Budżet obywatelski: drogi, boiska, skatepark, schronisko, festiwale. Ruszyło głosowanie!

Pszczyna15.10.2014, 09:37

54 zadania inwestycyjne, 28 zadań kulturalnych – na nie można głosować w budżecie obywatelskim na rok 2015. Jakie propozycje zgłosili mieszkańcy?

Poznaliśmy już propozycje zadań, jakie zgłoszone zostały przez mieszkańców w drugim w historii gminy Pszczyna budżecie obywatelskim. Jak już wcześniej pisaliśmy, zgłoszono 101 propozycji. Ze względów merytorycznych lub formalnych odrzucono 19 (ich realizacja przebiegałaby m.in. na terenach, których gmina nie jest właścicielem, albo wnioskodawcy sami wycofali wnioski).

Pod głosowanie mieszkańców poddano w sumie 82 zadania – 54 inwestycyjne oraz 28 kulturalnych. Głosowanie ruszyło o północy, potrwa do 29 października, a wyniki poznamy 3 listopada.

Każdy mieszkaniec gminy, który ukończył16 lat może oddać po 3 głosy na inwestycje z każdego z działu. Głosy oddać można na stronie www.obywatelski.pszczyna.pl

W ramach budżetu obywatelskiego na rok 2015 mieszkańcy zdecydują o podziale 2 mln zł, z czego na inicjatywy inwestycyjne przeznaczonych zostanie 1,5 mln zł, a 500 tys. zł na inicjatywy kulturalno-społeczne.

Oto lista zadań, na które można głosować w ramach budżetu obywatelskiego:

 

ZADANIA INWESTYCYJNE

1. Utwardzenie (asafalt lub bruk) odcinka ul. Tulipanów obok cmentarza Wszystkich Świętych w Pszczynie (os. Piłsudskiego) -152 000,00 zł

2. Wykonanie, zgodnie z opracowanym już projektem ulicy asfaltowej z krawężnikami bez chodników na ul. Sejmu Śląskiego w Pszczynie, na osiedlu Powstańców Śląskich. Długość ulicy 289 m - 280 000,00 zł

3. Remont i zmiana wsyposażenia kuchni i zaplecza socjalnego w Domu Kultury w Studzionce przy ul. Powstańców Śląskich 1 - 185 093,87 zł

4. Budowa siłowni zewnętrznej oraz sceny i zadaszenia terenów rekreacyjnych w Studzionce - 183 192,00 zł

5. Fragmenty chodnika przy ulicy Krasińskiego w Pszczynie, obok Publicznego Gimnazjum nr 4 - 20 000,00 zł

6. Fragment chodnika przy ul. Mickiewicza w Pszczynie przy Szkole Podstawowej nr 4 - 20 000,00 zł

7. Projekt i budowa parkingu + placu zabaw wraz z siłownią napowietrzną + toalety. Lokalizacja: sołectwo Łąka, przy ul. Dygasińskiego - 294 000,00 zł

8. Modernizacja obiektów sportowych w Zespole Szkół nr 2 w Pszczynie przy ul. Staromiejskiej 41 - 299 480,00 zł

9. Ukończenie adaptacji budynku po byłym Przedszkolu nr 7 na Osiedlowe Centrum Kultury osiedla Stara Wieś - 300 000,00 zł

10. Zainstalowanie 2-3 latarni ulicznych na ul. Maków od strony ul. Partyzantów - 10 000,00 zł

11. Plac rekreacyjny dla całej rodziny – fitness pod chmurką na terenie obiektu sportowego LKS Rudołtowice-Ćwiklice - 100 000,00 zł

12. Rewitalizacja terenu boiska szkolnego w Jankowicach (wymiana nawierzchni, budowa bieżni, ogrodzenie terenu) - 300 000,00 zł

13. Budowa zaplecza socjalnego dla boiska piłki nożnej przy ul. Świerczewskiego w Porębie - bez parkingi i infrastruktury towarzyszącej - 250 000,00 zł

14. Budowa obiektów sportowo-rekreacyjnych przy Szkole Podstawowej nr 1 w Pszczynie ul. Bogedaina 1 (przebudowa boiska, budowa bieżni i placu rekreacyjnego) - 300 000,00 zł

15. Budowa łącznika pomiędzy Szkołą Podstawową nr 12 i Publicznym Gimnazjum nr 5 w Studzionce, ul. Jordana 3 - 259 000,00 zł

