Czy ul. Bieruńska została wykonana tak, jak powinna?

23.11.2011, 10:10

Pszczyna

Dotarł do nas mail mieszkańca Pszczyny, w którym opisuje on swoje spostrzeżenia dotyczące dopiero co zakończonego remontu ul. Bieruńskiej w Pszczynie. Mail został także zaadresowany do starostwa i gminy, które wspólnie wyłożyły środki na remont ul. Bieruńskiej.


Jako mieszkaniec Pszczyny chciałbym przybliżyć Państwu parę spostrzeżeń związanych z prowadzeniem prac na ul. Bieruńskiej, w związku z tym iż zapewne wszędzie pojawią się informacje na temat zakończenia przebudowy i wszelkie peany na cześć PZD oraz wykonawcy.

Mianowicie:
1. Rok 2010 rozpoczyna się budowa chodnika po lewej. stronie od ul. Sucharskiego na odcinku 200m, koszt 97.000,00 PLN. Wykonano chodnik wraz z krawężnikami przy jezdni. Budowa chodnika nie zakładała wykonania nawierzchni z kostki na wjeździe do granic posesji. Co prawda wykonano 3 zjazdy do posesji, ale od chodnika do granicy nie wykonano nawierzchni. Szybko licząc 3 wjazdy szerokość 5m x ok. 1,0m(długość odc. pomiędzy bramą a chodnikiem) - w sumie ok. 15m2 kostki betonowej z podbudową.

2. Rok 2011 remont jezdni. Po sfrezowaniu i rozbiórce podbudowy wykonawca wykonuje podbudowę z kruszywa poczym zabiera się za roboty rozbiórkowe i wykonywanie wykopów pod studnie. Cały grunt organiczny (humus) który nie został wcześniej zebrany z pasów zieleni zostaje przemieszczony na podbudowę z kruszywa. Rozbiórce ulegają również krawężniki ułożone rok wcześniej po lewej stronie.

Następnie po wykonaniu robót związanych z ułożeniem nowy krawężników, które zostają ułożone niezgodnie z Szczegółową Specyfikacją Techniczną SST - brak odpowiedniej ławy betonowej pod krawężnikami, opór za krawężnikami pozostawia wiele do życzenia - wykonawca zabiera się za wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego.

Nawierzchnia składa się z trzech warstw: 1. Podbudowa z BA, 2. Warstwa wiążaca z BA, 3. Warstwa ścieralna z BA. I tutaj zaczynają się największe zarzuty do Inspektora z PZD że pozwolił na wykonanie prac w nastepujący sposób:

- Powierzchnia pomiędzy podbudową z kruszywa a podbudową z BA nie zostaje skropiona emulsją asflatową (skropiono pas o szerokości 0,5m od krawężnika - prawie nie było widać śladu emulsji),

- Następnie zaczęto wykonywać podbudowę z BA. Na nitce lewej w km ok. 0+250 - 0+320 wbudowano masę z samochodu który stał na miejscu od godz. 13.00 do godz. ok. 17.30 - łatwo się domyśleć produkt musiał być już ledwie ciepły. Mało tego jak już wspomniałem nie wykonano skropienia ale również nie oczyszczono warstwy kruszywa: z trocin które powstały po sfrezowaniu korzeni drzew, dużych ilości liści oraz niesamowitej ilości żołędzi. Największa ilość żołędzi zalega w km 0+000 - 0+100 nitka lewa.

- Wbudowywanie warstwy wiążącej i ścieralnej odbywało się również na warstwie liści i żołędzi mimo skropienia całej powierzchni. Skropienia zabrakło na powierzchni styku krawężników z warstwą ścieralną co jest niedopuszczalne.

- jakość wykonania chodników i zjazdów pozostawia wiele do życzenia - liczne nierówności powierzchni i już powstające koleiny na wjazdach.

- obrobienie studni na ul. Sucharskiej odbyło się zaprawą betonową - już występują spękania i odbicia betonu.

W porównaniu do chodnika z pkt. 1 mieszkańcom wykonano wjazdy do samej granicy posesji - tak jak się to robi wszędzie oprócz mieszkańców ulicy z lewej strony.

Reasumując:

Proponuję wykonać odwierty w podanych lokalizacjach i pociągnąć do odpowiedzialności zarówno Wykonawcę jak i panów Inspektorów z PZD. Po co nam taki zarząd jeśli ludzie w nim pracujący mają problem ruszyć w teren 150 m od swojej siedziby i przypilnować roboty. Inwestor ma prawo żądać od Wykonawcy wykonania usługi zgodnie ze sztuką budowlaną. Nawet zmiana Dyrektora nie zmienia nic w trybie postepowania Powiatowego Zarządu Dróg.

P.S. Pismo to jest również zaadresowane do Mediów - myślę że sprawa ta nie zostanie zamieciona pod dywan tylko ze strony mediów pojawią się pytania o jakość prac i sposób załatwienia niedoróbek.

Z poważaniem,
mieszkaniec Pszczyny

Od redakcji:
Tej sprawie przyjrzymy się bliżej, tym bardziej, że mieszkańcy ul. Bieruńskiej alarmowali nas już, że na nawierzchni są nierówności i tworzą się koleiny!

ram

T G+ F

Zobacz także

Nikt nie kocha tak jak ty
Nikt nie kocha tak jak ty
Tak jak ja - wywiad z Tomaszem Adamkiem
Tak jak ja - wywiad z Tomaszem Adamkiem
Zderzenie samochodu osobowego i motocyklu
Zderzenie samochodu osobowego i motocyklu
Nowe udogodnienia dla rowerzystów
Nowe udogodnienia dla rowerzystów
Dzień Śląskiej Flagi
Dzień Śląskiej Flagi

Komentarze:

treść:
autor:

SQL: 18