Radny Waldemar Januszewski po raz kolejny apelował o rozwiązanie umowy dzierżawy szpitala ze spółką Centrum Dializa.

Centrum Dializa naruszyła zapisy umowy dzierżawy szpitala

Powiat05.02.2018, 14:25

Zeszłoroczna kontrola NIK-u uświadomiła władzom powiatu pszczyńskiego, że spółka Centrum Dializa, dzierżawca szpitala, nie wywiązuje się z obowiązków zawartych w umowie dzierżawy.

Kontrola Najwyższej Izby Kontroli trwała od 30 marca 2017 r. do 4 stycznia 2018 r. We wnioskach pokontrolnych NIK sformułowała dwa zalecenia. Wnosi o zapewnienie realizacji przez spółkę zobowiązań przyjętych w umowie dzierżawy nieruchomości, w szczególności podjęcie działań zmierzających do wyegzekwowania od Centrum Dializa zobowiązań w zakresie dostosowania budynków i pomieszczeń do obowiązujących wymogów, w tym przeciwpożarowych. Ponadto apeluje do Zarządu Powiatu Pszczyńskiego o podjęcie działań zmierzających do uzyskania stanowiska  Rady Powiatu w sprawie ograniczenia zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych przez Centrum Dializa w zakresie lekarskiej ambulatoryjnej opieki rehabilitacyjnej oraz endokrynologii.

Spółka Centrum Dializa rezygnując z udzielania świadczeń z zakresu lekarskiej ambulatoryjnej opieki lekarskiej  i endokrynologii naruszyła postanowienia umowy dzierżawy szpitala z 30 września 2010 r., które wskazują, że ograniczenie świadczeń zdrowotnych wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zarządu Powiatu Pszczyńskiego, poprzedzonej zajęciem stanowiska przez Radę Powiatu Pszczyńskiego. Centrum Dializa takiej informacji w odpowiednim terminie władzom powiatu nie przekazała.

Ograniczenie udzielanych świadczeń zdrowotnych, wskazane w wystąpieniu pokontrolnym NIK, miało miejsce w kwietniu 2015 r. (lekarska ambulatoryjna opieka rehabilitacyjna) oraz w sierpniu 2016 r. (poradnia endokrynologiczna).  Za każdym razem spółkę Centrum Dializa wzywał do wyjaśnień Narodowy Fundusz Zdrowia. W pierwszym przypadku spółka tłumaczyła, że nie zrealizowała kontraktu z powodu braku chętnych do skorzystania z porady lekarskiej. W drugim dzierżawca szpitala nie odpowiedział NFZ. W obu przypadkach NFZ rozwiązał kontrakty ze Szpitalem w Pszczynie. O wyjaśnienia w tej sprawie do Centrum Dializa, w kwietniu i lipcu 2017 r., zwrócił się też starosta pszczyński. W piśmie z 18 sierpnia 2017 r. spółka przedstawiła powody ograniczenia udzielanych świadczeń. Jak tłumaczyła, rozwiązanie umowy dotyczącej endokrynologii i wcześniejszy brak realizacji kontraktu z NFZ wynikał z braku lekarzy o odpowiednich kwalifikacjach.

Projektem uchwały w sprawie wyrażenia stanowiska (negatywnego) dotyczącego  ograniczenia zakresu świadczeń udzielanych przez Szpital w Pszczynie radni zajęli się na sesji Rady Powiatu Pszczyńskiego, 24 stycznia. 

Więcej na ten temat czytaj w najnowszym wydaniu „Gazety Pszczyńskiej” – nr 3 w sprzedaży od 6 lutego br.

 

Reklama

Reklama

jack

T G+ F

Zobacz także

Wymieniają windy w szpitalu
Wymieniają windy w szpitalu
Będą konkursy, ale czy szpital je wygra?
Będą konkursy, ale czy szpital je wygra?
Uszkodził wyposażenie myjni. Wpadł dzięki monitoringowi
Uszkodził wyposażenie myjni. Wpadł dzięki monitoringowi
71 dni z alarmem smogowym
71 dni z alarmem smogowym
Śląskie morze zainspirowało najlepszych fotografików
Śląskie morze zainspirowało najlepszych fotografików
Pod Rudołtowicami i Ćwiklicami
Pod Rudołtowicami i Ćwiklicami

Komentarze:

też pszczyniak 2018-02-06 godz. 12:58
re: pszczynianka - czytaj ze zrozumieniem. Nie było chętnych na ambulatoryjną opiekę reh. W przypadku poradni endokrynologicznej nie było lekarza, który chciałby w niej pracować
Pszczynianka 2018-02-06 godz. 00:00
No rzeczywiście nie było chętnych do poradni endokrynologicznej jaka sciema
treść:
autor:

SQL: 20