16. Modernizacja terenu boiska Ludowego Klubu Sportowego w Studzienicach wraz z wymianą ogrodzenia i oświetleniem boiska treningowego - 246 000,00 zł

17. Marzenia o bezpiecznym boisku! Budowa boiska wielofunkcyjnego, ogólnodostępnego wraz z zagospodarowaniem terenu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Studzienicach - 258 000,00 zł

18. Remont głównej aleji parkowej (wymiana dziurawej nawierzchni) - Etap I (od ul. Chopina w stronę zamku) - 300 000,00 zł

19. Demontaż płyt betonowych oraz wykonanie nawierzchni asfaltowej na ul. Zamenhofa w Pszczynie - 86 000,00 zł

20. Wykonanie oświetlenia osiedlowego placu zabaw przy ul. Hetmańskiej w Pszczynie - 15 000,00 zł

21. Projekt przebudowy ul. Pionierów wraz z odwodnieniem od ulicy Bieruńskiej do ulicy Braci Jędrysików - 48 000,00 zł

22. Utwardzenie drogi ul. Wielo Droga w Jankowicach - od ul. Józefa Pukowca do ul. Złote Łany - 200 000,00 zł

23. Odwodnienie i utwardzenie drogi gminnej ul. Lipowa w Wisle Wielkiej - 300 000,00 zł

24. Budowa dwuczęściowej trybuny dla kibiców na ok. 100 osób przy boisku sportowym na terenie Szkoły Podstawowej ne 13 w Wiśle Małej - 35 000,00 zł

25. Budowa chodników, zjazdów i przejść dla pieszych na ul. Słowackiego w Pszczynie (od ul. Męczenników Oświęcimskich do ul. Krasińskiego, w miejscu wydzielonym z istniejącego pasa ruchu przylegającego do krawężnika) - 244 940,00 zł

26. Budowa chodników, zjazdów i przejść dla pieszych na ul. Konopnickiej w Pszczynie (od ul. Męczenników Oświęcimskich do ul. Krasińskiego, w miejscu wydzielonym z istniejącego pasa ruchu przylegającego do krawężnika) - 275 100,00 zł

27. Budowa strażnicy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pszczynie - etap I (działka gminna w bezpośrednim kontakcie z drogą powiatową ul.Chopina) - 300 000,00 zł

28. Budowa drogi na ul. Witosa w Rudołtowicach (odcinek pomiędzy ul. Aleksandra

Zawadzkiego a ul. Anieli Krzywoń - 900 m) -295 000,00 zł

29. Wymiana lamp oświetleniowych (zakup i montaż) na ul. Studzienickiej (os. Polne Domy) - 43 200,00 zł

30. Odbudowa rowów odprowadzających wody deszczowe z nawierzchni ulicy Studzienickiej w Pszczynie oraz z posesji przylegających wraz z przebudową przepustów pod zjazdami - 282 000,00 zł

31. Położenie asfaltowej nawierzchni drogi gminnej w Wiśle Małej (obszar inwestycji to końcowy odcinek ul. Borsuków sąsiadujący bezpośrednio z ul. Graniczną w Strumieniu o długości 850 m) - 290 000,00 zł

32. Siłownia na świeżym powietrzu. Teren wokół "Serca Wsi" w Brzeźcach, jako kontynuacja terenu na którym znajduje się plac zabaw - 114 300,00 zł

33. Remont drogi gminnej ul. Kamienna w Brzeźcach od skrzyżowania z ul. Pająka do ul. Wyzwolenia (ok. 350 m) - 295 000,00 zł

34. Rozbudowa strażnicy OSP Ćwiklice (rozbudowa strażnicy zlokalizowana będzie przy budynku Domu Kultury w Ćwiklicach) - 300 000,00 zł

35. Modernizacja i wyposażenie obiektu sportowego LKS Brzeźce - 101 100,00 zł

36. Utworzenie terenu rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej nr 18 z Oddziałami integracyjnymi im. księdza Jana Twardowskiego w Pszczynie - 53 000,00 zł

37. Doposażenie szkoły w Czarkowie - 271 980,00

38. Czarków - budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego z nawierzchni poliuretanowej wraz z zakupem i montażem elementów wyposażenia i małej architektury przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym - 300 000,00 zł

39. Modernizacja terenu sportowego – LKS Czarków - 269 172,32 zł

40. Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Wolności w Ćwiklicach - etap I (od skrzyżowania z ul. Obrońców Pokoju) - 300 000,00 zł

