100 mln zł dla samorządów, przedsiębiorców i spółdzielni

Region15.05.2018, 11:22

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ogłosił konkurs, w którym samorządy, przedsiębiorcy i spółdzielnie na działania ekologiczne otrzymają łącznie 100 mln zł.

W ramach konkursu WFOŚiGW dofinansuje działania polegające na budowie lub przebudowie głównie na cele komunalno-bytowe sieci dystrybucji ciepła i/lub chłodu do istniejących odbiorców. Jak określono w regulaminie „udział przyłączanej mocy cieplnej u istniejących odbiorców (zastępowanie istniejących lokalnych źródeł ciepła lub modernizacja i przebudowa sieci ciepłowniczych) musi wynosić powyżej 50% całkowitej planowanej mocy przyłączeniowej odbiorców w ramach projektu”.

Dofinansowanie będą mogli pozyskać przedsiębiorcy, jednostki samorządu terytorialnego oraz działające w ich imieniu jednostki organizacyjne, spółdzielnie mieszkaniowe oraz podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego nie będące przedsiębiorcami z obszaru województwa śląskiego.

Budżet na realizację projektu wynosi 100 mln zł. Maksymalny poziom dofinansowania, jakie można uzyskać to 85%. Wnioski można składać od 30 maja do 27 lipca, w formie papierowej, w kancelarii Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach lub poprzez elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP). Konkurs ma zostać rozstrzygnięty w styczniu 2019 r. Regulamin oraz załączniki dostępne są na stronie www.wfosigw.katowice.pl.

Konkurs realizowany jest w ramach Osi priorytetowej I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.7 Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego, Poddziałanie 1.7.2 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu w województwie śląskim współfinansowanej ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. 

 

Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

pako

T G+ F

Zobacz także

Nie Dokarmiaj Smoga ma konkretne pomysły na walkę ze smogiem
Nie Dokarmiaj Smoga ma konkretne pomysły na walkę ze smogiem
Czyste powietrze: wstrzymanie naboru
Czyste powietrze: wstrzymanie naboru
Biegaj z Aktywną Pszczyną
Biegaj z Aktywną Pszczyną
Zaginął 43-letni mieszkaniec Pszczyny
Zaginął 43-letni mieszkaniec Pszczyny
gorący temat
Nowy numer "Gazety Pszczyńskiej": zapraszamy do lektury!
Nowy numer "Gazety Pszczyńskiej": zapraszamy do lektury!

Komentarze:

treść:
autor:

SQL: 18