Mieszkańcy Ćwiklic chcą chodnika na  ul. Kombatantów. Ale na jego budowę w najbliższych latach się nie zanosi.

Chodnika w najbliższych latach nie będzie

Ćwiklice26.01.2019, 10:58

Mieszkańcy Ćwiklic skierowali do Starostwa Powiatowego petycję w sprawie możliwie szybkiego wykonania chodnika dla pieszych przy ul. Kombatantów. Czy inwestycja dojdzie do skutku?

Mieszkańcy Ćwiklic zwracają uwagę w petycji, że z roku na rok wzrasta liczba mieszkańców wsi, a co za tym idzie zwiększa się ruch samochodowy. Tak jest w przypadku ul. Kombatantów, która jest skrótem łączącym Ćwiklice z Jankowicami. Drogą tą codziennie podążają piesi - dzieci idą do szkoły, a dorośli i osoby w podeszłym wieku do kościoła, sklepów, ośrodka zdrowia czy na przystanek autobusowy. Mieszkańcy podkreślają, że droga na większości odcinków jest szczególnie niebezpieczna ze względu na ostre zakręty.

„W chwili obecnej brak chodnika powoduje bezpośrednie zagrożenie życia i zdrowia osób zmuszonych do poruszania się po jezdni, a w szczególności dzieci. Kierując się troską o bezpieczeństwo najmłodszych oraz nas samych prosimy Panią o podjęcie działań zmierzających do budowy chodnika” – napisali mieszkańcy w petycji adresowanej do starosty pszczyńskiego, Barbary Bandoły.

Petycję rozpatrywała w styczniu br. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Pszczyńskiego. To nowa, obligatoryjna komisja, którą wprowadziła w życie ustawa z 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych.

Komisja, po wysłuchaniu wyjaśnień m.in. dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg, Grzegorza Górki, postanowiła nie uwzględnić petycji. – Tak krawiec kraje, jak mu materii staje. Nie twierdzimy, że chodnik nie jest tam potrzebny, ale ze względu na ograniczone środki finansowe w najbliższych latach ta inwestycja nie może być zrealizowana. Ponadto ustaliliśmy, że mieszkańcy wcześniej nie zgłaszali potrzeby realizacji tej inwestycji, np. na zebraniach sołeckich. Nie ma jej ujętej w harmonogramie wspólnych inwestycji drogowych gminy Pszczyna i powiatu pszczyńskiego – wyjaśnia Zdzisław Goik, przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

Wniosek komisji o nieuwzględnienie petycji trafił 23 stycznia pod obrady Rady Powiatu Pszczyńskiego w formie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców sołectwa Ćwiklice. Radni przyjęli uchwałę przy 18 głosach za, jednym przeciw i czterech wstrzymujących się.

W uzasadnieniu do uchwały wskazano, że w najbliższych latach planowana jest budowa chodników w ciągu dróg powiatowych w gminie Pszczyna: ul. Zawadzkiego w Rudołtowicach, ul. Jana Pawła II Studzienicach i Jankowicach, ul. Tetmajera w Łące, ul. Szkolnej w Porębie, ul. Jedności w Studzionce, ul. Pawiej w Wiśle Małej, ul. Żorskiej i Batalionów Chłopskich w Pszczynie.

W przypadku inwestycji  w ciągu ul. Kombatantów z przyczyn technologicznych konieczna jest budowa chodnika wraz z przebudową drogi i budową odwodnienia (trzeba ujednolicić i zwiększyć szerokości jezdni do minimum 5,5 m.) Szacunkowy koszt wykonania dokumentacji projektowej wraz z wykupem dodatkowych gruntów pod inwestycję wynosi ok. 500 tys. zł. Z kolei koszt realizacji inwestycji oszacowano na 3,5 mln zł (I etap) oraz 4,5 mln zł (II etap).

 

Reklama

jack

T G+ F

Zobacz także

Brakuje chodnika? Piesi go wydeptali
Brakuje chodnika? Piesi go wydeptali
Budują chodnik wzdłuż ul. Zamenhofa
Budują chodnik wzdłuż ul. Zamenhofa
Świąteczny Weekend Zakupów w Pszczynie
Świąteczny Weekend Zakupów w Pszczynie
35 lat Muzeum Prasy Śląskiej
35 lat Muzeum Prasy Śląskiej
Uhonorowani przez Sybiraków
Uhonorowani przez Sybiraków
Pszczyna: Budżet na 2021 rok przyjęty
Pszczyna: Budżet na 2021 rok przyjęty
Apel w sprawie trudnej sytuacji Uzdrowiska
Apel w sprawie trudnej sytuacji Uzdrowiska
Konkurs "Pierwsze zdjęcie na Instagramie"
Konkurs "Pierwsze zdjęcie na Instagramie"

Komentarze:

#R 2019-01-26 godz. 10:39
I co im kto zrobi.
treść:
autor:

SQL: 19