Mariola i Brunon Maśni odebrali nagrody za zajęcie I miejsca w etapie regionalnym.

Najbezpieczniejsze gospodarstwo jest w Porębie

Poręba06.06.2018, 12:53

Rolnicy z Poręby, Mariola i Brunon Maśni, wygrali etap regionalny XVI Ogólnopolskiego Konkursu "Bezpieczne Gospodarstwo Rolne".

6 czerwca w sali marmurowej Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach podsumowano etap regionalny - dla regionu bielskiego i katowickiego - XVI Ogólnopolskiego Konkursu "Bezpieczne Gospodarstwo Rolne", organizowanego przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Państwową Inspekcją Pracy i Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Konkurs promuje zasady ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym. Udział w nim mogą brać zarówno duże, jak i małe gospodarstwa rolne. Właściciele zgłaszanych gospodarstw mają okazję do zaprezentowania swoich warsztatów pracy i osiągnięć zawodowych, zdobycia w kilku etapach cennych nagród, a także poddania gospodarstwa profesjonalnemu audytowi bezpieczeństwa pracy, który przeprowadzą komisje konkursowe.

Na tegoroczny etap regionalny konkursu wpłynęło 13 zgłoszeń od osób prowadzących produkcyjną działalność rolniczą.  Podstawą oceny gospodarstw były stwierdzone zagrożenia wybranych elementów środowiska pracy, tj. podwórza i obejścia, budynków, drabin, schodów, instalacji i urządzeń elektrycznych, ciągników rolniczych, przyczep i maszyn używanych w gospodarstwie, pilarek tarczowych i łańcuchowych, elementów środowiska pracy związanych z obsługą zwierząt oraz wyposażenia w środki ochrony indywidualnej i ubrania robocze. Dodatkowymi elementami oceny gospodarstw były: wydzielone w gospodarstwie miejsca do zabawy dzieci, prowadzenie dodatkowej działalności gospodarczej i jej wpływ na bezpieczeństwo pracy w gospodarstwie rolnym, udogodnienia zwiększające bezpieczeństwo i higienę pracy wykonane przez właściciela gospodarstwa, posiadanie oceny ryzyka wypadkowego na stanowiskach pracy, estetyka gospodarstwa. 

Za najbezpieczniejsze uznano gospodarstwo państwa Marioli i Brunona Masnych z Poręby w gminie Pszczyna.  Laureaci regionalnych finałów uczestniczyć będą w finale wojewódzkim, a jego zwycięzca reprezentował będzie województwo śląskie w centralnym finale, podczas największej rolniczej wystawy plenerowej w Europie – AgroShow w Bednarach pod Poznaniem. Główną nagrodą centralnego etapu jest ciągnik rolniczy ufundowany przez prezesa KRUS.

W 2012 r. finał ogólnopolski wygrali Magdalena i Jakub Wojciechowie z Grzawy w gminie Miedźna.

jack

T G+ F

Zobacz także

Z żalem opuszczą internat
Z żalem opuszczą internat
Głosujcie na rolników z Poręby
Głosujcie na rolników z Poręby
Biegaj z Aktywną Pszczyną
Biegaj z Aktywną Pszczyną
Zaginął 43-letni mieszkaniec Pszczyny
Zaginął 43-letni mieszkaniec Pszczyny
gorący temat
Nowy numer "Gazety Pszczyńskiej": zapraszamy do lektury!
Nowy numer "Gazety Pszczyńskiej": zapraszamy do lektury!

Komentarze:

belferka 2018-06-08 godz. 15:36
ale Państwo piszemy z małej litery
maynard 2018-06-06 godz. 14:27
Żyjesz w błędzie lolo:)
lolo 2018-06-06 godz. 13:37
autor tego tekstu powinien poduczyć się ortografii; nazwisko Masny to Państwo Masnowie, a nie MAŚNI!!!!
treść:
autor:

SQL: 18