Cmentarz dzieli mieszkańców

21.09.2011, 09:36

Pszczyna

Ponad 200 osób wzięło udział we wtorkowych konsultacjach społecznych ws. budowy cmentarza na osiedlu Piastów, w sąsiedztwie kościoła Podwyższenia Krzyża Św. Ta liczba pokazuje, jak bardzo ten temat interesuje mieszkańców Pszczyny.


Wczorajsze konsultacje pokazały też jak bardzo społeczeństwo miasta jest w tym temacie podzielone.

- Do projektu studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego gminy wpłynęło prawie 600 uwag. Kilka z nich było kluczowych, m.in. ta złożona przez ks. proboszcza Józefa Marka i radnych Jana Pęciaka oraz Józefa Rygułę odnośnie stworzenia na terenach miejskich przy kościele cmentarza komunalnego. Chcę poznać stanowisko mieszkańców w tej sprawie – wyjaśniał przyczyny zorganizowania konsultacji burmistrz Pszczyny, Dariusz Skrobol.

Burmistrz dodał też, że planiści zapisali w studium budowę cmentarza przy ul. Łowickiej, na gminnych terenach (ok. 2,5 ha) obok budowanego kościoła oraz rozbudowę cmentarza przy ul. Żorskiej do powierzchni 8 ha. Z wyliczeń wynika, że na obu tych cmentarzach uda się uzyskać 11 665 miejsc, a to ma wystarczyć na jakieś 28 lat (średnia ilość zgonów w mieście to 419 rocznie). - Stąd decyzja planistów, że nie trzeba kolejnego cmentarza na osiedlu Piastów – mówił Dariusz Skrobol. Do tego uchwała Rady Miejskiej z poprzedniej kadencji nakazuje burmistrzowi zagospodarowanie tego terenu jako tereny zielone. Podkreślił też, że gminny teren przy kościele to 2,2 ha i mogłoby tu powstać 2444 miejsc grzebalnych.

Dziwi jednak fakt, że w wyłożonym do wglądu projekcie studium tereny przy kościele są oznaczone jako usługi przemysłowe. - To błąd. Będzie tam zieleń urządzona. Zapewniam, że w pobliżu kościoła nie powstaną żadne zabudowania, supermarkety itp. Swoją siedzibę chce wybudować tylko Hospicjum św. Ojca Pio, które otrzymało od gminy działkę w kierunku ul. Dobrawy – mówił Skrobol.

Burmistrz wystosował też zapytania do organizacji, stowarzyszeń i firm, by wypowiedziały się w tym temacie. Odpowiedziało 15. 11 było przeciw lokalizacji cmentarza przy kościele (m.in. Pszczyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa, Zarząd Osiedla Piastów, pszczyńskie koło Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, pszczyńskie koło Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków, Towarzystwo Miłośników Ziemi Pszczyńskiej, zarząd Centrum Medycznego Panaceum, czy właścicielka Salonu Fryzjerskiego Diva) , dwie „za” (Rada Parafialna kościoła Podwyższenia Krzyża Św., Zarząd Osiedla Kolonia Jasna). Dwie nie wypowiedziały konkretnego zdania (Hospicjum św. Ojca Pio, koło emerytów).

Mieszkańcy mieli wiele pytań. - Czy raz podjęta uchwała przez Radę Miejską będzie zawsze dyskutowana na wniosek kilkunastu czy kilkuset osób – dopytywał Roman Piesiur, przewodniczący osiedla Piastów. Chciał się też dowiedzieć od ks. Józefa Marka dlaczego ten nie starał się, żeby cmentarz powstał przy ul. Skłodowskiej, obok Linde. - Tam ludzie też mieliby blisko. A w dodatku to teren cichy, a nie w centrum osiedla. Byłby piękny na cmentarz – mówił.

