(fot. Mateusz Paszek)

Co powstanie na terenie KWK „Krupiński”?

Suszec07.10.2019, 11:32

4 października w Jastrzębiu-Zdroju podpisane zostało porozumienie o współpracy przy rewitalizacji i rozwoju terenów Kopalni Węgla Kamiennego „Krupiński” w Suszcu. Porozumienie wiąże się z nowymi inwestycjami oraz utworzeniem nowych miejsc pracy w gminie.

W realizacji projektu uczestniczyć będą: Spółka Restrukturyzacji Kopalń, JSW Innowacje, Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna oraz gmina Suszec.

Jednym z podstawowych celów porozumienia jest stworzenie warunków do powstawania nowych miejsc pracy i pobudzanie aktywności gospodarczej na obszarach poprzemysłowym.

- Wykorzystamy swoje wieloletnie doświadczenia przy opracowywaniu koncepcji zagospodarowania terenu, dokonamy też w Suszcu podziałów geodezyjnych zgodnie z przyjętymi założeniami podpisanego porozumienia - podkreślił Janusz Gałkowski, prezes SRK. - Współpraca przy prowadzeniu działań rewitalizacyjnych pozwoli zainicjować rozwój terenów po KWK „Krupiński” w Suszcu. Służyć też będzie pozyskaniu inwestorów w obszarze planowanej strefy ekonomicznej.

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna przeprowadzi m.in. analizy uwarunkowań geodezyjnych, własnościowych i funkcjonalnych nieruchomości sąsiadujących z terenami byłej kopalni „Krupiński”, a także przygotuje opis terenów, które mają być objęte strefą ekonomiczną i spełnią wymogi inwestycyjne. Eksperci KSSE opracują również propozycję układu komunikacyjnego na tych terenach.

Zespół Projektowy programu JZR Rozwój opracował koncepcję nowoczesnego kompleksu przemysłowego. Przygotowano plan wyposażenia hal produkcyjnych w zautomatyzowane urządzenia produkcyjne, a także zabudowę OZE (powstanie m.in. instalacja fotowoltaiczna, pompy ciepła, centralna wentylacja). Przeprowadzono już postępowanie przetargowe na realizację prac projektowo-budowlanych i wyłoniono Generalnego Wykonawcę – firmę Budimex S.A. Prace projektowe nowych obiektów budowlanych już się zakończyły, pozwolenie na budowę wkrótce się uprawomocni. Wtedy ruszą pierwsze prace wyburzeniowe związane z likwidacją hal. Równolegle trwają prace komisji przetargowych, związane z zakupem pierwszych maszyn i urządzeń, których nabycie jest konieczne, aby uruchomić produkcję. Prowadzone są również działania mające na celu przeprowadzenie postępowania przetargowego w zakresie pozyskania finansowania zewnętrznego na zakup maszyn i urządzeń, niezbędnych do uruchomienia produkcji.

(fot. Mateusz Paszek)

- W bieżącym roku Spółka Restrukturyzacji Kopalń na prace likwidacyjne na terenie kopalni wyda ok. 14 mln zł - powiedział Adam Wałach, dyrektor KWK Krupiński. - Zlikwidowano już 30 obiektów, a do końca roku wyburzymy kolejnych 38. W przyszłym roku zlikwidowane zostaną trzy szyby.

Obecnie na terenach kopalni „Krupiński” działają Jastrzębskie Zakłady Remontowe - spółka z grupy kapitałowej JSW, która - w ramach rewitalizacji - wdraża program JZR Rozwój. Na terenie byłej kopalni „Krupiński” powstanie nowoczesne zaplecze produkcyjno - remontowe. Wybudowane zostaną nowe obiekty przemysłowe wraz z nowoczesnym zapleczem technologicznym umożliwiającym wytwarzanie urządzeń górniczych na rzecz JSW.

Trafnie cele podpisanego Porozumienia określił Włodzimierz Hereźniak, prezes Jastrzębskiej Spółki Węglowej: - Górnictwo może być społecznie odpowiedzialne, gdyż w okresie najbliższych 2-3 lat prace w gminie Suszec na terenach byłej kopalni „Krupiński znajdzie ok. 900 osób.

(źródło: SRK, JSW SA)

Reklama

Reklama

 

KK

T G+ F

Zobacz także

KWK
KWK "Krupiński" - metan do wykorzystania
Wypadek na KWK
Wypadek na KWK "Krupiński"
Już jutro ruszają Spotkania z Kulturą Żydowską
Już jutro ruszają Spotkania z Kulturą Żydowską
Goczałkowickie Uzdrowisko spełnia wymogi Ministerstwa Zdrowia
Goczałkowickie Uzdrowisko spełnia wymogi Ministerstwa Zdrowia
O zagrożeniu w sieci podczas spotkania z niesłyszącymi
O zagrożeniu w sieci podczas spotkania z niesłyszącymi
Nowy kącik czytelniczy w pawłowickiej bibliotece
Nowy kącik czytelniczy w pawłowickiej bibliotece
11-letni rowerzysta zderzył się z Fordem
11-letni rowerzysta zderzył się z Fordem
Rozbudują zaplecze sportowe przy boisku w Łące. Jest dofinansowanie
Rozbudują zaplecze sportowe przy boisku w Łące. Jest dofinansowanie

Komentarze:

treść:
autor:

SQL: 20