Burmistrz więcej, radni... być może mniej

21.12.2010, 14:15

Pszczyna

Na dzisiejszej sesji Rady Miejskiej w Pszczynie radni przegłosowali uchwałę o wynagrodzeniu burmistrza Pszczyny i przyjęli wniosek o przygotowanie projektu uchwały w sprawie obniżenia wysokości diet.


Za przyjęciem uchwały w sprawie wynagrodzenia burmistrza Pszczyny wybranego na kadencję 2010-2014 głosowało 14 radnych, 3 głosowało przeciw, a 2 radnych wstrzymało się od głosu.
Zgodnie z zapisami uchwały na miesięczne wynagrodzenie burmistrza składa się teraz: wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 6000 zł, dodatek funkcyjny w wysokości 2100 zł oraz dodatek specjalny w wysokości 3240 zł (w sumie 11 340 zł, poprzednio było to 11 165 zł). Oprócz tego burmistrzowi przysługuje dodatek za wieloletnią pracę, nagrody jubileuszowe i inne świadczenia wynikające z obowiązujących przepisów.

Pod koniec sesji radny Platformy Obywatelskiej, Mirosław Kobiór złożył wniosek o przygotowanie projektu uchwały w sprawie obniżenia diet radnych o 50%. Wniosek został przyjęty przy 15 głosach za, 2 przeciw i 6 wstrzymujących się. Nad projektem uchwały radni będą głosować na najbliższej sesji, którą zaplanowano na 29 grudnia br.

Obecnie radni pobierają dietę w wysokości 700 zł miesięcznie. Przewodniczący komisji stałych rady otrzymują 1000 zł, wiceprzewodniczący rady - 1100 zł, natomiast przewodniczący rady - 1500 zł. Trzeba podkreślić, że to dieta ryczałtowa, zaś za każdą nieobecność na sesji radnym potrąca się 150 zł, a na komisji - 50 zł.

jack

T G+ F

Zobacz także

Elektrownia ma być mniej uciążliwa niż kopalnia
Elektrownia ma być mniej uciążliwa niż kopalnia
Mniej wypadków, więcej bójek
Mniej wypadków, więcej bójek
Świąteczny Weekend Zakupów w Pszczynie
Świąteczny Weekend Zakupów w Pszczynie
35 lat Muzeum Prasy Śląskiej
35 lat Muzeum Prasy Śląskiej
Uhonorowani przez Sybiraków
Uhonorowani przez Sybiraków
Pszczyna: Budżet na 2021 rok przyjęty
Pszczyna: Budżet na 2021 rok przyjęty
Apel w sprawie trudnej sytuacji Uzdrowiska
Apel w sprawie trudnej sytuacji Uzdrowiska

Komentarze:

treść:
autor:

SQL: 18