41. Wykonanie boiska na działkach gminnych obok obiektu "Serce Wsi" w sołectwie Ćwiklice -100 000,00 zł

42. Zagospodarowanie terenu zielonego przy Alei Kościuszki, teren ze starodrzewem zlokalizowany za sklepem i pralnią, graniczący z murem Liceum Ogólnokształcącego – 125 000,00 zł

43. Piwnica lodowa w parku (lodownia Iceceller naprzeciwko Zamku) - przywrócenie stanu pierwotnego, w tym wykonanie schodów i balustrady - 85 250,00 zł

44. Budowa bieżni 4-torowej oraz rozbiegu do skoku w dal z nawierzchni poliuretanowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Pszczynie - 250 000,00 zł

45. Poprawa infrastruktury rekeracyjnosportowej na terenie osiedla Piastów z uwzględnieniem renowacji dwóch boisk przy Zespole Szkół nr 1 w Pszczynie - 300 000,00 zł

46. Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych przy Publicznym Gimnazjum nr 4 w Pszczynie – 298 923,93 zł

47. Budowa profesjonalnego skateparku o wymiarach 40mx50m na osiedlu Piastów w Pszczynie pomiędzy ul. Dobrawy, a ul. Bielską - etap I – 290 000,00 zł

48. Budowa schroniska dla bezdomnych psów na terenie gminy Pszczyna – 238 000,00 zł

49. Realizacja I etapu budowy Domu Ojca Pio przy ul. Skłodowskiej-Curie w Pszczynie – 300 000,00 zł

50. Słoneczne Centrum dla Małych, Dużych i Niepełnosprawnych - budowa kompleksu rekreacyjno-wypoczynkowego przy Domu Kulejących Aniołów - 295 600,00 zł

51. Budowa bieżni, skoczni i siłowni plenerowej dla uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego oraz mieszkańców Piasku na terenie boiska "Orlik" wraz z modernizacją drogi prowadzącej na ww. tereny sportowe – 299 000,00 zł

52. Zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych przy ul. Słowackiego w Piasku – 299 750,00 zł

53. Przeprowadzenie kanalizacji zatapianego odcinka ulicy Strzeleckiej od ul. Sadowej do Plebiscytowej – 295 000,00 zł

54. Projekt i przebudowa drogi ul. Skowronków w Pszczynie - 300 000,00 zł

 


ZADANIA KULTURALNE


1. Nowy komputer w każdej bibliotece - zakup zestawów komputerowych do tworzenia gminnej bazy zasobów bibliotecznych dostępnej online - 75 000,00 zł

2. Maszyna bez ucha - udostępnienie wydarzeń czwartej edycji festiwalu TEATRALNA MASZYNA PSZCZYNA dla środowiska osób niedosłyszących i głuchoniemych - 18 000,00 zł

3. Scena modułowa - sposobem na rozwój i promocję twórczości artystycznej (Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wiśle Wielkiej) - 44 000,00 zł

4. Realizacja Festiwalu PSZCZYŃ SIĘ DO KULTURY! W tym VI Festiwalu Ceramiki - 86 700,00 zł

5. "Pszczyńskie święto chórów" (Kościół Miłosierdzia Bożego, warsztaty chóralne muzyki liturgicznej w Zespole Szkół nr 2 im. Jana Pawła II w Pszczynie) - 51 000,00 zł

6. Opracowanie koncepcji włączenia os. Polne Domy do DK-1 i połączenia z miastem - 30 000,00 zł

7. Światowa premiera wykonania pierwszego na świecie trzyczęściowego utworu na orkiestrę symfoniczną i "plesshorn" (róg pszczyński) - Park Zamkowy w Pszczynie - 25 000,00 zł

8. Opracowanie oraz publikacja Monografii "Rudołtowice i okolice dawniej i dziś" - 60 000,00 zł

9. Realizacja programu dla dzieci i młodzieży z terenu miasta i gminy Pszczyna pn. "Sięgaj z harcerzami po niemożliwe" polegającego na organizacji czasu wolnego - SP nr 2, ul. Katowicka 47 - 97 700,00 zł

10. "CZYSTE NIEBO nad Pszczyną" akcja informacyjna, która uświadomi mieszkańcom jakie zagrożenia niesie niska emisja i spowoduje, że mieszkańcy świadomie przestaną wrzucania odpadów (plastików, kolorowych gazet i innych śmieci) do swoich pieców - 9 000,00 zł

