(fot. Powiat Pszczyński) Starosta pszczyński Barbara Bandoła i wicestarosta Damian Cieszewski podpisali umowę ze stowarzyszeniem, które będzie udzielać porad prawnych w Goczałkowicach-Zdroju, Kobiórze, Suszcu i Woli.

Bezpłatna pomoc prawna od nowego roku dla każdego

Powiat19.12.2018, 12:09

Zgodnie z nowelizacją ustawy od 1 stycznia 2019 roku zmieni się forma korzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej, której organizatorami są powiaty. Teraz uzyskanie darmowej porady prawnej będzie znacznie łatwiejsze.

Od 2016 r. na mocy ustawy mieszkańcy mogą korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej. Powiat pszczyński, w lokalach udostępnianych przez gminy zapewnia bezpośredni dostęp do tej formy pomocy mieszkańcom w każdej z gmin: w Pszczynie oraz Pawłowicach - pięć dni w tygodniu, w Suszcu i Woli - trzy dni w tygodniu, a w Goczałkowicach-Zdroju i Kobiórze - dwa dni w tygodniu.

- Do tej pory głównym mankamentem ustawy była zawężona lista osób uprawnionych do korzystania z porad. Dzięki nowelizacji, od nowego roku z pomocy prawnej będzie mógł skorzystać każdy, kto jej potrzebuje i złoży oświadczenie, że nie stać go na jej płatną formę. To z pewnością wyjście naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców – podkreśla starosta pszczyński, Barbara Bandoła.

Do końca 2018 roku obowiązuje zawężony katalog uprawnionych do skorzystania z pomocy prawnej. To młodzież do 26. roku życia, osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny, seniorzy po ukończeniu 65 lat, osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej, kombatanci, weterani, zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną oraz kobiety w ciąży, za okazaniem zaświadczenia lekarskiego.

Od początku 2019 roku nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługiwać będzie każdej osobie, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Jednak przed uzyskaniem takiej porady, uprawniona osoba będzie musiała złożyć pisemne oświadczenie, że nie stać jej na skorzystanie z płatnej formy pomocy prawnej.

W powiecie pszczyńskim bezpłatna pomoc prawna udzielana będzie na terenie każdej gminy, tj. w Pszczynie (ul. 3 Maja 15), Woli (do końca 2018 r. ul. Kopalniana 6, od 1 stycznia 2019 r. – ul. Poprzeczna 1), Suszcu (ul. Ogrodowa 22), Pawłowicach (ul. Wojska Polskiego 11), Goczałkowicach-Zdroju (do końca roku ul Szkolna 13, od 1 stycznia 2019 r. – ul. Uzdrowiskowa 61), a także w Kobiórze (ul. Centralna 57). Nie obowiązuje rejonizacja z uwagi na miejsce zamieszkania.

Od nowego roku osoby chcące skorzystać z nieodpłatnych porad prawnych, będą musiały skorzystać z elektronicznej kolejki (na stronie www.powiat.pszczyna.pl) lub umówić się telefonicznie.

Co obejmie nieodpłatna pomoc prawna?
- poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo-administracyjnym,
- wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego;
- sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w powyższych punktach, z wyłączeniem pism procesowych w toczących się postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pism w toczących się postępowaniu sądowo-administracyjnym;
- sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje:
- wsparcie w samodzielnym rozwiązywaniu problemu;
- poinformowanie o uprawieniach lub obowiązkach;
- opracowanie planu działania i wsparcie w jego realizacji.

Uprawnieni będą mogli uzyskać informacje w zakresie: prawa pracy, przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej, prawa cywilnego, spraw karnych, spraw administracyjnych, ubezpieczenia społecznego, spraw rodzinnych, prawa podatkowego. Pomoc nie będzie obejmowała spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

(źródło: Powiat Pszczyński)

jack

T G+ F

Zobacz także

Powiat zachęca do skorzystania z bezpłatnych porad prawnych
Powiat zachęca do skorzystania z bezpłatnych porad prawnych
Sześć punktów bezpłatnej pomocy prawnej powstanie w powiecie
Sześć punktów bezpłatnej pomocy prawnej powstanie w powiecie
Świąteczny Weekend Zakupów w Pszczynie
Świąteczny Weekend Zakupów w Pszczynie
35 lat Muzeum Prasy Śląskiej
35 lat Muzeum Prasy Śląskiej
Uhonorowani przez Sybiraków
Uhonorowani przez Sybiraków
Pszczyna: Budżet na 2021 rok przyjęty
Pszczyna: Budżet na 2021 rok przyjęty
Apel w sprawie trudnej sytuacji Uzdrowiska
Apel w sprawie trudnej sytuacji Uzdrowiska
Konkurs "Pierwsze zdjęcie na Instagramie"
Konkurs "Pierwsze zdjęcie na Instagramie"
Budżet powiatu na trudne czasy uchwalony
Budżet powiatu na trudne czasy uchwalony
12 wzruszających historii pszczyńskich Sybiraków spisanych w książce
12 wzruszających historii pszczyńskich Sybiraków spisanych w książce

Komentarze:

treść:
autor:

SQL: 18