- Myśmy nie mówili, żeby tam nie budować cmentarza. Nam chodziło o to, żeby teren przy kościele był raz na zawsze wolny od zabudowy. A tak nie było na przestrzeni lat, kiedy różne pomysły jego zagospodarowania się pojawiały. Ta dyskusja trwała prawie od powstania parafii. A myślę, że tyle terenów zielonych na osiedlu jest potrzebnych. Ktoś mi kiedyś powiedział, ze jeżeli choćby paru tam będzie pochowanych, to już na 150 lat to będą tereny zielone – tłumaczył ks. proboszcz dodając, że jego wolą, Rady Parafialnej i części parafian jest, żeby w tym miejscu powstał piękny park, a w nim miejsce na urny i groby – mniejsze płyty pamięci tych, którzy razem żyli, pracowali.

Padło też pytanie, dlaczego gmina wycofała się budowy cmentarza obok Linde. Odpowiadał Krystian Szostak, poprzedni burmistrz, który podejmował tę decyzję. Mówił, że na trzech osiedlach: Piastów, Kolonii Jasnej i Siedlicach mieszka prawie 8 tys. ludzi, którzy nie mają gdzie wyjść na spacer. - Uważałem, że lokalizacja cmentarza obok Linde jest zasadna. Ale kiedy zapoznałem się z brakiem perspektywy rozwoju miasta doszedłem do wniosku, że trzeba zmienić plan zagospodarowania przestrzennego. I wtedy okazało się, że cmentarz byłby tu dobry, ale gdyby nie było tu potrzeb rekreacyjno-sportowych. Pieniędzy na cmentarz przy Skłodowskiej wydano niewiele. Stąd moja propozycja o rozbudowie cmentarza Świętego Krzyża w kierunku Radostowic, docelowej nekropolii dla Pszczyny, na obrzeżach miasta z bezpiecznym dojazdem. A teren przy Skłodowskiej należy się wam – mieszkańcom osiedla Piastów i Kolonii Jasnej, jako teren rekreacyjny. Należy tam zburzyć stare budynki socjalne i cały ten teren przeznaczyć na cele rekreacyjne. To powinien być wasz alternatywny park dla Pszczyny, nie będziecie musieli maszerować do miasta – mówił K. Szostak.

Jadwiga Wilczyńska zwracała uwagę, że trzeba doprowadzić do jak najszybszego wybudowania cmentarza. - Ja jestem za lokalizacją cmentarza przy kościele – podkreślała.

Spotkanie trwało ponad dwie godziny. Z sali dało się słyszeć pytania, po co były te konsultacje? Mieszkańcy chcieli podpisać się na liście obecności z adnotacją czy są za czy przeciw lokalizacji cmentarza. Poza tym miała być dyskusja, zpaowiadana na początku przez moderatora, w której wiele osób chciało zabrać głos, a poprzestano jedynie na zadawaniu pytań.

Dariusz Skrobol zapewniał jednak, że te konsultacje dały mu wiedzę, której nie miał wcześniej. Zapis w studium zagwarantuje, że teren przy kościele będzie zielony na najbliższe 150 lat. Zostanie wybudowane tylko hospicjum i nic więcej. Zaproponuję też radzie, żeby projekt parku został wykonany na koszt Urzędu Miejskiego – mówił burmistrz. Dyskusji przysłuchiwało się wielu radnych, którzy będą podejmować decyzję w tym temacie.

Ks. proboszcz z kolei zakończył słowami: - Nie lękajcie się. Zawsze miłość niech zwycięża w każdym spotkaniu. Silniejsza od śmierci jest miłość.

Jaka będzie decyzja burmistrza i radnych? Na pewno niełatwa. Głosy są podzielone, więc zawsze gros osób będzie niezadowolonych.

ram

T G+ F

Zobacz także

Wariant H łączy czy dzieli?
Wariant H łączy czy dzieli?
Korkowy dzieli
Korkowy dzieli
Śladami pszczyńskich Żydów... miniprzewodnik po mieście
Śladami pszczyńskich Żydów... miniprzewodnik po mieście
Tradycje i kulinaria ziemi pszczyńskiej
Tradycje i kulinaria ziemi pszczyńskiej

Komentarze:

treść:
autor:

SQL: 18