(fot. Mateusz Paszek)

Co powstanie na terenie KWK „Krupiński”?

Suszec07.10.2019, 11:32

4 października w Jastrzębiu-Zdroju podpisane zostało porozumienie o współpracy przy rewitalizacji i rozwoju terenów Kopalni Węgla Kamiennego „Krupiński” w Suszcu. Porozumienie wiąże się z nowymi inwestycjami oraz utworzeniem nowych miejsc pracy w gminie.

W realizacji projektu uczestniczyć będą: Spółka Restrukturyzacji Kopalń, JSW Innowacje, Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna oraz gmina Suszec.

Jednym z podstawowych celów porozumienia jest stworzenie warunków do powstawania nowych miejsc pracy i pobudzanie aktywności gospodarczej na obszarach poprzemysłowym.

- Wykorzystamy swoje wieloletnie doświadczenia przy opracowywaniu koncepcji zagospodarowania terenu, dokonamy też w Suszcu podziałów geodezyjnych zgodnie z przyjętymi założeniami podpisanego porozumienia - podkreślił Janusz Gałkowski, prezes SRK. - Współpraca przy prowadzeniu działań rewitalizacyjnych pozwoli zainicjować rozwój terenów po KWK „Krupiński” w Suszcu. Służyć też będzie pozyskaniu inwestorów w obszarze planowanej strefy ekonomicznej.

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna przeprowadzi m.in. analizy uwarunkowań geodezyjnych, własnościowych i funkcjonalnych nieruchomości sąsiadujących z terenami byłej kopalni „Krupiński”, a także przygotuje opis terenów, które mają być objęte strefą ekonomiczną i spełnią wymogi inwestycyjne. Eksperci KSSE opracują również propozycję układu komunikacyjnego na tych terenach.

Zespół Projektowy programu JZR Rozwój opracował koncepcję nowoczesnego kompleksu przemysłowego. Przygotowano plan wyposażenia hal produkcyjnych w zautomatyzowane urządzenia produkcyjne, a także zabudowę OZE (powstanie m.in. instalacja fotowoltaiczna, pompy ciepła, centralna wentylacja). Przeprowadzono już postępowanie przetargowe na realizację prac projektowo-budowlanych i wyłoniono Generalnego Wykonawcę – firmę Budimex S.A. Prace projektowe nowych obiektów budowlanych już się zakończyły, pozwolenie na budowę wkrótce się uprawomocni. Wtedy ruszą pierwsze prace wyburzeniowe związane z likwidacją hal. Równolegle trwają prace komisji przetargowych, związane z zakupem pierwszych maszyn i urządzeń, których nabycie jest konieczne, aby uruchomić produkcję. Prowadzone są również działania mające na celu przeprowadzenie postępowania przetargowego w zakresie pozyskania finansowania zewnętrznego na zakup maszyn i urządzeń, niezbędnych do uruchomienia produkcji.

(fot. Mateusz Paszek)

- W bieżącym roku Spółka Restrukturyzacji Kopalń na prace likwidacyjne na terenie kopalni wyda ok. 14 mln zł - powiedział Adam Wałach, dyrektor KWK Krupiński. - Zlikwidowano już 30 obiektów, a do końca roku wyburzymy kolejnych 38. W przyszłym roku zlikwidowane zostaną trzy szyby.

Obecnie na terenach kopalni „Krupiński” działają Jastrzębskie Zakłady Remontowe - spółka z grupy kapitałowej JSW, która - w ramach rewitalizacji - wdraża program JZR Rozwój. Na terenie byłej kopalni „Krupiński” powstanie nowoczesne zaplecze produkcyjno - remontowe. Wybudowane zostaną nowe obiekty przemysłowe wraz z nowoczesnym zapleczem technologicznym umożliwiającym wytwarzanie urządzeń górniczych na rzecz JSW.

Trafnie cele podpisanego Porozumienia określił Włodzimierz Hereźniak, prezes Jastrzębskiej Spółki Węglowej: - Górnictwo może być społecznie odpowiedzialne, gdyż w okresie najbliższych 2-3 lat prace w gminie Suszec na terenach byłej kopalni „Krupiński znajdzie ok. 900 osób.

(źródło: SRK, JSW SA)

Reklama

Reklama

 

KK

T G+ F

Zobacz także

KWK
KWK "Krupiński" - metan do wykorzystania
Wypadek na KWK
Wypadek na KWK "Krupiński"
Świąteczny Weekend Zakupów w Pszczynie
Świąteczny Weekend Zakupów w Pszczynie
35 lat Muzeum Prasy Śląskiej
35 lat Muzeum Prasy Śląskiej
Uhonorowani przez Sybiraków
Uhonorowani przez Sybiraków
Pszczyna: Budżet na 2021 rok przyjęty
Pszczyna: Budżet na 2021 rok przyjęty
Apel w sprawie trudnej sytuacji Uzdrowiska
Apel w sprawie trudnej sytuacji Uzdrowiska
Konkurs "Pierwsze zdjęcie na Instagramie"
Konkurs "Pierwsze zdjęcie na Instagramie"
Budżet powiatu na trudne czasy uchwalony
Budżet powiatu na trudne czasy uchwalony
12 wzruszających historii pszczyńskich Sybiraków spisanych w książce
12 wzruszających historii pszczyńskich Sybiraków spisanych w książce

Komentarze:

treść:
autor:

SQL: 20