Obrony licencjackie: 15.06.2018 r.  Nasi absolwenci wysoko cienią sobie wykształcenie i doświadczenie zdobyte podczas nauki na kierunkach filologia klasyczna i mediteranistyka. Po ukończeniu studiów licencjackich chętnie kontynuują naukę na studiach magisterskich, a później doktoranckich.

Art. spons. Cogito ergo sum z Katedrą Filologii Klasycznej!

Katowice04.09.2018, 12:20

Bogata oferta studiów licencjackich i magisterskich każdego roku przyciąga uwagę wielu kandydatów. Szeroki wachlarz możliwości w roku akademickim 2018/2019 oferuje Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.  

Działająca przy nim Katedra Filologii Klasycznej zachęca do podjęcia nauki na kierunkach: filologia klasyczna (studia stacjonarne I i II stopnia) i mediteranistyka (studia stacjonarne I stopnia). Doskonale wykształcona kadra, współpracująca z ośrodkami badawczymi w Polsce i za granicą (m.in. Niemcy, Włochy, Wielka Brytania), dokłada wszelkich starań, by studenci rozwijali swoje zainteresowania zyskując przy tym odpowiednie doświadczenie, niezbędne w pracy dydaktycznej, translatorskiej i wielu innych dziedzinach.

Nasi absolwenci znajdują zatrudnienie nie tylko w szkołach, bibliotekach tematycznych, archiwach czy muzeach. Ich wszechstronne wykształcenie jest doceniane również w innych branżach (w tym o zasięgu międzynarodowym). Znajomość języka łacińskiego jest niezwykle ważna w środowiskach lekarskich, prawniczych czy szeroko pojętej humanistyce. Język starogrecki ceniony jest m.in. wśród filozofów i teologów. Usystematyzowana wiedza z zakresu historii, kultury i tradycji krajów obszaru Śródziemnomorza pozwala z kolei podjąć  pracę w charakterze pilota wycieczek, rezydenta w krajach basenu Morza Śródziemnego lub w instytucjach zorientowanych na współpracę europejską.

Kształcimy nie tylko merytorycznie, lecz także praktycznie - naszym atutem są zajęcia i warsztaty terenowe, prowadzone we współpracy z muzeami, winnicami, teatrami i wieloma innymi ośrodkami kultury. Studia na kierunkach filologia klasyczna to niebanalny sposób na przyszłość, u podstaw którego leżą wszechstronna wiedza i bogate doświadczenie. Serdecznie zapraszamy!

Filologia klasyczna (studia dzienne I i II stopnia)

W ramach kierunku filologia klasyczna studenci zdobywają cenną wiedzę pozwalającą im na swobodną, samodzielną pracę z oryginalnymi tekstami w językach łacińskim i greckim. Znajomość gramatyki i słownictwa ww. języków jest równie ważna jak biegłość w zagadnieniach związanych z historią, literaturą i tradycją starożytnej Grecji i Rzymu. Program studiów obejmuje ponadto przedmioty kierunkowe jak np. historie literatur (greckiej i rzymskiej), historię starożytną, recepcję antyku, wstęp do literaturoznawstwa czy stylistykę. Studenci kształcą się również w zakresie języka obcego nowożytnego (włoskiego lub hiszpańskiego). Studia posiadają akredytację Państwowej Komisji Akredytacyjnej. W ramach zajęć organizowane są ponadto wyjazdy edukacyjne do muzeów i teatrów. 

Mediteranistyka (studia dzienne I stopnia)

Studia mediteranistyczne kształcą w zakresie wiedzy o cywilizacjach śródziemnomorskich z naciskiem na ich znaczenie w rozwoju kultury europejskiej. Program obejmuje przedmioty kierunkowe takie jak: podstawy języka łacińskiego i greckiego, historia starożytnego Bliskiego Wschodu, zabytki grecko-rzymskiego antyku, religie Śródziemnomorza, antyk i średniowiecze w literaturze, język hebrajski (opcjonalnie semicki/syryjski), kultura wina, epigrafika, wstęp do prawa rzymskiego i inne. Studenci podejmują także naukę języka obcego nowożytnego (włoski/ hiszpański). W ramach zajęć prowadzone są także warsztaty praktyczne w winnicach, palmiarniach oraz wielu instytucjach kultury i nauki. 

Filologia klasyczna i mediteranistyka - II nabór na studia dzienne: do 20.09.2018 r.

Katedra Filologii Klasycznej  |  Wydział Filologiczny        

40-032 Katowice, Pl. Sejmu Śląskiego 1 (pokój 117), tel. (32) 200 94 17  

 e-mail: kfk@us.edu.pl   |  www.kfk.us.edu.pl  |  facebook.com/KFKUS/

Adiunkt w KFK UŚ, dr Edyta Gryksa

T G+ F

Zobacz także

Kobiety, które warto upamiętnić
Kobiety, które warto upamiętnić
Na urodzinach u najstarszej mieszkanki gminy
Na urodzinach u najstarszej mieszkanki gminy
Uszkodził wyposażenie myjni. Wpadł dzięki monitoringowi
Uszkodził wyposażenie myjni. Wpadł dzięki monitoringowi
71 dni z alarmem smogowym
71 dni z alarmem smogowym
Śląskie morze zainspirowało najlepszych fotografików
Śląskie morze zainspirowało najlepszych fotografików
Pod Rudołtowicami i Ćwiklicami
Pod Rudołtowicami i Ćwiklicami
Zmarł ks. Rudolf Myszor z Kobióra
Zmarł ks. Rudolf Myszor z Kobióra
SQL: 16