Bilans z plusem

Wywiad sponsorowany15.09.2019, 19:53

Rozmowa z Grzegorzem Pudą, Posłem na Sejm RP, Wiceministrem Inwestycji i Infrastruktury

Rozpoczęła się kampania wyborcza. To najlepszy okres podsumowań mijającej kadencji. Jak Pan ją oceni?

Po niemal czterech latach rządów Prawa i Sprawiedliwości mamy najwyższy wzrost gospodarczy, najniższe bezrobocie i stabilny budżet. Do tego należy dodać zrealizowane programy rozwojowe i społeczne, które przyczyniają się do ogólnej poprawy dobrobytu w Polsce. Nie bez znaczenia pozostaje skutecznie realizowana polityka rządu w takich obszarach jak uszczelnienie wpływów z podatków i bezpieczeństwo międzynarodowe. Te elementy umacniają Polskę i sprawiają, że stajemy się naturalnym liderem już nie tylko w regionie Europy środkowej. Stąd przecież bierze się wzrost inwestycji międzynarodowych oraz nieustanna poprawa w kolejnych ocenach agencji ratingowych.

To dość ogólne stwierdzenia. Jaki ma to wpływ na mieszkańców naszego miasta i powiatu?

Zadowolenie każdego człowieka jest jego subiektywnym odczuciem. Jednak kiedy sięgniemy do twardych danych nikt nie zaprzeczy, że jest o wiele lepiej niż 4 lata temu. Oczywiście programy społeczne jak 500+, obniżenie wieku emerytalnego, 13 emerytura, czy w końcu obniżenie podatków istotnie wpływają na nasze portfele. Nie mogę pominąć programów inwestycyjnych w środowisko, jak choćby program „Czyste Powietrze”, które w najbliższych latach doprowadzi do poprawy ekologii i ekonomii naszych domów. Najlepszym jednak odnośnikiem będzie porównanie budżetów samorządowych jeśli weźmiemy pod uwagę rok 2015 i 2019. Pszczyna dysponowała ogólnym budżetem w kwocie 167 milionów zł, z czego na inwestycje przeznaczono ponad 11 i pół miliona. Po 4 latach budżet wynosi już 244,5 miliona zł, a na inwestycje przeznaczono ponad 36 milionów. Te liczby mówią same za siebie i tak skokowego rozwoju w historii zarówno Pszczyny, jak i każdej miejscowości w Polsce dotąd nie było.

Został Pan powołany do rządu. Za jakie obszary odpowiada Pan w Ministerstwie Inwestycji i Infrastruktury?

Najważniejszym zadaniem, jakie przede mną postawiono, to dopilnowanie realizacji budżetu unijnych funduszy strukturalnych. Na chwilę obecną budżet ten wynosi 116 miliardów złotych. Cała kwota podzielona jest na konkretne zadania z zakresu inwestycji w środowisko, rolnictwo, kulturę i oczywiście infrastrukturę, czyli na budowę dróg i rozwój sieci kolejowej w Polsce. Zostałem także pełnomocnikiem do spraw organizacji Światowego Forum Miejskiego, które odbędzie się w 2022 roku w Katowicach. Jest to przedsięwzięcie na miarę szczytu klimatycznego, który odbył się w tym samym miejscu w ubiegłym roku. Jestem przekonany, że uda nam się zgromadzić ponad 20 tysięcy osób wysokiego szczebla z całego świata. Tak dużej imprezie oczywiście towarzyszyć będzie ogromne wyzwanie logistyczne, ale również szansa na promocję całego województwa w tym, co zrozumiałe, Pszczyny.

T G+ F

Zobacz także

Placówki oświatowe zamknięte do 7 czerwca
Placówki oświatowe zamknięte do 7 czerwca
Siedmioro ozdrowieńców w powiecie
Siedmioro ozdrowieńców w powiecie
„Cała Polska czyta dzieciom”
„Cała Polska czyta dzieciom”
Ponad 12 mln zł już u lokalnych przedsiębiorców
Ponad 12 mln zł już u lokalnych przedsiębiorców
375 zakażeń w powiecie pszczyńskim
375 zakażeń w powiecie pszczyńskim
Plenerowe Kino Skansenowe
Plenerowe Kino Skansenowe
SQL: 16