Radni miejscy byli jednomyślni podczas uchwalania budżetu.

Budżet Pszczyny uchwalony jednogłośnie. Ale była autopoprawka

Pszczyna19.12.2014, 09:51

Nie będzie przebudowy boiska treningowego w Łące za pół mln zł. Radni zgodzili się, by powstał projekt. Za to remontów doczeka się kilka dróg w gminie. – Ta autopoprawka to konsensus z radnymi – przyznał burmistrz Dariusz Skrobol.

W czwartek 18 grudnia Rada Miejska uchwalała budżet gminy Pszczyna na 2015 r.

O tym, jakie zadania inwestycyjne znalazły się w projekcie budżetu przedstawionym przez burmistrza Pszczyny, Dariusza Skrobola, pisaliśmy TUTAJ.

Podczas pierwszego czytania projektu budżetu, swoje niezadowolenie okazała tylko radna Marcelina Leki, która apelowała o zabezpieczenie kwoty pół mln zł na remont ul. Zbożowej na os. Stara Wieś. Wczoraj radna na sesji była nieobecna, a temat ul. Zbożowej nie wrócił.

Wcześniej radni projekt budżetu omawiali jeszcze na komisjach i mieli do niego swoje uwagi. Burmistrz Dariusz Skrobol zdecydował się na wprowadzenie autopoprawki do projektu.

Nie będzie przebudowy szalet i boiska treningowego w Łące

Na czym polegają wprowadzone zmiany? Z budżetu zniknęło zadanie „Przebudowa szalet na stadionie”, a kwota 40 tys. zł, która miała na ten cel być wydatkowana zostanie przeznaczona na projekt przebudowy boiska w  Łące.  Bo zadanie „Przebudowa boiska treningowego w Łące” za pół mln zł całkowicie zniknęło z projektu budżetu.

500 tys. zł, które udało się w ten sposób zaoszczędzić, zostanie wydatkowane w całości na nowe zadania na drogach w gminie Pszczyna, których nie było w pierwotnym projekcie budżetu. I tak dzięki wprowadzonej autopoprawce dojdzie do przebudowy ul. Miłosza w Pszczynie wraz z budową kanalizacji deszczowej -  etap II (za 300 tys. zł). 100 tys. zł pójdzie na projekt i budowę ul. Mickiewicza w Piasku, natomiast po 50 tys. zł będzie wydatkowanych na przebudowę chodnika wzdłuż ul. Skłodowskiej –Curie w Pszczynie oraz przebudowę ul. Sygietyńskiego w Pszczynie.

Ogólnie w przyszłym roku gmina Pszczyna będzie dysponować budżetem rzędu niemal 167 mln zł. Wydatki zaplanowano na kwotę niemal 149 mln zł, z czego 11,6 mln zł to wydatki na inwestycje (7,8% wydatków ogółem). Nadwyżka w wysokości 18 mln zł przeznaczona ma być na spłaty kredytów.

Radni budżet gminy Pszczyna na 2015 r. po wprowadzonej autopoprawce burmistrza podczas czwartkowej sesji uchwalili pozytywnie jednogłośnie.

Autopoprawka to konsensus z radnymi

- Tworząc budżet kierowałem się drogami. Większość z kwoty 11 mln zł przeznaczonej na inwestycje zostanie przeznaczonych właśnie na drogi. Numeratywnie w budżecie wyszczególnionych jest 12 ulic, ale zwiększyliśmy też  kwotę na bieżące utrzymanie dróg do ponad 3 mln zł. Będziemy sukcesywnie tak projektować budżety, żeby jak przez ostatnie cztery lata największe środki szły na inwestycje drogowe i chodnikowe – powiedział nam burmistrz Dariusz Skrobol, który z kluczowych inwestycji wymienia też zakończenie budowy przedszkola w Ćwiklicach  i dalszy etap budowy szkoły w Jankowicach.

Przyznaje też, że wprowadzona autopoprawka to konsensus z radnymi. – Z pieniędzy zaproponowanych na przebudowę boiska treningowego w Łące nie udałoby się zrealizować tej inwestycji w całości. Ze strony radnych padła propozycja, żeby najpierw zaprojektować to boisko i  spróbować wpisać go do programu inwestycji sportowych woj. śląskiego i pozyskać środki zewnętrzne. To dobry kierunek. To zadanie nie wypadło  z idei realizacji, ale zostało przełożone na poszukiwanie środków zewnętrznych. I mam nadzieję, że w najbliższych dwóch latach ta inwestycja zostanie zrealizowana – tłumaczy Dariusz Skrobol.

