Bezpieczna Szkoła – Bezpieczny Uczeń 2013

04.02.2013, 12:28

Powiat

6 października ub. roku Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Pszczynie przystąpił do realizacji II Ogólnopolskiego Konkursu Bezpieczna Szkoła – Bezpieczny Uczeń 2013. Konkurs jest organizowany przez redakcję miesięcznika Perspektywy Europejskie Fundacja Państwo Obywatelskie.
Celem konkursu jest spopularyzowanie wśród uczniów w całej Polsce podstawowych zasad funkcjonowania państwa prawnego i społeczeństwa obywatelskiego, w tym norm współżycia, poszanowania praw jednostki w tym ucznia-obywatela, przeciwdziałania patologiom, tolerancji wobec ludzi o odmiennej kulturze, rasie, obyczajach, solidaryzmu społecznego. Równocześnie konkurs ma służyć podniesieniu poziomu bezpieczeństwa szkół i uczniów. Szkoły, które wykonają zadania przewidziane regulaminem konkursu, otrzymają tytuły Bezpiecznej Szkoły i dyplomy honorowe.

Szkoły przystępujące do konkursu przyjęły na siebie zadania, których wykonanie będzie oceniane przez jury punktowo, w skali od „1 do „10”. Warunkiem do otrzymania tytułu i dyplomu Bezpieczna Szkoła jest uzyskanie co najmniej 80 punktów za 10 zadań.

W semestrze I roku szkolnego 2012/2013 zrealizowaliśmy pięć zadań: „Państwo, prawo, społeczeństwo, obywatel” z testem sprawdzającym dla uczniów, „Co powinno zmienić się w Twojej szkole, rodzinie, otoczeniu, by poprawić relacje między ludźmi?”, „Bezpieczne zachowania w szkole, w domu, na ulicy, zagrożenia, udzielanie pomocy, obrona konieczna”, „Prawna ochrona dóbr osobistych człowieka, w tym nietykalności osobistej, a zwyczaje szkolne”, „ Tytoń, narkotyki, dopalacze – jak się przed tym bronić?”.

W ramach realizacji konkursu wychowawcy klas prowadzili pogadanki, konwersatoria i warsztaty podczas godzin wychowawczych. Ponadto podjęto szereg działań, mających na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa i zainteresowanie młodzieży tematyką tolerancji, przeciwdziałania patologiom i szeroko rozumianego bezpieczeństwa w życiu codziennym.

W ramach konkursu pani Sylwia Piech-Hennek i pani Gabriela Wiencek zorganizowały dla uczniów wycieczkę do Warszawy, w ramach której uczniowie mieli okazję zwiedzić budynek Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

Przeprowadzono szkolny konkurs poświęcony tematowi: „Co powinno zmienić się w Twojej szkole, rodzinie, otoczeniu, aby poprawić relacje między ludźmi?”. Uczniowie biorący udział w konkursie przygotowali prace w formie eseju, plakatu, komiksu, prezentacji multimedialnej oraz w formie prac fotograficznych.

Zorganizowano spotkania klas kończących w bieżącym roku szkolnym Zasadniczą Szkołą Zawodową z doradcami zawodowymi: paniami Anną Harazin i Gabrielą Wiencek na temat komunikacji interpersonalnej. Celem zajęć było przekazanie uczniom informacji jak skutecznie komunikować się poszukując pracy, na rozmowie kwalifikacyjnej, w urzędzie.

Tematyka bezpieczeństwa w życiu codziennym została również omówiona na lekcjach edukacji dla bezpieczeństwa w klasach pierwszych, z kolei zagadnienia pierwszej pomocy były i nadal są realizowane w ramach przysposobienia obronnego w klasach drugich. Zajęcia dotyczące udzielania pierwszej pomocy zostaną również przeprowadzone w klasach pierwszych na lekcjach edukacji dla bezpieczeństwa w drugim semestrze roku szkolnego 2012/2013. Podczas zajęć zwrócono uczniom szczególną uwagę na zachowanie ostrożności w domu, w szkole i na ulicy poprzez stosowanie się do ogólnie przyjętych zasad bezpieczeństwa.

Na początku listopada 2012 zostało przeprowadzone szkolenie z zakresu udzielania I pomocy przedmedycznej przez nauczyciela przysposobienia obronnego i edukacji dla bezpieczeństwa – panią Agnieszkę Klimczok oraz pielęgniarkę szkolną – panią Elżbietę Wojnę dla klasy IIa ZSZ i II technikum. Na stronie internetowej szkoły zostały umieszczone informacje na temat numerów alarmowych w Polsce oraz informacje w postaci filmu i artykułu na temat udzielania pierwszej pomocy osobie nieprzytomnej oddychającej.

Do realizacji zadań konkursowych zostali również zaproszeni przedstawiciele Państwowej Straży Pożarnej. W dniu 18 grudnia 2012 na sali gimnastycznej odbyło się spotkanie młodzieży z oficerami Straży Pożarnej – st. kpt. Grzegorzem Kołoczkiem oraz kpt. Mateuszem Caputą. Podczas spotkania młodzież została zapoznana z zasadami ewakuacji, zasadami zachowania się na wypadek pożaru oraz zasadami ochrony przecipożarowej.

Ponadto w dniu 12.12.2012 na sali gimnastycznej Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Pszczynie odbyła się prelekcja zatytułowana: „Młodość bez narkotyków”. Spotkanie prowadzili przedstawiciele Fundacji Głos Ewangelii: Leszek Korzeniecki - instruktor terapii uzależnień oraz Jacek Nerkowski.

W semestrze II planuje się kontynuację realizacji zadań w ramach konkursu i zorganizowanie spotkań z przedstawicielami Policji, Opieki Społecznej i Punktu Interwencji Kryzysowej oraz z kuratorem zawodowym Sądu Rejonowego w Pszczynie, a także prowadzenie pogadanek i konwersatoriów w ramach godzin wychowawczych.
Agnieszka Klimczok

jack

T G+ F

Zobacz także

Dlaczego warto wybrać PZS nr 2?
Dlaczego warto wybrać PZS nr 2?
Szkoła przyjemna i bezpieczna
Szkoła przyjemna i bezpieczna
LKS Jawiszowice najlepszy wśród seniorów
LKS Jawiszowice najlepszy wśród seniorów
Kreatywne rękodzieło na rzecz hospicjum
Kreatywne rękodzieło na rzecz hospicjum
O dopalaczach i narkotykach w sanatorium „Stokrotka” w Goczałkowicach
O dopalaczach i narkotykach w sanatorium „Stokrotka” w Goczałkowicach

Komentarze:

treść:
autor:

SQL: 18