Bezpłatny odbiór odpadów

05.08.2011, 09:28

POWIAT

Burmistrz Pszczyny informuje, że gmina bezpłatnie przyjmuje od mieszkańców i rolników odpady zielone, zgodnie z zamieszczoną poniżej specyfikacją. Odpady należy dostarczyć do kompostowni przy ul. Złote Łany w Jankowicach w godz. 7.00-15.00. W przypadku firm odbiór płatny odpadów nastąpi po ustaleniu warunków z Przedsiębiorstwem Inżynierii Komunalnej (tel. 32 326 34 40).


Wykaz odpadów, które mogą zostać przyjęte na kompostownię z gospodarstw indywidualnych (odpady pochodzące z firm będą objęte odrębną umową oraz uzgodnieniami):

1. Odpadowa masa roślinna - kod wg klasyfikacji 02 01 03 – w ilości 200 Mg

2. Odpady z gospodarki leśnej – kod wg klasyfikacji 02 01 07 – w ilości 3190 Mg

3. Wytłoki, osady i inne odpady z przetwórstwa produktów roślinnych – kod wg klasyfikacji 02 03 80 – w ilości 100 Mg

4. Odpady kory i korka – kod wg klasyfikacji 03 01 01 – w ilości 100 Mg

5. Trociny, wiórki, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione w 03 01 04 – kod wg klasyfikacji 03 01 05 – w ilości 1000 Mg


Kompostownia osadów ściekowych Pszczyna” przy ul. Złote Łany w Jankowicach została oficjalnie otwarta w grudniu 2009 r. Budowa kompostowni była współfinansowana ze środków unijnych. Wartość całkowita projektu wyniosła 4,2 mln zł, z czego 71,59% stanowiła dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekt był realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2007-2013. Celem nadrzędnym budowy kompostowni była poprawa systemu zarządzania środowiskiem, a celem bezpośrednim dostosowanie sposobów odzysku i unieszkodliwiania odpadów do wymagań przepisów Unii Europejskiej i przepisów polskiego prawa z zakresu ochrony środowiska i gospodarki odpadami.

(UM Pszczyna)

akm

T G+ F

Zobacz także

Bezpłatny przejazd A4
Bezpłatny przejazd A4
Więcej za odbiór ścieków
Więcej za odbiór ścieków
Projekt „EKO-DEKO – biblioteczne zajęcia twórcze” został zakończony
Projekt „EKO-DEKO – biblioteczne zajęcia twórcze” został zakończony
Międzynarodowy Dzień Jogi w Pawłowicach
Międzynarodowy Dzień Jogi w Pawłowicach
"Perła 2019" - III edycji konkursu aktorsko-wokalno-teatralnego
"Perła 2019" - III edycji konkursu aktorsko-wokalno-teatralnego

Komentarze:

treść:
autor:

SQL: 18