Burmistrz Dariusz Skrobol dziękował radnym za uchwalenie budżetu i wszystkim, którzy przyczynili się do jego przygotowania.

Będzie drugie podejście do remontu rynku

A co z planem remontu płyty rynku? Ten temat budził spore emocje końcem minionej kadencji. Powstał projekt, zadanie miało być zrealizowane w ramach bieżącego utrzymania dróg. Gmina planowała wydać na ten cel 660 tys. zł, ale firma, która złożyła jedyną ofertę w przetargu zaproponowała, że wykona to zadanie za niemal 1,2 mln zł. Przetarg więc unieważniono.

Burmistrz powiedział nam wczoraj, że z zadania nie rezygnuje. – Chciałbym w ramach bieżącego utrzymania dróg doprowadzić w przyszłym roku do tej inwestycji, bo nawierzchnia płyty rynku jest bardzo niebezpieczna dla przechodniów. Ale to nie będzie przebudowa, ale remont z wykorzystaniem istniejących krawężników granitowych, kostki bazaltowej i tak naprawdę tylko położeniem nowych płyt, w nieco innym ujęciu konfiguracyjnym – mówi Dariusz Skrobol i dodaje, że gmina jeszcze raz ogłosi przetarg i wtedy wszystko się okaże. - Zobaczymy, czy to się uda, bo w poprzednim przetargu kwota była dosyć duża – mówi.

 

Zestawienie zadań inwestycyjnych w 2015 r. po autopoprawce burmistrza:

Drogi publiczne wojewódzkie i powiatowe
Przebudowa przepustu pod DW 933 – ul. M. Oświęcimskich w Ćwiklicach – 50 tys. zł (współfinansowanie zadań z Zarządem Dróg Wojewódzkim w Katowicach)
Budowa chodnika przy ul. Pawiej w Wiśle Małej – 7 tys. zł
Remont chodnika przy ul. Powstańców Śl. W Czarkowie – 13 tys. 420 zł (oba zadania w ramach współfinansowania z Powiatowym Zarządem Dróg w Pszczynie)

Remonty i przebudowy dróg gminnych:
Projekt i budowa ul. Lisiej w Studzienicach – etap 1 (350 tys. zł)
Projekt i przebudowa ul. Boya Żeleńskiego w Studzionce (150 tys. zł)
Projekt i przebudowa ul. Dworskiej w Porębie (300 tys. zł)
Projekt i przebudowa ul. Wielodroga w Jankowicach (200 tys. zł)
Projekt i przebudowa rowu wzdłuż ul. Studzienickiej w Pszczynie (50 tys. zł)
Przebudowa ul. Jaworowej w Łące – etap II (400 tys. zł)
Przebudowa ul. Kamiennej w Brzeźcach (300 tys. zł)
Przebudowa ul. Leśnej w Czarkowie (247 tys. zł)
Przebudowa ul. Leśnej w Wiśle Wielkiej – etap II (189 tys. zł)
Przebudowa ul. Narcyzów w Pszczynie – etap II (330 tys. zł)
Przebudowa ul. Sejmu Śląskiego w Pszczynie (284 tys. zł)
Rozbudowa ul. Braci Jędrysików w Pszczynie – etap II (400 tys. zł)
Zakup wiaty przystankowej w Jankowicach (5 tys. zł)
Przebudowa ul. Miłosza w Pszczynie wraz z budowa kanalizacji deszczowej - etap II (300 tys. zł)
Projekt i budowa ul. Mickiewicza w Piasku (100 tys. zł)
Przebudowa chodnika wzdłuż ul. Skłodowskiej-Curie w Pszczynie (50 tys. zł)
Przebudowa ul. Sygietyńskiego w Pszczynie (50 tys. zł)

Zakup terminala i 3 parkomatów – 50 tys. zł

Gospodarka mieszkaniowa
Projekt przebudowy budynku komunalnego przy ul. Tkackiej (40 tys. zł)
Rozbudowa pomieszczeń OSP w Ćwiklicach  - etap I (150 tys. zł)
Wykonanie instalacji elektrycznej w Urzędzie Miejskim (400 tys. zł)
Dopłata do zmiany gruntów ze Skarbem Państwa (25 tys. zł)

