nowe skrzyżowanie. Ponadto, powstanie chodnik o długości 240 mb, parking z 54 miejscami postojowymi oraz zatoka autobusowa. Wykonane zostaną też oświetlenie drogi, odwodnienie na długości prawie 300 mb oraz przykanaliki (prawie 100 mb).

W najbliższych dniach przekazany zostanie plac budowy. Wykonawca będzie miał 4 miesiące na wykonanie robót.

(źródło: UG Goczałkowice-Zdój)

KK

T G+ F

Zobacz także

Przebudują ul. Zapłocie w Pawłowicach
Przebudują ul. Zapłocie w Pawłowicach
Naprawią jezdnie w trzech sołectwach
Naprawią jezdnie w trzech sołectwach
Limity pasażerów w transporcie publicznym
Limity pasażerów w transporcie publicznym
Akcja ” Podziel się krwią w wakacje”
Akcja ” Podziel się krwią w wakacje”
Kolejni ozdrowieńcy w powiecie
Kolejni ozdrowieńcy w powiecie

Komentarze:

treść:
autor:

SQL: 18