Będą ekrany przeciwhałasowe

20.09.2011, 12:02

Goczałkowice-Zdrój

O wybudowanie ekranów ochronnych wzdłuż drogi krajowej nr 1 gmina Goczałkowice-Zdrój starała się od dawna. Jednak dopiero teraz Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Katowicach zaplanowała modernizację drogi oraz wykonanie ekranów akustycznych na długości ok. 3,3 km - od granicy z gminą Pszczyna do mostu na rzece Wisła.


Dokumentację projektową zlecono Przedsiębiorstwu Produkcyjno-Handlowo-Usługowemu „ECO-ACOUSTIC” sp. z o.o. Prace przygotowawcze obejmują aktualizację mapy do celów projektowych, badania geologiczno-inżynierskie, pomiary poziomu hałasu w środowisku oraz natężenia ruchu pojazdów.
Lokalizację zabezpieczeń przeciwhałasowych oraz ich parametry określono na podstawie technicznych możliwości posadowienia i wykonanych pomiarów - w odniesieniu do terenów sąsiadujących i ich kwalifikacji pod względem ochrony akustycznej, zgodnie z Prawem ochrony środowiska.

Kilkanaście dni temu do Urzędu Gminy wpłynęła dokumentacja stanowiąca analizę wykonalności wraz z koncepcją trzech wariantów rozwiązań projektowych, które różnią się lokalizacją ekranów, istniejącymi uwarunkowaniami projektowymi, sumaryczną długością ekranów, rodzajem wypełnienia, zastosowanymi elementami akustycznymi, akceptacją społeczną oraz skutecznością ochrony. Autorzy opracowania zwracają uwagę na konieczność uzgodnień i konsultacji z udziałem zainteresowanych stron, w tym osób prowadzących działalność gospodarczą - m.in. sugerują wypracowanie wspólnego stanowiska i wspólny wybór wariantu do dalszego projektowania.

Z koncepcjami lokalizacji zabezpieczeń zapoznali się już radni uczestniczący w pracach Komisji Uzdrowiskowej. Kolejnym etapem konsultacji będzie przeprowadzenie rozmów z właścicielami nieruchomości sąsiadujących z DK nr 1. Wybór wariantu i lokalizacji zabezpieczeń stanowić będzie podstawę do opracowania projektu budowlanego i wykonawczego.

(www.goczalkowicezdroj.pl)

NS

T G+ F

Zobacz także

Ekrany zasłoniły krzyż
Ekrany zasłoniły krzyż
Mieszkańcy Piasku czekają na budowę ekranów
Mieszkańcy Piasku czekają na budowę ekranów
Śladami pszczyńskich Żydów... miniprzewodnik po mieście
Śladami pszczyńskich Żydów... miniprzewodnik po mieście
Tradycje i kulinaria ziemi pszczyńskiej
Tradycje i kulinaria ziemi pszczyńskiej

Komentarze:

treść:
autor:

SQL: 18