Działalność usługowa
Modernizacja centrum handlowo-targowego Koszary Ułańskie w Pszczynie (900 tys. zł)

Administracja publiczna
Zakupy referatu informatyki UM  w Pszczynie (50 tys. zł)

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Pszczynie (18 tys. zł)
Adaptacja pomieszczeń OSP Piasek  ze zmianą sposobu użytkowania (60 tys. zł)

Oświata i wychowanie (razem 2 mln 783 tys. zł)
Budowa boiska wielofunkcyjnego, ogólnodostępnego wraz z zagospodarowaniem terenu przy ZSP w Studzienicach (258 tys. zł)
Budowa dwuczęściowej trybuny przy boisku sportowym w SP 13 w Wiśle Małej (35 tys. zł)
Doposażenie ZSP Jankowice (30 tys. zł)
Projekt rozbudowy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Piasku (80 tys. zł)
Przebudowa kotłowni w SP nr 2 w Pszczynie (330 tys. Zł)
Rozbudowa SP nr 15 w Jankowicach (600 tys. zł)
Wymiana nawierzchni, budowa bieżni i ogrodzenia terenu boiska szkolnego w ZSP w Jankowicach (300 tys. zł)
Rozbudowa i przebudowa przedszkola nr 10 w Ćwiklicach (800 tys. zł)
Termomodernizacja budynku Gimnazjum nr 4 w Pszczynie (350 tys. zł)

Ochrona zdrowia
Budowa hospicjum na terenie Pszczyny (300 tys. zł)
Budowa kompleksu rekreacyjno-wypoczynkowego przy Domu Kulejących Aniołów w Piasku (295 tys. 600 zł)
Zakup aparatury i sprzętu medycznego dla PORT w Pszczynie (171 tys. zł)

Polityka społeczna
Projekt przebudowy żłobka miejskiego (40 tys. zł)

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rewitalizacja zabytkowego parku pszczyńskiego poprzez przywrócenie waloru przyrodniczego cennej zieleni parkowej (1 mln 495 tys. zł)
Zakup urządzenia bramowego (340 tys. zł)
Budowa oświetlenia przy Al. Dębowej w Piasku (39 tys. 200 zł, w tym środki Rady Sołeckiej Piasku – 9 tys. 200 zł)
Budowa oświetlenia ul. Lisiej w Studzienicach (20 tys. zł)
Przebudowa układów zasilania oświetlenia ulicznego oraz modernizacja oświetlenia na terenie gminy (100 tys. zł)
Wykonanie oświetlenia na placu zabaw przy ul. Hetmańskiej w Pszczynie (15 tys. zł)

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Zakup zestawów komputerowych do tworzenia gminnej bazy zasobów bibliotecznych (75 tys. zł)

Kultura fizyczna
Projekt przebudowy boiska w Łące (40 tys. zł)
Zakup dwóch kontenerów na lodowisko (40 tys. zł)
Zakup kosiarek do koszenia trawy (5 tys. zł)
Zakup kosiarki do ciągnika (20 tys. zł)
Zakup maszyny myjącej na hale sportową (20 tys. zł)
Zakup rowerków wodnych na OSW w Łące (30 tys. zł)
Zakup samochodu dostawczego (30 tys. zł)
Projekt i budowa parkingu, placu zabaw wraz z siłownią napowietrzną oraz toalet przy ul. Dygasińskiego w  Łące (294 tys. zł)
Zakup urządzeń do skateparku przy placu gier i zabaw na os. Piastów (32 tys. 800 zł)

