Bezpłatny odbiór odpadów

05.08.2011, 09:28

POWIAT

Burmistrz Pszczyny informuje, że gmina bezpłatnie przyjmuje od mieszkańców i rolników odpady zielone, zgodnie z zamieszczoną poniżej specyfikacją. Odpady należy dostarczyć do kompostowni przy ul. Złote Łany w Jankowicach w godz. 7.00-15.00. W przypadku firm odbiór płatny odpadów nastąpi po ustaleniu warunków z Przedsiębiorstwem Inżynierii Komunalnej (tel. 32 326 34 40).


Wykaz odpadów, które mogą zostać przyjęte na kompostownię z gospodarstw indywidualnych (odpady pochodzące z firm będą objęte odrębną umową oraz uzgodnieniami):

1. Odpadowa masa roślinna - kod wg klasyfikacji 02 01 03 – w ilości 200 Mg

2. Odpady z gospodarki leśnej – kod wg klasyfikacji 02 01 07 – w ilości 3190 Mg

3. Wytłoki, osady i inne odpady z przetwórstwa produktów roślinnych – kod wg klasyfikacji 02 03 80 – w ilości 100 Mg

4. Odpady kory i korka – kod wg klasyfikacji 03 01 01 – w ilości 100 Mg

5. Trociny, wiórki, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione w 03 01 04 – kod wg klasyfikacji 03 01 05 – w ilości 1000 Mg


Kompostownia osadów ściekowych Pszczyna” przy ul. Złote Łany w Jankowicach została oficjalnie otwarta w grudniu 2009 r. Budowa kompostowni była współfinansowana ze środków unijnych. Wartość całkowita projektu wyniosła 4,2 mln zł, z czego 71,59% stanowiła dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekt był realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2007-2013. Celem nadrzędnym budowy kompostowni była poprawa systemu zarządzania środowiskiem, a celem bezpośrednim dostosowanie sposobów odzysku i unieszkodliwiania odpadów do wymagań przepisów Unii Europejskiej i przepisów polskiego prawa z zakresu ochrony środowiska i gospodarki odpadami.

(UM Pszczyna)

akm

T G+ F

Zobacz także

Bezpłatny przejazd A4
Bezpłatny przejazd A4
Więcej za odbiór ścieków
Więcej za odbiór ścieków
Przekazali pieniądze na budowę Domu Ojca Pio
Przekazali pieniądze na budowę Domu Ojca Pio
Powiatowe szkoły zapraszają na dni otwarte
Powiatowe szkoły zapraszają na dni otwarte

Komentarze:

treść:
autor:

SQL: 18