(fot. Powiat Pszczyński) Starosta pszczyński Barbara Bandoła i wicestarosta Damian Cieszewski podpisali umowę ze stowarzyszeniem, które będzie udzielać porad prawnych w Goczałkowicach-Zdroju, Kobiórze, Suszcu i Woli.

Bezpłatna pomoc prawna od nowego roku dla każdego

Powiat19.12.2018, 12:09

Zgodnie z nowelizacją ustawy od 1 stycznia 2019 roku zmieni się forma korzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej, której organizatorami są powiaty. Teraz uzyskanie darmowej porady prawnej będzie znacznie łatwiejsze.

Od 2016 r. na mocy ustawy mieszkańcy mogą korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej. Powiat pszczyński, w lokalach udostępnianych przez gminy zapewnia bezpośredni dostęp do tej formy pomocy mieszkańcom w każdej z gmin: w Pszczynie oraz Pawłowicach - pięć dni w tygodniu, w Suszcu i Woli - trzy dni w tygodniu, a w Goczałkowicach-Zdroju i Kobiórze - dwa dni w tygodniu.

- Do tej pory głównym mankamentem ustawy była zawężona lista osób uprawnionych do korzystania z porad. Dzięki nowelizacji, od nowego roku z pomocy prawnej będzie mógł skorzystać każdy, kto jej potrzebuje i złoży oświadczenie, że nie stać go na jej płatną formę. To z pewnością wyjście naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców – podkreśla starosta pszczyński, Barbara Bandoła.

Do końca 2018 roku obowiązuje zawężony katalog uprawnionych do skorzystania z pomocy prawnej. To młodzież do 26. roku życia, osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny, seniorzy po ukończeniu 65 lat, osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej, kombatanci, weterani, zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną oraz kobiety w ciąży, za okazaniem zaświadczenia lekarskiego.

Od początku 2019 roku nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługiwać będzie każdej osobie, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Jednak przed uzyskaniem takiej porady, uprawniona osoba będzie musiała złożyć pisemne oświadczenie, że nie stać jej na skorzystanie z płatnej formy pomocy prawnej.

W powiecie pszczyńskim bezpłatna pomoc prawna udzielana będzie na terenie każdej gminy, tj. w Pszczynie (ul. 3 Maja 15), Woli (do końca 2018 r. ul. Kopalniana 6, od 1 stycznia 2019 r. – ul. Poprzeczna 1), Suszcu (ul. Ogrodowa 22), Pawłowicach (ul. Wojska Polskiego 11), Goczałkowicach-Zdroju (do końca roku ul Szkolna 13, od 1 stycznia 2019 r. – ul. Uzdrowiskowa 61), a także w Kobiórze (ul. Centralna 57). Nie obowiązuje rejonizacja z uwagi na miejsce zamieszkania.

Od nowego roku osoby chcące skorzystać z nieodpłatnych porad prawnych, będą musiały skorzystać z elektronicznej kolejki (na stronie www.powiat.pszczyna.pl) lub umówić się telefonicznie.

Co obejmie nieodpłatna pomoc prawna?
- poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo-administracyjnym,
- wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego;
- sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w powyższych punktach, z wyłączeniem pism procesowych w toczących się postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pism w toczących się postępowaniu sądowo-administracyjnym;
- sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje:
- wsparcie w samodzielnym rozwiązywaniu problemu;
- poinformowanie o uprawieniach lub obowiązkach;
- opracowanie planu działania i wsparcie w jego realizacji.

Uprawnieni będą mogli uzyskać informacje w zakresie: prawa pracy, przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej, prawa cywilnego, spraw karnych, spraw administracyjnych, ubezpieczenia społecznego, spraw rodzinnych, prawa podatkowego. Pomoc nie będzie obejmowała spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

(źródło: Powiat Pszczyński)

jack

T G+ F

Zobacz także

Sześć punktów bezpłatnej pomocy prawnej powstanie w powiecie
Sześć punktów bezpłatnej pomocy prawnej powstanie w powiecie
Bezpłatna pomoc prawna dla powodzian
Bezpłatna pomoc prawna dla powodzian
"Perła 2019" - III edycji konkursu aktorsko-wokalno-teatralnego
"Perła 2019" - III edycji konkursu aktorsko-wokalno-teatralnego
VII Targi Edukacji, Pracy i Kariery
VII Targi Edukacji, Pracy i Kariery
17. edycja Reggae w Stodole
17. edycja Reggae w Stodole
Wakacyjne konkursy w goczałkowickiej bibliotece
Wakacyjne konkursy w goczałkowickiej bibliotece
Policyjne patrole wodne i rowerowe gotowe do sezonu
Policyjne patrole wodne i rowerowe gotowe do sezonu
Nieudany manewr skrętu doprowadził do kolizji
Nieudany manewr skrętu doprowadził do kolizji

Komentarze:

treść:
autor:

SQL: 18