Burmistrz negatywnie rozpatrzył wniosek radnych

12.12.2012, 20:14

Pszczyna

Burmistrz Pszczyny, Dariusz Skrobol poinformował, że przetarg na sprzedaż działek PTBS-u przy ul. Dworskiej w Porębie jest zgodny z intencją jedynego wspólnika, a wniosek radnych o unieważnienie przetargu pozbawiony podstawy prawnej.Ogłoszenie burmistrza Pszczyny, zamieszczone w serwisie internetowym Urzędu Miejskiego
W związku z wątpliwościami powstałymi wokół przetargu na sprzedaż działek w Porębie przy ul. Dworskiej, jako Burmistrz Pszczyny reprezentujący jedynego wspólnika tj. Gminę Pszczyna w spółce PTBS Sp. z o.o. w Pszczynie oświadczam, iż organizowany przez w/w Spółkę ustny przetarg nieograniczony jest zgodny z intencją wspólnika.

Uchwałą z dnia 5.09.2012r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników PTBS Sp. z o.o. w Pszczynie, w oparciu o umowę spółki i przepisy kodeksu spółek handlowych, wyraziło zgodę na sprzedaż powyższych nieruchomości pod warunkiem, że cena wywoławcza nie będzie niższa od ceny ustalonej przez rzeczoznawcę majątkowego w operacie szacunkowym oraz że sprzedaż ma nastąpić po przeprowadzeniu publicznego ustnego przetargu nieograniczonego. Warunki te zostały przez Spółkę spełnione. Informuję, iż wnioski radnych Rady Miejskiej w Pszczynie o unieważnienie przetargu oraz umorzenie udziałów w PTBS Sp. z o.o. w celu przejęcia przez Gminę Pszczyna z powrotem działek położnych w Porębie zostały rozpatrzone negatywnie jako pozbawione podstawy prawnej.

W związku z powyższym informuję, iż osoby zainteresowane nabyciem powyższych działek mogą bez obaw przystąpić do przetargu.”

Burmistrz Dariusz Skrobol

Przypomnijmy, że w listopadzie Pszczyńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego ogłosiło przetarg na sprzedaż dziewięciu działek budowlanych w Porębie przy ul. Dworskiej. Ich powierzchnia waha się od 634 do prawie 1500 m2.

W sumie PTBS, czyli spółka, której podstawowym celem jest budowanie mieszkań (jej jedynym właścicielem jest gmina Pszczyna), jest właścicielem gruntu przy Dworskiej o powierzchni ponad 4 ha. To działki, które PTBS kupił od gminy na bardzo preferencyjnych warunkach w 2001 r. (zastosowano bonifikatę w wysokości 99,99% i PTBS zapłacił za grunt 36,25 zł) po to, by realizować tu budownictwo mieszkaniowe (zastrzegli to radni w uchwale z 2000 r.). Dziś tereny chce sprzedać, by uzyskać środki na bieżącą działalność oraz zgromadzić środki na budowę nowych bloków na działce przy ul. Cieszyńskiej, na granicy Pszczyny i Łąki.

Ale radni podczas sesji, która odbyła się 29 listopada powiedzieli stanowcze „nie” sprzedaży działek w Porębie. Większością głosów przegłosowali wniosek w sprawie przygotowania przez burmistrza projektu uchwały w sprawie umorzenia udziałów PTBS-u, dzięki czemu działki położone w Porębie zostaną przejęte przez gminę Pszczyna na własność. - Wniesienie tego gruntu jako udziałów do spółki było warunkowane tym, że w przyszłości tereny te będą wykorzystane tylko i wyłącznie pod budownictwo mieszkaniowe i tylko i wyłącznie przez PTBS. Nie można godzić się na reperowanie finansów spółki przez sprzedaż gruntu oraz na podejmowanie działań sprzecznych z celami statutowymi PTBS-u – argumentował radny Jacek Kubis.

Większością głosów radni przegłosowali także wniosek o unieważnienie przetargu na zbycie nieruchomości przy ul. Dworskiej.

ram

T G+ F

Zobacz także

Jest zgoda radnych
Jest zgoda radnych
Modernizacja przejścia podziemnego pod DK-1?
Modernizacja przejścia podziemnego pod DK-1?
Świąteczny Weekend Zakupów w Pszczynie
Świąteczny Weekend Zakupów w Pszczynie
35 lat Muzeum Prasy Śląskiej
35 lat Muzeum Prasy Śląskiej
Uhonorowani przez Sybiraków
Uhonorowani przez Sybiraków
Pszczyna: Budżet na 2021 rok przyjęty
Pszczyna: Budżet na 2021 rok przyjęty
Apel w sprawie trudnej sytuacji Uzdrowiska
Apel w sprawie trudnej sytuacji Uzdrowiska

Komentarze:

treść:
autor:

SQL: 18