ram

T G+ F

Zobacz także

Pszczyna: Budżet na 2021 rok przyjęty
Pszczyna: Budżet na 2021 rok przyjęty
Miała być zgoda. Pierwsze zgrzyty przy budżecie
Miała być zgoda. Pierwsze zgrzyty przy budżecie
Świąteczny Weekend Zakupów w Pszczynie
Świąteczny Weekend Zakupów w Pszczynie
35 lat Muzeum Prasy Śląskiej
35 lat Muzeum Prasy Śląskiej
Uhonorowani przez Sybiraków
Uhonorowani przez Sybiraków
Pszczyna: Budżet na 2021 rok przyjęty
Pszczyna: Budżet na 2021 rok przyjęty
Apel w sprawie trudnej sytuacji Uzdrowiska
Apel w sprawie trudnej sytuacji Uzdrowiska
Konkurs "Pierwsze zdjęcie na Instagramie"
Konkurs "Pierwsze zdjęcie na Instagramie"
Budżet powiatu na trudne czasy uchwalony
Budżet powiatu na trudne czasy uchwalony
12 wzruszających historii pszczyńskich Sybiraków spisanych w książce
12 wzruszających historii pszczyńskich Sybiraków spisanych w książce
W czwartek i piątek utrudnienia na ul. Bielskiej w Pszczynie
W czwartek i piątek utrudnienia na ul. Bielskiej w Pszczynie
Pszczyna pozyskała 4 mln zł na fotowoltaikę
Pszczyna pozyskała 4 mln zł na fotowoltaikę
Burmistrz spotkał się z ministrem klimatu
Burmistrz spotkał się z ministrem klimatu
Budżet przyjęty. Ponad 10 mln zł na goczałkowickie inwestycje
Budżet przyjęty. Ponad 10 mln zł na goczałkowickie inwestycje
Nowa sygnalizacja świetlna w Pawłowicach
Nowa sygnalizacja świetlna w Pawłowicach

Komentarze:

studzieniczanka 2014-12-21 godz. 21:42
re zBUNTOWANY. p. Jola od lat zabiega o remont ul. Lisiej. Do tego, ze w przyszłym roku ulica będzie remontowana, jako radna wpływu nie miała, bo projekt budżetu powstał w październiku, a ona została radną w listopadzie. Czy Twoim zdaniem najgorsza ulica (w ogóle trudno nazywać ją drogą) w Studzienicach nie powinna wreszcie doczekać się remontu, o który od lat zabiegają mieszkańcy, proszą na zebraniach, itp. tylko dlatego, że mieszka na niej sołtyska, a teraz też radna?
Inny Grześ 2014-12-20 godz. 07:55
Re:Adam. Tak masz rację, Pani Maria Wardziak zrobiła kilka dróg i nie ważne czy koło siebie czy gdzie ale coś tam zrobiła , lecz kiedy to było ?? od tamtych czasów nie ma nic... Ostatnia droga w Piasku była zrobiona chyba 16lat temu na (tzw. Maroku) przez ówczesnego radnego Pana Mazurczyka. I od tego czasu tylko nadsypywanie kamyczkiem , do pierwszego deszczu. Przyjedz na Mickiewicza,Jasną,Azalii,Magnolii i Twoja wolności i kilka jeszcze. Teraz chociaż jakąś drogę zaczną i to jest jakiś plus, bo mi już ręce do tych naszych włodarzy to opadały.. Nie narzekajmy tylko musimy walczyć o swoje ale jak zrobią coś dobrze to też trzeba odrobinkę pochwalić :) pozdrawiam
zBUNTOWANY 2014-12-19 godz. 22:17
heh ul.Lisia w Studzienicach to było do przewidzenia radna i sołtyska w jednym:(raczej żadna!!!GDZIE SIĘ ONA CISŁĄ ALE PIENIĄDZE ROBIĄ SWOJE ŻALLLLLL!!!
Łączan 2014-12-19 godz. 22:05
panie Skrobol, Łąka panu tego nie zapomni!!!!!!!!,a tyle sie pan naobiecywał!!!!!. Masz pan szczescie ,ze juz po wyborach. Nastepnej kadencji juz nie bedzie. Jest pan beznadziejny!!!!!! Nie przyjezadzaj juz do Łaki bo nie masz po co.
Adam 2014-12-19 godz. 20:36
Re: Inny Grześ my na ulicy Wolności staramy się więcej niż 20 lat. I nie mów że inni radni nic nie zrobili bo Maria Wardziak zrobiła kilka dróg.
Inny Grześ 2014-12-19 godz. 18:08
w końcu remontuje swoją drogę i chwała mu za to. bo wcześniej faktycznie nie zrobił nic w sprawie swojej drogi jak i inni nasi radni, teraz chociaż ta droga, potem mam nadzieję kolejne. a mieszkańcy ulicy Mickiewicza już 20 lat o to walczą. Zamiast się cieszyć że coś ruszyło to znowu narzekacie...
pioter 2014-12-19 godz. 13:08
a tak nam burmistrz z radnym boisko obiecywali sztuczene? i co? klapa
Adam 2014-12-19 godz. 12:36
super a kiedy ulica Wolności w Piasku będzie robiona. Wanot jako radny żadnej drogi nie zrobił teraz ma być v-ce burmistrzem i już swoją drogę remontuje.
treść:
autor:

SQL: 18