„10 lat minęło jak jeden dzień…- jubileusz III Liceum Ogólnokształcącego w Pszczynie”

17.09.2009, 20:11

„10 lat minęło jak jeden dzień…- jubileusz
III Liceum Ogólnokształcącego w Pszczynie”


Dzięki staraniom dyrektora Zespołu Szkół w Pszczynie Pana Krystiana Szostaka, poparciu i zaangażowaniu ówczesnego burmistrza – Pana Henryka Krzyżowskiego oraz Przewodniczącego Rady Miasta Pana Romana Chrószcza wraz z radnymi , 18 marca 1998 roku Kurator Oświaty w Katowicach podpisał akt założycielski nowego liceum z siedzibą w naszej szkole, która mieści się na Osiedlu Piastów.
W pierwszym roku szkolnym 1998/1999 otwarto dwa oddziały liczące w sumie 64 uczniów. Wychowawczyniami były: pani Aleksandra Dutkowska i pani Renata Zborowska.
Z roku na rok nasza szkoła rozwijała się i w jubileuszowym dziesiątym roku szkolnym 2008/2009 było już pięć równoległych klas. Dotychczas progi naszej szkoły opuściło 623 absolwentów, których kształciło i wychowywało 80 pedagogów, z czego 35 posiada tytuł nauczyciela dyplomowanego, a 15 jest egzaminatorami maturalnymi.
Placówką kierowało kolejno trzech dyrektorów:
• 1998/1999 – p. Krystian Szostak
• 1999/2000 – 2003/2004 – p. Marian Grygier
• 2004/2005 do nadal – p. Damian Cieszewski
W tym okresie nasza szkoła rozwijała się i odnosiła sukcesy w różnych dziedzinach.
W 2005 roku otrzymaliśmy Certyfikat „Szkoły z klasą” nadany przez Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego.

Motto naszej szkoły brzmi: „Uczymy wychowując, wychowujemy ucząc, dlatego kładziemy nacisk na rzetelne przekazywanie wiedzy poprzez szeroką ofertę dydaktyczną. Odpowiedniemu przygotowaniu do matury służą organizowane w klasach drugich i trzecich dodatkowe zajęcia fakultatywne ze wszystkich przedmiotów maturalnych oraz możliwość sprawdzenia swojej wiedzy na próbnych maturach. Efektem tych działań są wysokie wyniki uzyskiwane przez uczniów na maturze.
Zdawalność egzaminu maturalnego przez uczniów naszej szkoły mieści się w przedziale od 98 do 100 procent.
W osiąganiu wysokich wyników dydaktycznych sprzyja świetna baza szkolna:
2 nowoczesne pracownie komputerowe z dostępem do Internetu oraz Centrum Informacji Multimedialnej w Bibliotece Szkolnej otrzymane w ramach programu „Pracownie komputerowe dla szkół”.
Dobrze wyposażone pracownie przedmiotowe oraz pracownia multimedialna.
Najlepsza baza sportowa w szkołach ponadgimnazjalnych: sala gimnastyczna, hala sportowa o wymiarach 36m x 19m, siłownia, 2 boiska do piłki ręcznej oraz pełnowymiarowe boisko do piłki nożnej o sztucznej nawierzchni.
Nasi uczniowie rozwijają swoje wiadomości i umiejętności:
• uczestniczą w wielu kołach przedmiotowych i sportowych,
• zostają finalistami olimpiad przedmiotowych, tak jak Aleksandra Pałyz z filozofii czy Michał Piekarczyk z chemii,
• są mistrzami sportu w powiecie m.in. w lekkiej atletyce, piłce ręcznej, koszykówce, siatkówce, tenisie stołowym, świetnie radzą sobie w regatach kajakowych, narciarstwie alpejskim oraz w konkursach tanecznych.

