fot. pixabay

Alarm smogowy: gminy mają obowiązek przeprowadzać kontrole palenisk

Region06.11.2019, 11:14

Gminy województwa śląskiego, realizując zapisy uchwały antysmogowej podjętej w 2017 r. przez Sejmik Województwa Śląskiego, są zobowiązane do prowadzenia kontroli palenisk domowych. W związku z zaostrzeniem norm informowania i alarmowania o smogu należy spodziewać się częstszych ogłoszeń ostrzegawczych i alarmowych, a co za tym idzie, większej ilości kontroli.

Kontrole przeprowadzają pracownicy urzędów gmin wyznaczeni przez wójtów. Kontrolerzy sprawdzają jakim rodzajem paliwa stałego mieszkańcy ogrzewają budynki mieszkalne i zwracają uwagę przede wszystkim na to, czy  w piecach centralnego ogrzewania są  spalane  odpady. Mieszkańcy, którzy łamią zakazy zawarte w uchwale antysmogowej, mogą spodziewać się również kontroli interwencyjnych z policją oraz wysokich kar. 

Kiedy prowadzone są kontrole?

Samorządy gminne mają obowiązek prowadzić kontrole instalacji spalania paliw stałych po ogłoszeniu ostrzegawczym (poziom II, który jest ogłaszany przy przekroczeniu średniodobowej wartości 100 mikrogramów na metr sześcienny dla pyłu PM10) oraz po ogłoszeniu alarmowym (poziom III, który jest ogłaszany przy przekroczeniu średniodobowej wartości 150 mikrogramów na metr sześcienny dla pyłu PM10). Po ogłoszeniu alarmu smogowego, gmina niezwłocznie musi przeprowadzić co najmniej 5 kontroli. Jest to limit narzucony dla gmin i miast poniżej 50 tys. mieszkańców. Kontrole podczas alarmu smogowego mogą występować zarówno w dni powszednie jak i weekendy lub dni świąteczne.

Poza kontrolami wymaganymi przez program ochrony powietrza wynikający z ustawy antysmogowej w gminach prowadzone są też kontrole palenisk na podstawie zgłoszeń mieszkańców. Wtedy najczęściej razem z upoważnionymi pracownikami działania prowadzi również dzielnicowy. Takie kontrole prowadzi również Straż Miejska.

Obowiązek gmin w zakresie kontrolowania instalacji spalania paliw stałych podlega kontroli Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. W przypadku niespełnienia tego obowiązku, gminom grożą wysokie kary finansowe.

Z każdej kontroli sporządzany jest protokół, który powinien być podpisany przez właściciela nieruchomości. Zgodnie z art. 379 ustawy o prawie ochrony środowiska, mieszkańcy mają obowiązek wpuścić kontrolujących na teren nieruchomości.

Przypominamy, że zakazane jest spalanie:

  • węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla,
  • mułów i flotokoncentratów węglowych  oraz mieszanek  produkowanych z ich wykorzystaniem,
  • paliw, w których udział masowy węgla  kamiennego o uziarnieniu poniżej 3 mm wynosi więcej niż 15%,
  • biomasy stałej (np. drewna), której wilgotność przekracza 20%.

 

Reklama
                                                                                           

Reklama
     

ar

T G+ F

Zobacz także

Tylko w styczniu w Goczałkowicach przeprowadzono 44 kontrole palenisk
Tylko w styczniu w Goczałkowicach przeprowadzono 44 kontrole palenisk
Stypendia dla najlepszych sportowców z gminy Pawłowice
Stypendia dla najlepszych sportowców z gminy Pawłowice
Wydłużenie czasu na rejestrację pojazdu
Wydłużenie czasu na rejestrację pojazdu
Powiat wesprze zakup aparatury do wykonywania testów na obecność koronawirusa
Powiat wesprze zakup aparatury do wykonywania testów na obecność koronawirusa
Uważajcie na fałszywą listonoszkę!
Uważajcie na fałszywą listonoszkę!
W Porębie powstaje sala gimnastyczna
W Porębie powstaje sala gimnastyczna

Komentarze:

treść:
autor:

SQL: 20