11. Organizacja "Dni Piasku" - Piasek ul. Katowicka 63, teren wokół Ośrodka Kultury "Kaniówka", Ochotniczej Straży Pożarnej, obiektu Orlik - 32 000,00 zł

12. Zagospodarownie czasu wolnego dzieci poprzez realizację zajęć artystyczno-ruchowych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łące. Projekt pn. "Kreatywnie, twórczo, ruchowo – znaczy zdrowo!" - 83 250,00 zł

13. Szkolenie podwyższające umiejętności i kwalifikacje w posłudze chorym w Hospicjum Świętego Ojca Pio – szkolenia będą realizowane w siedzibie Hospicjum, w wypożyczonych salach szkoleniowych i konferencyjnych na terenie gminy Pszczyna, a także poza jej obszarem - 50 000,00 zł

14. Rozpowszechnienie oddawania krwi poprzez uatrakcyjnienie corocznej ogólnopolskiej akcji "MOTOSERCE" organizowanej w Pszczynie - rynek w Pszczynie - 30 000,00 zł

15. Piknik Rodzinny osiedla Stara Wieś z okazji Dnia Dziecka – boisko szkolne przy Zespole Szkół nr 2 w Pszczynie ul. Staromiejska 41 - 38 000,00 zł

16. Cykl koncertów chórów mieszanych - kościół parafialny pw. Wniebowzięcia NMP w Studzionce + jeden koncert na wolnym powietrzu - 11 500,00 zł

17. Warsztaty Ogrodnicze - "Ogród Moich marzeń" oraz "Jestem małym ogrodnikiem" - Ogród Śląski ul Tarnogórska 75, 42-622 Świerklaniec - 7 100,00 zł

18. "Edukacja publiczna" cykliczna projekcja filmów dokumentalnych o najnowszej historii Polski i świata dla uczniów 3 klas gimnazjum - gimnazja w gminie Pszczyna - 5 000,00 zł

19. Zakup łodzi typu DZ w celu prowadzenia szkoleń i obozów żeglarskich dla harcerzy z 4 Harcerskiej Drużyny Wodnej im. Jana Kolna w Pszczynie oraz zajęć rekreacyjno-sportowych dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu gminy Pszczyna - 70 000,00 zł

20. Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 w Pszczynie "Pływają jak rybka". Instruktor pływania w ramach wychowania fizycznego. jedna godzina lekcyjna tygodniowo na basenie przy Zespole Szkół nr 2 (ul. Szymanowskiego 12) - 85 120,00 zł

21. Remont i modernizacja "izby tradycji" przy Ośrodku Kultury "Kaniówka" w Piasku. Zachowanie dziedzictwa kultury ziemie pszczyńskiej - 8 000,00 zł

22. Pszczyńscy artyści dzieciom, cel: dziecko - człowiek wrażliwy… metoda: działania artystyczne… sposób: nauka przez całe życie - 17 000,00 zł

23. Festiwal sportu w Czarkowie (szkoła oraz teren rekreacyjno-sportowy przy ZSP w Czarkowie, Ośrodek Kultury w Czarkowie oraz teren przylegający (AZK Pszczyna) oraz boisko sportowe LKS Czarków - 100 000,00 zł

24. "Poezja i muzyka po 13".Kontynuacja cyklicznych spotkań z "Poezją i muzyką pod 13" w roku 2015. Prezentowane zostaną dzieła literackie oraz muzyczne z gatunku poezji śpiewanej - 24 000,00 zł

25. Warsztaty oraz II edycja Festiwalu Teledysków Niezależnych "ZŁOTE KOTY 2015". Gala festiwalu odbędzie się w PCKul, a pokazy filmów i teledysków festiwalowych w różnych miejscach Pszczyny - 40 000,00 zł

26. Modelarnia - utworzenie i prowadzenie warsztatu rozwoju umiejętności technicznych i plastycznych. Pomieszczenie znajdować się będzie na terenie Zespołu Szkół nr 2 w Pszczynie (ul. Staromiejska) - 100 000,00 zł

27. Zakup nowych książek, sprzętu multimedialnego oraz wyposażenie w nowe meble dla biblioteki publicznej w Piasku – 57 000,00 zł

28. Organizacja półkolonii dla dzieci sołectwa Piasek - 89 000,00 zł

 


