4 lutego rozpoczyna się pobór

30.01.2008, 12:46

Pszczyna, powiat

4 lutego ruszył pobór mężczyzn w województwie śląskim. Poborowi będą się stawiać przed komisją do 30 kwietnia, w naszym powiecie do 19 marca.


Do poboru zostali wezwani mężczyźni urodzeni w 1989 r., urodzeni w latach 1984-1988, którzy do tej pory nie stawili się przed komisją, a także urodzeni w roku 1988 i wcześniej, którzy ze względu na stan zdrowia zostali uznani za czasowo niezdolnych do odbycia zasadniczej służby wojskowej, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem poboru, czy złożyli wnioski o ponowne ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej. Wezwanie dotyczy także mężczyzn, którzy ukończyli 18. rok życia i zgłosili się na ochotnika. Do poboru zostały wezwane także kobiety urodzone w latach 1980-1990 posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, które w roku 2007-08 kończą naukę w szkołach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych.

Pobór dla osób zamieszkałych stale lub przebywających czasowo ponad trzy miesiące na terenie powiatu pszczyńskiego zostanie przeprowadzony na parterze budynku Starostwa Powiatowego w Pszczynie (ul. 3 maja 10) od 4 lutego do 19 marca w godzinach od 8 do 14. Co ważne, nawet, jeśli osoby podlegające poborowi nie otrzymają imiennego wezwania i tak są zobowiązane do stawienia się przed komisją.

Poborowy, który zgłasza się do poboru po raz pierwszy powinien przedstawić dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości, posiadane dokumenty dotyczące stanu zdrowia, potwierdzenie zgłoszenia do rejestracji, aktualną fotografię o wymiarach 3x4 cm bez nakrycia głowy oraz dokumenty stwierdzające poziom wykształcenia lub pobierane nauki. Jeżeli z ważnych przyczyn nie jest możliwe stawienie się przed komisję w wyznaczonym terminie, trzeba zawiadomić i tym wójta lub burmistrza najpóźniej w dniu, w którym trzeba było się stawić do poboru, dołączając dokumenty potwierdzające przyczyny niestawiennictwa. Po ich ustaniu trzeba zgłosić się do wójta lub burmistrza, który wyznaczy nowy termin. Lepiej wziąć to sobie do serca, bo jeżeli poborowy bez uzasadnionej przyczyny nie stawi się przed komisją, grozi mu kara grzywny lub przymusowe doprowadzenie przez policję.

W powiecie pszczyńskim przed komisją ma obowiązek stanąć ponad tysiąc osób.

Pobierz pełną treść obwieszczenia wojewody śląskiego - TUTAJ

ram

T G+ F

Zobacz także

Referendum odbędzie się 3 lutego?
Referendum odbędzie się 3 lutego?
Rozpoczyna się Plebiscyt Sportowy
Rozpoczyna się Plebiscyt Sportowy
Świąteczny Weekend Zakupów w Pszczynie
Świąteczny Weekend Zakupów w Pszczynie
35 lat Muzeum Prasy Śląskiej
35 lat Muzeum Prasy Śląskiej
Uhonorowani przez Sybiraków
Uhonorowani przez Sybiraków
Pszczyna: Budżet na 2021 rok przyjęty
Pszczyna: Budżet na 2021 rok przyjęty
Apel w sprawie trudnej sytuacji Uzdrowiska
Apel w sprawie trudnej sytuacji Uzdrowiska

Komentarze:

treść:
autor:

SQL: 18