9 mln na modernizację wałów

04.04.2012, 09:56

Goczałkowice-Zdrój

Podpisano umowę na rozbudowę istniejącego i budowę nowego wału przeciwpowodziowego na odcinku rzeki Wisły między miejscowością Zabrzeg a Goczałkowicami Zdrój. Koszt modernizacji wyniesie ponad 9 mln zł brutto. Przebudowa zostanie zakończona do końca lipca 2014 r. Inwestorem jest Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, wykonawcą firma Skanska.


Przebudowywany odcinek obwałowań położony jest na terenie miejscowości Zabrzeg, Czechowice – Dziedzice oraz w niewielkim zakresie w miejscowości Goczałkowice – Zdrój. Wały wykonane zostały w okresie międzywojennym i powojennym. Znajdują się one w różnym stanie technicznym i nie stanowią ciągłości na przebudowywanym odcinku. Powodem modernizacji i budowy wału jest powódź jaka miała miejsce w roku 2010, kiedy to Zbiornik Goczałkowicki został przepełniony, a woda zalała niektóre dzielnice i miejscowości znajdujące się w bliskiej odległości od rzeki. Najbardziej narażone na zalanie wskutek rozmycia i przerwania wałów Wisły były rejony miejscowości Zabrzeg i Ochodzy.

Zakres prac
Celem przebudowy jest podwyższenie prawego wału na długości 2444 m oraz budowa nowego wału o długości ponad 1482 m. Całkowita długość obwałowań objętych przebudową to prawie 4 tys. m. Wysokość podwyższenia waha się od 0,6 m do 1,2 m. W zawiązku z modernizacją , zachodzi również potrzeba przebudowy przejazdów wałowych, zjazdów, przebudowa i budowa nowych przepustów wałowych. Na odcinkach, gdzie występują rowy wzdłuż wału, zostaną one udrożnione. Całkowita długość udrażnianych rowów wyniesie 751 m natomiast na odcinku 240 m konieczne będzie wybudowanie nowych rowów. Trasa wału nie zmieni się w stosunku do istniejącego przebiegu.

Powyższe prace stanowią kontynuację rozpoczętych prac związanych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym terenów poniżej zapory Goczałkowice.
- Modernizacja wałów nie tylko poprawi bezpieczeństwo przeciwpowodziowe na danym odcinku – mówi Marek Kucwaj, Menadżer Projektów, Skanska – prace posłużą także ożywieniu i uatrakcyjnieniu pod względem turystycznym wymienionych nabrzeży.

agw

T G+ F

Zobacz także

6 km za 150 mln zł
6 km za 150 mln zł
Ulica za 4,5 mln
Ulica za 4,5 mln
Złodziej złapany przez proboszcza
Złodziej złapany przez proboszcza
Jutrzejsze utrudnienia na Koronie Zapory
Jutrzejsze utrudnienia na Koronie Zapory
Plenerowa wystawa "Chichot życia" tylko do piątku
Plenerowa wystawa "Chichot życia" tylko do piątku

Komentarze:

treść:
autor:

SQL: 18