ZADANIA ODRZUCONE

1. Droga za cmentarzem Wszystkich Świetych w Pszczynie - 100 000,00 zł (Wniosek wycofany przez wnioskodawcę)

2. Projektowanie i budowa chodnika przy ul. Żubrów w Jankowicach - etap 1 - 300 000,00 zł (Projekt dotyczy drogi wojewódzkiej, zadanie nie należy do zadań własnych gminy i nie dotyczy mienia gminy)

3. Rekultywacja skweru na rogu ulic Chrobrego i Warownej - obszar pomiędzy Chrobrego 6 i Warowna 29 - 33 000,00 zł (Realizacja niemożliwa, ponieważ zadanie dotyczy terenu, który nie jest własnością gminy (własność prywatna)

4. I etap kanalizacji deszczowej na ulicy Zbożowej w Pszczynie - 300 000,00 zł (Negatywna ocena technicznej wykonalności projektu. Nie ma możliwości wybudowania skutecznej kanalizacji deszczowej dla odwodnienia drogi tłuczniowej)

5. Akcja odkomarzania na terenie gminy Pszczyna - cała gmina - 60 000,00 (Projekt znacznie niedoszacowany, niemożliwy do realizacji w kwotach granicznych budżetu obywatelskiego)

6. Budowa chodnika w Jankowicach na odcinku od przystanku autobusowego Stary Grant do zjazdu na ul. Szewczyka do firmy Vein - 80 000,00 zł (Projekt dotyczy drogi wojewódzkiej, zadanie nie należy do zadań własnych gminy i nie dotyczy mienia gminy)

7. Budowa ul.Bobrów w Wiśle Małej - Etap I - 300 000,00 zł (Czas niezbędny do wykonania projektu oraz uzyskania pozwoleń na budowę przekracza rok budżetowy. Źle oszacowany koszt projektu)

8. "Pszczyna - Rowerowa Stolica Śląska" – II etap projektu: droga rowerowa dwukierunkowa wzdłuż ul. Cieszyńskiej w Pszczynie i ul. Turystycznej w Łące - wzdłuż drogi nr 939 - 294 000,00 zł (Projekt dotyczy drogi wojewódzkiej, zadanie nie dotyczy mienia gminy)

9. Przebudowa bocznej odnogi ul. Ludwika Zamenhofa w Pszczynie - 85 000,00 zł (Wniosek wycofany przez wnioskodawcę)

10. Odwodnienie i położenie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego i warstwy ścieralnej odcinka drogi ul. Zacisze w Wiśle Wielkiej na długości ok. 500 m - 225 000,00 zł (Wykonanie zadania wymaga wykupu gruntów prywatnych oraz wykonania dokumentacji projektowej. Niemożliwe do realizacji w ciągu jednego roku budżetowego)

11. "Pszczyna - Rowerowa Stolica Śląska" – III etap projektu: droga rowerowa wokół Jeziora Łąckiego - 299 000,00 zł (Brak uzgodnień z właścicielami gruntów pod inwestycję. Niezbędna opinia o ukształtowaniu gruntu pod budowę ścieżki rowerowej. Projekt niemożliwy do realizacji w ciągu jednego roku budżetowego)

12. Internetowy portal referendalny - krok w stronę uczynienia samorządu organem w służbie mieszkańców - 100 000,00 (Przeprowadzanie referendum lokalnego w formie, którą proponuje wnioskodawca jest niezgodne z przepisami ustawy o referendum lokalnym. Tym samym brak celowości realizacji zgłoszonego zadania)

13. Figura św. Michała Archanioła - 70 000,00 zł (Przedmiot zadania znajduje się na terenie prywatnym)

14. "Cztery wyspy" - słoneczna, senioralna, miłości, radości - 200 000,00 zł (Budżet zadania przekracza limit kwotowy budżetu obywatelskiego)

15. Światowa premiera wykonania pierwszego na świecie trzyczęściowego utworu na orkiestrę symfoniczną i "plesshorn" (róg pszczyński) - tereny leśne i zabudowane pomiędzy Pszczyną - Łaziksami i Tychami - 20 000,00 zł (Wniosek wycofany przez wnioskodawcę)

16. BIAŁA MIEJSKA - pilotażowy projekt uchwały miasta w sprawie szczegółowego sposobu wyrobu, trybu udzielania i rozliczania dotacji przedmiotowych do posiłków sprzedawanych w lokalu gastronomicznym, wypełniającym definicję baru mlecznego zawartej w Ustawie o pomocy społecznej - 72 554,00 zł (Proponowana forma wsparcia jest niecelowa, ponieważ przedsiębiorcy mogą w tym zakresie korzystać z dotacji przewidzianej przez Ministra Finansów)