Stwarzamy młodzieży możliwość uczestnictwa w różnorodnych akcjach, imprezach oraz konkursach:
• nasi uczniowie to młodzi ekolodzy, dlatego we wrześniu każdego roku włączają się do akcji „Sprzątania Świata”, są współorganizatorami rajdu ekologicznego pszczyńskich szkół średnich, uczestniczą w akcjach związanych z ekologią,
• to wrażliwi młodzi ludzie, którzy biorą udział w różnych przedsięwzięciach charytatywnych, m.in. „Budujemy szkołę w Sereso w Ghanie”, „Niszcz mur obojętności” – koncert charytatywny, czy akcja w szkole „Przepustka do życia”; organizują zbiórki pieniędzy i produktów na paczki świąteczne do Domu Dziecka i Domu Pomocy Społecznej w Pszczynie, uczestniczą w corocznych akcjach „Góra grosza”, „Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy” i w wolontariatach przy współpracy z Miejskim Ośrodkiem Rekreacji i Sportu oraz ze Stowarzyszeniem Olimpiady Specjalne Polska Śląskie- Sekcja Terenowa „Optymiści” z Pszczyny,
• dbają o zdrowie i bezpieczeństwo – organizują konkurs pt.„Dzień bez papierosa”, „Dzień Bezpiecznego Internetu” i wspomagają akcje promujące zdrowy tryb życia np. „Zwyciężaj astmę – jak sobie radzić z astmą i alergią w szkole i życiu”,
- we wrześniu organizowane są wyjazdy integracyjne dla uczniów klas pierwszych, starsze roczniki przygotowują „Dzień Kota”, organizowane są tradycyjne Andrzejki, Mikołajki, wigilie klasowe i bale karnawałowe dla uczniów oraz studniówki,
• młodzi pamiętają również o rocznicach narodowych – odzyskania przez Polskę niepodległości, rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja,
• poszerzają swoje wiadomości i rozwijają umiejętności poprzez uczestnictwo w konkursach językowych: „Dzień niemiecki”, „Dzień angielski”, od dwóch lat biorą udział w warsztatach historyczno-językowych,
• są związani ze społecznością lokalną, dlatego organizują koncerty świąteczno-noworoczne i festyny na które zapraszają mieszkańców Osiedla Piastów,
• chcą w swoim życiu znaleźć cel, dlatego zapraszają na „Spotkania z Człowiekiem” pasjonatów swoich zawodów lub hobbystów,
• to ludzie wrażliwi i utalentowani – przygotowują wieczornice poetyckie i koncerty słowno-muzyczne, spektakle teatralne oraz redagują szkolną gazetkę „Na opak”,
• są dumni ze swojej szkoły, dlatego dla uczniów szkół gimnazjalnych organizują „Dni otwarte” III LO i promują szkołę na Giełdzie Szkół Średnich w Goczałkowicach,
• chcą poznać świat i tradycje innych narodów – dążą do tego poprzez współpracę z uczniami z różnych części Europy – z szkołą w Atrii we Włoszech oraz poprzez udział w programie „Socrates Comenius”. Zakończyliśmy w tym roku program, w ramach którego poznaliśmy przyjaciół z Turcji , Niemiec i Finlandii. Zaczynamy nowe działania, nowy program z Rumunią, Hiszpanią, Litwą i Turcją,
• potrafią czynnie odpoczywać, jednocześnie nabywają nowe umiejętności – tradycją naszych licealistów są rejsy na „Zawiszy Czarnym”, (mają możliwość zdobycia patentu żeglarskiego), spływy kajakowe oraz zimowiska na Słowacji i w Austrii.

DYREKCJA, GRONO PEDAGOGICZNE
I UCZNIOWIE MAJĄ ZASZCZYT ZAPROSIĆ


ABSOLWENTÓW III LONA SPOTKANIE POKOLEŃ SPOŁECZNOŚCI
III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
Z OKAZJI 10 URODZIN SZKOŁY
25 września 2009r.
godz.1730 – uroczysta akademia
godz.1845 – zwiedzanie szkoły
godz. 1900 – spotkania z wychowawcami klas

D Y R E K T O R
III Liceum Ogólnokształcącego w Pszczynie
Damian Cieszewski

jh

T G+ F

Zobacz także

Konferencja TEDxYouth - moje idee, które zmieniają świat w III LO w Pszczynie
Konferencja TEDxYouth - moje idee, które zmieniają świat w III LO w Pszczynie
Sukces ucznia III Liceum Ogólnokształcącego
Sukces ucznia III Liceum Ogólnokształcącego
Świąteczny Weekend Zakupów w Pszczynie
Świąteczny Weekend Zakupów w Pszczynie
35 lat Muzeum Prasy Śląskiej
35 lat Muzeum Prasy Śląskiej
Uhonorowani przez Sybiraków
Uhonorowani przez Sybiraków
Pszczyna: Budżet na 2021 rok przyjęty
Pszczyna: Budżet na 2021 rok przyjęty
Apel w sprawie trudnej sytuacji Uzdrowiska
Apel w sprawie trudnej sytuacji Uzdrowiska

Komentarze:

treść:
autor:

SQL: 18