17. Popularyzacja piłki nożnej i zajęć sportowo-rekreacyjnych wśród dzieci i młodzieży przez LKS Wisła Wielka - Ludowy Klub Sportowy Wisła Wielka - 20 000,00 zł (Wymienione we wniosku zadania (przejazdy na mecze, organizacja imprez podsumowujących sezon połączonych z rozgrywkami) należą do zadań własnych klubu, na które klub otrzymuje z gminy dotację)

18. Posadzenie 96 dębów - symboli ofiar wielkiej tragedii narodowej katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem 10.04.2010 r. - utworzenie nowej ścieżki historyczno - turystycznej w tzw. dzikiej części parku pszczyńskiego w okolicy Trzech Dębów - 89 235,60 zł (Brak technicznej możliwości realizacji zadania. Brak możliwości wytyczenia nowych alei ze względu na historyczny układ alei z XIX. Teren, na którym brak wytyczonych traktów należy do Nadleśnictwa)

19. Założenie, utrzymanie i wyposażenie modelarni o profilu lotniczym w Pszczynie - 37 000,00 zł (Brak określenia lokalizacji zadania oraz informacji o podmiocie ponoszącym koszty eksploatacji przedmiotu zadania)

pako

T G+ F

Zobacz także

Pszczyński Budżet Obywatelski 2020. Zagłosuj na najlepszy projekt!
Pszczyński Budżet Obywatelski 2020. Zagłosuj na najlepszy projekt!
Marszałkowski Budżet Obywatelski - spotkanie informacyjne
Marszałkowski Budżet Obywatelski - spotkanie informacyjne
gorący temat
Sławomir Kowalski nowym dyrektorem MORiS-u
Sławomir Kowalski nowym dyrektorem MORiS-u
Pożar budynku starej szkoły w Kobielicach
Pożar budynku starej szkoły w Kobielicach
Samorządowcy zagrają "Bajkę na niepogodę" dla Arka z Wisły Wielkiej
Samorządowcy zagrają "Bajkę na niepogodę" dla Arka z Wisły Wielkiej
Policja sprawdza trzeźwość kierowców
Policja sprawdza trzeźwość kierowców
Mikołaj obudził się na pszczyńskim Rynku
Mikołaj obudził się na pszczyńskim Rynku
Czesław Mozil i pszczyńscy grajkowie przyszłości muzykowali w Muzeum Zamkowym [FOTO]
Czesław Mozil i pszczyńscy grajkowie przyszłości muzykowali w Muzeum Zamkowym [FOTO]
Gmina Pawłowice zaoszczędzi na prądzie
Gmina Pawłowice zaoszczędzi na prądzie
Remont wiaduktu na ul. Nowopszczyńskiej w Żorach. Są utrudnienia
Remont wiaduktu na ul. Nowopszczyńskiej w Żorach. Są utrudnienia
Udało się zebrać pieniądze na leczenie Dominiki z Wisły Małej! W Strumieniu zagrają na jej rzecz koncert
Udało się zebrać pieniądze na leczenie Dominiki z Wisły Małej! W Strumieniu zagrają na jej rzecz koncert
Mikołaje – Aniołom. Biegacze zebrali 20 tys. zł!
Mikołaje – Aniołom. Biegacze zebrali 20 tys. zł!
Za nami weekend cudów - 19. finał Szlachetnej Paczki w Pszczynie
Za nami weekend cudów - 19. finał Szlachetnej Paczki w Pszczynie
Meetingi biegowe z "Aktywną Pszczyną"
Meetingi biegowe z "Aktywną Pszczyną"
E-learning dla najmłodszych mieszkańców wsi
E-learning dla najmłodszych mieszkańców wsi
Akcja Dar za dar - oddaj krew na pszczyńskim rynku i odbierz choinkę
Akcja Dar za dar - oddaj krew na pszczyńskim rynku i odbierz choinkę
Zastrzelono psa w Wiśle Wielkiej. Poszukiwani świadkowie
Zastrzelono psa w Wiśle Wielkiej. Poszukiwani świadkowie
Dziś startują 5. Śląskie Targi Książki w Katowicach. Potrwają do niedzieli
Dziś startują 5. Śląskie Targi Książki w Katowicach. Potrwają do niedzieli
W Pawłowicach świętowali Barbórkę
W Pawłowicach świętowali Barbórkę

Komentarze:

treść:
autor:

SQL: 18